Sakarja 5:1–11

5  Jeg løftet blikket enda en gang og fikk se en flygende bokrull.  Han spurte meg: «Hva ser du?» Jeg svarte: «Jeg ser en flygende bokrull, som er 20 alen* lang og 10 alen bred.»  Så sa han til meg: «Dette er den forbannelsen som går ut over hele jordens overflate. For alle som stjeler,+ som det er skrevet forbud mot på den ene siden, har sluppet straff, og alle som sverger en ed,+ som det er skrevet forbud mot på den andre siden, har sluppet straff.  ‘Jeg har sendt den ut’, sier hærstyrkenes Jehova, ‘og den skal komme inn i tyvens hus og inn i huset til den som sverger falskt i mitt navn. Den skal bli værende i huset og ødelegge det, både treverket og steinene.’»  Engelen som talte med meg, kom så fram og sa til meg: «Løft blikket og se hva som kommer.»  Da spurte jeg: «Hva er det?» Han svarte: «Det er efa-målet* som kommer.» Han sa videre: «Slik ser disse menneskene ut på hele jorden.»  Og jeg så at det runde blylokket ble løftet av, og det satt en kvinne i efa-målet.  Han sa: «Dette er Ondskapen.» Så dyttet han henne ned i efa-målet igjen og skjøv blylokket over åpningen.  Da løftet jeg blikket og fikk se to kvinner som nærmet seg, og de kom flygende med vinden. De hadde vinger som en stork. Og de løftet efa-målet opp mellom jorden og himmelen. 10  Jeg spurte engelen som talte med meg: «Hvor skal de med efa-målet?» 11  Han svarte: «De skal til landet Sịnear*+ for å bygge et hus til henne. Og når det er ferdig, skal hun settes ned der på sin rette plass.»

Fotnoter

En alen tilsvarte 44,5 cm. Se Tillegg B14.
Bokst.: «efaen». Sikter her til en beholder eller en kurv som ble brukt for å måle opp en efa. En efa tilsvarte 22 liter. Se Tillegg B14.
Dvs. Babylonia.

Studienoter

Multimedia