Josva 12:1–24

12  Og dette er kongene i landet som israelittene beseiret, de som hersket over det landet israelittene inntok på østsiden av Jordan, fra Arnon-dalen*+ opp til Hermon-fjellet+ og hele Ạraba mot øst:+  Sihon,+ amorittenes konge, som bodde i Hesjbon og hersket fra Ạroer,+ som lå ved kanten av Arnon-dalen,+ og fra midten av dalen og over halve Gịlead helt til Jabbok-dalen, grensen mot ammonittene.  Han hersket også over Ạraba helt til østsiden av Kịnneret-sjøen*+ og helt til østsiden av Ạraba-havet, Salthavet,* i retning av Bet-Jẹsjimot, og mot sør, nedenfor Pisga-skråningene.+  De tok også det området som tilhørte kong Og+ i Basjan, som var en av de siste refaittene,+ og som bodde i Ạsjtarot og Ẹdre’i  og hersket over Hermon-fjellet, Salka og hele Basjan,+ helt til grensen mot gesjurittene og maakatittene,+ og halve Gịlead, til Sihons, Hesjbons konges, område.+  Jehovas tjener Moses og israelittene beseiret dem,+ og deretter ga Jehovas tjener Moses landet som eiendom til rubenittene, gadittene og halve Manạsses stamme.+  Dette er kongene i landet som Josva og israelittene beseiret på vestsiden av Jordan, fra Baal-Gad+ i Libanon-dalen+ og helt til Halak-fjellet,+ som går opp mot Se’ir,+ og Josva ga landet som eiendom til Israels stammer. Hver stamme fikk sin del,+  i fjellområdet, i Sjefẹla, i Ạraba, i skråningene, i ødemarken og i Negev+ – landet til hetittene, amorittene,+ kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene. Kongene var:+   Kongen i Jeriko,+ én, kongen i Ai,+ som lå ved siden av Betel, én, 10  kongen i Jerusalem, én, kongen i Hebron,+ én, 11  kongen i Jarmut, én, kongen i Lakisj, én, 12  kongen i Eglon, én, kongen i Geser,+ én, 13  kongen i Debir,+ én, kongen i Geder, én, 14  kongen i Hormah, én, kongen i Arad, én, 15  kongen i Libna,+ én, kongen i Adụllam, én, 16  kongen i Makkẹda,+ én, kongen i Betel,+ én, 17  kongen i Tappụah, én, kongen i Hefer, én, 18  kongen i Afek, én, kongen i Lạssjaron, én, 19  kongen i Madon, én, kongen i Hasor,+ én, 20  kongen i Sjimron-Meron, én, kongen i Aksjaf, én, 21  kongen i Taạnak, én, kongen i Megịddo, én, 22  kongen i Kedesj, én, kongen i Jọkneam+ ved Karmel, én, 23  kongen i Dor i Dor-skråningene,+ én, kongen i Gojim i Gilgal, én, 24  kongen i Tirsa, én, i alt 31 konger.

Fotnoter

El.: «-elvedalen; -wadien».
Dvs. Gennesaret-sjøen, el. Galilea-sjøen.
Dvs. Dødehavet.

Studienoter

Multimedia