Kolosserne 4:1–18

4  Dere herrer, behandle slavene deres på en rettferdig og rimelig måte, for dere vet at også dere har en Herre i himmelen.+  Fortsett å be.+ Hold dere våkne ved hjelp av bønn, og takk Gud.+  Be også for oss+ – be om at Gud må åpne en dør for budskapet så vi kan gjøre kjent den hellige hemmelighet om Kristus, den som jeg er i lenker for.+  Ja, be om at jeg må kunne forkynne om den så tydelig som jeg bør.  Fortsett å vandre i visdom blant dem som er utenfor, og bruk tiden på beste måte.*+  Pass på at dere alltid snakker på en vennlig måte, og la ordene deres være krydret med salt.+ Da vil dere vite hvordan dere bør svare hver enkelt.+  Tỵkikus,+ min kjære bror og trofaste tjener og medslave i Herren, vil fortelle dere alt om hvordan det går med meg.  Jeg sender ham til dere for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han skal trøste deres hjerte.  Han kommer sammen med Onẹsimus,+ min trofaste og kjære bror, som er en av deres egne. De vil fortelle dere om alt som skjer her. 10  Aristạrkus,+ min medfange, sender dere sine hilsener, og det gjør også Markus,+ Bạrnabas’ fetter (han som dere har fått beskjed om å ta godt imot+ hvis han kommer til dere). 11  Også Jesus som kalles Justus, sender sine hilsener. Disse er av de omskårne. Bare disse er mine medarbeidere for Guds rike, og de har gitt meg stor trøst.* 12  Ẹpafras,+ en Kristi Jesu slave som er en av deres egne, sender dere sine hilsener. Han kjemper alltid for dere i bønnene sine, for at dere skal fortsette å være modne* og ha en fast overbevisning om alt som har med Guds vilje å gjøre. 13  Jeg kan forsikre dere om at han gjør seg store anstrengelser både for dere og for dem i Laodikẹa og Hierạpolis. 14  Vår kjære Lukas,+ legen, sender dere sine hilsener, og det gjør også Demas.+ 15  Hils til våre brødre i Laodikẹa og til Nymfa og til menigheten som samles hjemme hos henne.+ 16  Når dette brevet er blitt lest opp hos dere, så sørg for at det også blir lest+ i menigheten i Laodikẹa, og at mitt brev til menigheten der også blir lest hos dere. 17  Og si til Arkịppus:+ «Konsentrer deg om det oppdraget som du har tatt imot i Herrens tjeneste, så du kan fullføre det.» 18  Denne hilsenen skriver jeg, Paulus, med min egen hånd.+ Fortsett å ha i tankene at jeg er i lenker.+ Måtte den ufortjente godhet være med dere.

Fotnoter

El.: «og kjøp tid». Bokst.: «og kjøp ut den fastsatte tiden».
El.: «er blitt en styrkende hjelp for meg».
El.: «til slutt skal stå fullstendige».

Studienoter

Multimedia