Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Introduksjon til Matteus

 • Skribent: Matteus

 • Sted skrevet: Israel

 • Fullført: ca. 41 evt.

 • Omspenner: 2 fvt.–33 evt.

Interessante fakta:

 • Mye tyder på at Matteus opprinnelig skrev sitt evangelium på hebraisk bare åtte år etter Jesu død. Senere kan det ha vært Matteus selv som oversatte det til gresk.

 • Det er blitt anslått at Matteusevangeliet henviser til De hebraiske skrifter rundt hundre ganger. Omkring 40 steder dreier det seg om direkte sitater.

 • Matteus’ beretning om Jesu liv ble sannsynligvis først og fremst skrevet for jødiske lesere.

 • Matteus hadde vært skatteoppkrever, noe som kan forklare hvorfor han var så nøyaktig når han kom inn på tall og pengebeløp. (17:27; 26:15; 27:3)

 • Matteus er den eneste som nevner at Jesus gjentatte ganger understreket at det i tillegg til ofre er nødvendig med barmhjertighet. (9:9–13; 12:7; 18:21–35)

 • Matteus bruker ordene «Riket» og «rike» over 50 ganger.

 • I de første 18 kapitlene legger Matteus stor vekt på betydningen av Guds rike, noe som gjør at han ikke alltid forteller om hendelsene i kronologisk rekkefølge. Men de siste ti kapitlene (19 til 28) er stort sett kronologisk ordnet.

 • Over 40 prosent av innholdet i Matteus’ evangelium finnes ikke i de andre evangeliene. Dette gjelder minst ti illustrasjoner: ugresset i åkeren (13:24–30), den gjemte skatten (13:44), den meget verdifulle perlen (13:45, 46), slepenoten (13:47–50), slaven som ikke ville ettergi gjeld (18:23–35), arbeiderne og denaren (20:1–16), faren og de to sønnene (21:28–32), bryllupsfesten for kongens sønn (22:1–14), de ti jomfruene (25:1–13) og talentene (25:14–30).