Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

SPØRSMÅL 2

Hvordan kan du lære om Gud?

«Du skal alltid ha denne loven på dine lepper. Du skal lese i lovboken med dempet stemme dag og natt, så du nøye følger alt som står skrevet i den. For da vil du lykkes i det du gjør, og da vil du handle med visdom.»

Josva 1:8

«De fortsatte å lese høyt fra boken, fra den sanne Guds lov, samtidig som de på en tydelig måte forklarte Loven og fikk fram hva den betydde. Slik hjalp de folket til å forstå det som ble lest.»

Nehemja 8:8

«Lykkelig er den som ikke følger de ondes råd ..., men som har sin glede i Jehovas lov og leser i hans lov med dempet stemme dag og natt. ... Og alt han gjør, skal lykkes.»

Salme 1:1–3

«Filip løp bort og hørte at han leste høyt fra profeten Jesaja, og han spurte: ‘Forstår du egentlig det du leser?’ Han svarte: ‘Hvordan skulle jeg kunne det uten at noen forklarer det for meg?’»

Apostlenes gjerninger 8:30, 31

«Hans usynlige egenskaper har man tydelig kunnet se fra verdens skapelse av, både hans evige kraft og hans guddommelighet. De oppfattes jo gjennom det som er skapt. Derfor har man ingen unnskyldning.»

Romerne 1:20

«Tenk grundig over alt dette, og gå helt opp i det, så alle tydelig kan se at du gjør framskritt.»

1. Timoteus 4:15

«La oss ha omtanke for hverandre, så vi motiverer hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke være borte fra møtene våre.»

Hebreerne 10:24, 25

«Hvis noen av dere mangler visdom, skal han fortsette å be Gud om å få det, for Gud gir gavmildt til alle og uten å kritisere, og han skal få det han ber om.»

Jakob 1:5