Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

SPØRSMÅL 19

Hva inneholder de forskjellige bøkene i Bibelen?

DE HEBRAISKE SKRIFTER (DET GAMLE TESTAMENTE)

MOSEBØKENE (5 BØKER):

1. til 5. Mosebok

Fra skapelsen til opprettelsen av nasjonen Israel

HISTORISKE BØKER (12 BØKER):

Josva, Dommerne, Rut

Israels erobring av det lovte land og hendelser etter det

1. og 2. Samuelsbok, 1. og 2. Kongebok, 1. og 2. Krønikebok

Nasjonen Israels historie fram til ødeleggelsen av Jerusalem

Esra, Nehemja, Ester

Jødenes historie etter at de vendte tilbake fra eksilet i Babylon

POETISKE BØKER (5 BØKER):

Job, Salmene, Ordspråkene, Forkynneren, Høysangen

Samlinger av visdomsord og sanger

PROFETISKE BØKER (17 BØKER):

Jesaja, Jeremia, Klagesangene, Esekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki

Profetier, eller forutsigelser, om Guds folk

DE KRISTNE GRESKE SKRIFTER (DET NYE TESTAMENTE)

EVANGELIENE (4 BØKER):

Matteus, Markus, Lukas, Johannes

Beretningen om Jesu liv og tjeneste

APOSTLENES GJERNINGER (1 BOK):

Beretningen om opprettelsen av den kristne menighet og om misjonærtjeneste

BREV (21 BØKER):

Romerne, 1. og 2. Korinter, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, 1. og 2. Tessaloniker

Brev til kristne menigheter

1. og 2. Timoteus, Titus, Filemon

Brev til kristne enkeltpersoner

Hebreerne, Jakob, 1. og 2. Peter, 1. til 3. Johannes, Judas

Andre brev til de kristne

ÅPENBARINGEN (1 BOK):

En rekke profetiske syner som apostelen Johannes fikk