Jesaja 60:1–22

60  «Reis deg, du kvinne,+ utstrål lys, for ditt lys har kommet. Jehovas herlighet skinner på deg.+   Se! Mørke skal dekke jordenog tykt mørke nasjonene. Men på deg skal Jehova skinne,og over deg skal hans herlighet ses.   Nasjoner skal gå til ditt lys+og konger+ til din stråleglans.*+   Løft blikket og se deg omkring! De er alle blitt samlet, de kommer til deg. Langt bortefra kommer sønnene dine,+døtrene dine blir båret på hoften.+   Du skal se det og stråle av glede,+ditt hjerte skal banke og svulme. For havets skatter skal bli ført til deg,nasjonenes rikdommer skal komme til deg.+   Mengder av kameler skal dekke landet ditt,*unge hannkameler fra Midjan og Efa.+ Alle fra Saba skal komme,og de har med seg gull og virak. De skal lovprise Jehova.+   Alle Kedars flokker+ skal samles hos deg. Nẹbajots værer+ skal tjene deg. De skal legges på mitt alter og bli godkjent,+og jeg skal forskjønne mitt herlige* hus.+   Hvem er disse som kommer flygende lik skyer,lik duer til sitt dueslag?*   På meg skal øyene håpe,+og med Tarsis-skipene i spissen*blir dine sønner hentet langt bortefra,+sammen med sitt sølv og sitt gull,til din Gud Jehovas navn og til Israels Hellige,for han skal ære* deg.+ 10  Utlendinger skal bygge opp murene dine,og kongene deres skal tjene deg.+ For i min harme slo jeg deg,men i min godhet* skal jeg være barmhjertig mot deg.+ 11  Portene dine skal alltid stå åpne,+verken dag eller natt skal de lukkes,så nasjonenes rikdommer kan føres til deg,og kongene deres skal ta ledelsen i dette.+ 12  For den nasjonen og det riket som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne,og nasjonene skal bli fullstendig utslettet.+ 13  Libanons herlighet skal komme til deg,+både einertre, ask og sypress,+for å pryde min helligdom. Jeg skal herliggjøre det stedet der mine føtter hviler.+ 14  Sønnene til dem som undertrykte deg, skal komme og bøye seg ned for deg. Alle som behandlet deg respektløst, skal kaste seg ned for dine føtter. De blir nødt til å kalle deg Jehovas by,Israels Helliges Sion.+ 15  Du var forlatt og hatet, og ingen dro gjennom deg,+men jeg skal gjøre deg til noe å være stolt av for evig,til noe å glede seg over i generasjon etter generasjon.+ 16  Du skal drikke nasjonenes melk+og die ved kongers bryst.+ Og du skal innse at jeg, Jehova, er din Frelser,at Jakobs Mektige er din Gjenkjøper.+ 17  Jeg skal bringe gull i stedet for kobber,sølv i stedet for jern,kobber i stedet for treog jern i stedet for stein. Jeg skal innsette fred som dine tilsynsmennog rettferdighet som dine arbeidsledere.+ 18  Aldri mer skal man høre om vold i ditt landeller om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser.+ Du skal kalle murene dine Frelse+ og portene dine Lovprisning. 19  Det skal ikke lenger være solen som gir deg lys om dagen,eller månen som gir deg lys om natten,for Jehova skal være ditt lys for evig,+din Gud skal være din skjønnhet.+ 20  Din sol skal ikke mer gå ned,og din måne skal ikke avta,for Jehova skal være ditt lys for evig,+og dine sørgedager skal være forbi.+ 21  Alle i ditt folk kommer til å være rettferdige,de skal eie landet for evig. De er det skuddet jeg plantet,mine henders verk,+ til min ære.+ 22  Den lille skal bli til tusen,den ubetydelige til en mektig nasjon. Jeg, Jehova, skal påskynde det når tiden er inne.»

Fotnoter

El.: «din soloppgangs klare lys».
Bokst.: «deg».
El.: «vakre».
El.: «til hullene i fuglehuset».
El.: «som tidligere».
El.: «pryde».
El.: «velvilje».

Studienoter

Multimedia