Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

SPØRSMÅL 18

Hvordan kan du nærme deg Gud?

«Du som hører bønner, til deg skal alle slags mennesker komme.»

Salme 65:2

«Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier jevne.»

Ordspråkene 3:5, 6

«Dette fører til evig liv: at de lærer deg å kjenne, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.»

Johannes 17:3

«Gud ... er nemlig ikke langt borte fra en eneste av oss.»

Apostlenes gjerninger 17:27

«Jeg fortsetter å be om at deres kjærlighet må vokse seg større og større, sammen med nøyaktig kunnskap og god vurderingsevne.»

Filipperne 1:9

«Hvis noen av dere mangler visdom, skal han fortsette å be Gud om å få det, for Gud gir gavmildt til alle og uten å kritisere, og han skal få det han ber om.»

Jakob 1:5

«Nærm dere Gud, så skal han nærme seg dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere ubesluttsomme.»

Jakob 4:8

«Å elske Gud vil si å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.»

1. Johannes 5:3