Josva 10:1–43

10  Kong Adọni-Sedek i Jerusalem fikk nå høre at Josva hadde inntatt Ai og ødelagt* byen – at han hadde gjort det samme med Ai og kongen der+ som han hadde gjort med Jeriko og kongen der+ – og at innbyggerne i Gịbeon hadde sluttet fred med Israel+ og fortsatt var midt iblant dem.  Da ble han svært urolig,+ for Gịbeon var en stor by, som en av kongebyene. Den var større enn Ai,+ og alle mennene der var krigere.  Adọni-Sedek, kongen i Jerusalem, sendte da denne beskjeden til Hoham, kongen i Hebron,+ til Piram, kongen i Jarmut, til Jafịa, kongen i Lakisj, og til Debir, kongen i Eglon:+  «Kom og hjelp meg, og la oss angripe Gịbeon, for de har sluttet fred med Josva og israelittene.»+  De fem amorittkongene+ – kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakisj og kongen i Eglon – og hærene deres slo seg da sammen, og de dro opp og beleiret Gịbeon for å kjempe mot byen.  Da sendte mennene i Gịbeon bud til Josva i leiren i Gilgal:+ «Ikke svikt* dine slaver.+ Kom fort! Redd oss og hjelp oss! Alle amorittkongene fra fjellområdet har samlet seg mot oss.»  Josva dro så opp fra Gilgal sammen med alle soldatene og de erfarne krigerne.+  Jehova sa da til Josva: «Vær ikke redd for dem,+ for jeg har gitt dem i din hånd.+ Ikke én av dem vil kunne holde stand mot deg.»+  Etter en hel natts marsj fra Gilgal kom Josva overraskende mot dem. 10  Jehova skapte forvirring blant dem foran israelittene,+ og de påførte dem store tap ved Gịbeon og forfulgte dem langs veien på stigningen opp til Bet-Horon og slo dem helt til Asẹka og Makkẹda. 11  Mens de flyktet for Israel og var på vei ned fra Bet-Horon, kastet Jehova store hagl fra himmelen ned over dem, helt til Asẹka, og de døde. Det var faktisk flere som ble drept av haglet enn av israelittenes sverd. 12  Det var da, den dagen da Jehova jaget amorittene på flukt for israelittenes øyne, at Josva sa til Jehova foran Israel: «Sol, stå stille+ over Gịbeon,+og måne, over Ạjalons dal!»* 13  Da sto solen stille, og månen rørte seg ikke – helt til nasjonen fikk tatt hevn over fiendene sine. Står det ikke skrevet i Jasjars bok?+ Solen sto stille midt på himmelen og hadde ingen hast med å gå ned på nesten en hel dag. 14  Det har aldri vært en dag som denne, verken før den eller etter den, da Jehova lyttet til en mann på denne måten,+ for Jehova kjempet for Israel.+ 15  Etter dette vendte Josva og hele Israel tilbake til leiren i Gilgal.+ 16  Men de fem kongene flyktet og gjemte seg i hulen ved Makkẹda.+ 17  Det ble da meldt Josva: «De fem kongene er blitt funnet. De gjemmer seg i hulen ved Makkẹda.»+ 18  Josva sa: «Rull noen store steiner foran åpningen til hulen, og sett noen menn til å holde vakt. 19  Men resten av dere må ikke stanse. Følg etter fiendene deres, og angrip dem bakfra.+ Ikke la dem komme inn i byene sine, for Jehova deres Gud har overgitt dem til dere.» 20  Etter at Josva og israelittene hadde påført dem så store tap at de nesten utslettet dem, med unntak av noen som slapp unna og kom seg inn i de befestede byene, 21  vendte alle krigerne trygt tilbake til Josva i leiren ved Makkẹda. Ingen turte å si et ord* mot israelittene. 22  Da sa Josva: «Åpne inngangen til hulen, og før de fem kongene ut til meg.» 23  Så førte de disse fem kongene ut av hulen til ham: kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakisj og kongen i Eglon.+ 24  Da de hadde ført kongene ut til Josva, kalte han til seg alle Israels menn og sa til befalingsmennene over krigerne som hadde dratt ut med ham: «Kom hit og sett foten på nakken til disse kongene.» Og de gikk fram og satte foten på nakken deres.+ 25  Josva sa så til dem: «Ikke vær redde eller skrekkslagne.+ Vær modige og sterke, for slik skal Jehova gjøre med alle de fiendene dere kjemper mot.»+ 26  Da hogg Josva dem ned og drepte dem og hengte dem på fem pæler,* og de ble hengende på pælene til kvelden. 27  Ved solnedgang befalte Josva at de skulle tas ned av pælene+ og kastes inn i hulen der de hadde gjemt seg. Så ble det lagt store steiner foran åpningen til hulen, og de ligger der den dag i dag. 28  Josva inntok Makkẹda+ samme dag og slo byen med sverdet. Han drepte* kongen og alle i byen og lot ingen overleve.+ Han gjorde det samme med kongen i Makkẹda+ som han hadde gjort med kongen i Jeriko. 29  Deretter dro Josva og hele Israel fra Makkẹda til Libna og kjempet mot Libna.+ 30  Jehova ga også den byen og kongen der+ i Israels hånd, og de slo byen og alle i den med sverdet og lot ingen overleve. De gjorde det samme med kongen der som de hadde gjort med kongen i Jeriko.+ 31  Så dro Josva og hele Israel fra Libna til Lakisj+ og slo leir der og kjempet mot byen. 32  Jehova ga Lakisj i Israels hånd, og de inntok byen den andre dagen. De slo byen og alle i den med sverdet,+ akkurat som de hadde gjort med Libna. 33  Da dro Horam, kongen i Geser,+ opp for å hjelpe Lakisj, men Josva slo ham og hans folk til det ikke var én overlevende igjen. 34  Deretter dro Josva og hele Israel fra Lakisj til Eglon+ og slo leir der og kjempet mot byen. 35  Samme dag inntok de den og slo den med sverdet. Den dagen drepte* de alle i byen, akkurat som de hadde gjort i Lakisj.+ 36  Deretter dro Josva og hele Israel opp fra Eglon til Hebron+ og kjempet mot byen. 37  De inntok den og slo den, dens konge, dens småbyer og alle som var i den, med sverdet og lot ingen overleve. Han gjorde akkurat som han hadde gjort med Eglon – han utslettet* byen og alle i den. 38  Til slutt dro Josva og hele Israel mot Debir+ og kjempet mot byen. 39  Han inntok den med dens konge og alle dens småbyer, og de slo dem med sverdet og drepte* alle i byen+ og lot ingen overleve.+ Han gjorde det samme med Debir og kongen der som han hadde gjort med Hebron og med Libna og kongen der. 40  Josva erobret hele landet, både fjellområdet, Negev, Sjefẹla+ og skråningene, og han slo alle kongene der og lot ingen overleve. Han drepte* alt som pustet,+ slik Jehova, Israels Gud, hadde befalt.+ 41  Josva beseiret dem fra Kadesj-Barnẹa+ til Gaza+ og hele Gosen-landet+ og opp til Gịbeon.+ 42  Josva tok alle disse kongene og landet deres, alt på en gang, for det var Jehova, Israels Gud, som kjempet for Israel.+ 43  Så vendte Josva og hele Israel tilbake til leiren i Gilgal.+

Fotnoter

El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
Bokst.: «la din hånd synke fra».
El.: «lavslette».
Bokst.: «gjorde sin tunge skarp».
El.: «trær».
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.

Studienoter

Multimedia