Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

A7-A

Viktige begivenheter i Jesu liv på jorden: Før Jesu tjeneste

VISNING

Etter de fire evangeliene, ordnet kronologisk

De følgende oversiktene har tilhørende kart som viser Jesu reiser og forkynnelsesturer. Pilene på kartene viser ikke de nøyaktige reiserutene, men først og fremst retningen.

Før Jesu tjeneste

TIDSPUNKT

STED

BEGIVENHET

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

3 fvt.

Jerusalem, templet

Engelen Gabriel forutsier døperen Johannes’ fødsel for Sakarja

   

1:5–25

 

ca. 2 fvt.

Nasaret; Judea

Engelen Gabriel forutsier Jesu fødsel for Maria; hun besøker sin slektning Elisabet

   

1:26–56

 

2 fvt.

Fjellbygdene i Judea

Døperen Johannes blir født og får navn; Sakarja profeterer; senere: Johannes i ørkenen

   

1:57–80

 

2 fvt., ca. 1. okt.

Betlehem

Jesus blir født; «Ordet ble menneske»

1:1–25

 

2:1–7

1:1–5, 9–14

Nær Betlehem; Betlehem

En engel forkynner et godt budskap for noen gjetere; engler lovpriser Gud; gjeterne besøker spedbarnet

   

2:8–20

 

Betlehem; Jerusalem

Jesus blir omskåret (den 8. dagen); foreldrene tar ham med til templet (etter den 40. dagen)

   

2:21–38

 

1 fvt. eller 1 evt.

Jerusalem; Betlehem; Egypt; Nasaret

Astrologer på besøk; familien flykter til Egypt; Herodes dreper små gutter; familien kommer tilbake fra Egypt og bosetter seg i Nasaret

2:1–23

 

2:39, 40

 

12 evt., påsken

Jerusalem

Tolv år gamle Jesus stiller lærerne spørsmål i templet

   

2:41–50

 
 

Nasaret

Drar tilbake til Nasaret; fortsetter å være lydig mot foreldrene; lærer seg snekkerfaget; Maria oppdrar fire sønner til og også døtre (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29, våren

Ødemarken, elven Jordan

Døperen Johannes begynner sin tjeneste

3:1–12

1:1–8

3:1–18

1:6–8, 15–28