Jesaja 19:1–25

19  Et budskap mot Egypt:+ Se! Jehova farer fram på en rask sky og kommer til Egypt. Egypts verdiløse guder skjelver for ham,+og egypternes hjerte smelter av frykt.   «Jeg skal hisse opp egypter mot egypter,og de skal kjempe mot hverandre,hver og en mot sin bror og sin venn,by mot by, rike mot rike.   Egypterne* skal bli forvirret,og jeg skal forhindre planene deres.+ De kommer til å vende seg til de verdiløse gudene,til trollmennene, åndemediene og spåmennene.+   Jeg skal overgi egypterne til en streng herre,og en hard konge skal herske over dem»,+ sier den sanne Herre, hærstyrkenes Jehova.   Vannet i havet skal tørke bort,elven skal bli vannløs og ligge tørr.+   Elvene skal stinke. Egypts Nil-kanaler skal bli grunne og tørke ut. Rør og siv skal visne.+   Vegetasjonen langs Nilen, ved Nilens munning,og all dyrket mark langs Nilen+ skal tørke ut.+ Alt skal blåse bort og forsvinne.   Fiskerne skal sørge,de som kaster fiskekroker ut i Nilen, skal klage,og de som brer sine nett ut over vannet, skal bli færre.   De som arbeider med kjemmet lin,+og de som vever hvite stoffer, skal bli til skamme. 10  Egypts vevere skal føle seg knust,alle leiearbeiderne skal sørge. 11  Soans+ fyrster er uforstandige. Faraos klokeste rådgivere gir ufornuftige råd.+ Hvordan kan dere si til farao: «Jeg er en etterkommer av vismenn,av fortidens konger»? 12  Så hvor er dine vismenn?+ Hvis de vet hva hærstyrkenes Jehova har bestemt om Egypt, la dem da fortelle deg det. 13  Soans fyrster har handlet uforstandig,Nofs*+ fyrster er blitt bedratt,Egypts stammehøvdinger har ført folket vill. 14  Jehova har øst ut en forvirringens ånd over Egypt,+og lederne har ført egypterne vill i alt de gjør,slik at de ligner en full mann som sjangler rundt i sitt eget spy. 15  Egypt vil ikke kunne utrette noe som helst,det gjelder både hode og hale, skudd* og siv. 16  Den dagen skal egypterne bli som kvinner og skjelve av redsel på grunn av den truende hånden som hærstyrkenes Jehova løfter mot dem.+ 17  Og Judas land skal bli egypternes skrekk. På grunn av den beslutningen hærstyrkenes Jehova har truffet mot dem, skal de bli grepet av frykt bare man nevner Judas land.+ 18  Den dagen skal det være fem byer i Egypt som snakker Kạnaans språk*+ og sverger troskap mot hærstyrkenes Jehova. En av byene skal kalles Nedrivningens by. 19  Den dagen skal det være et alter for Jehova midt i Egypt og en støtte til ære for Jehova ved landets grense. 20  Det skal være et tegn og et vitnesbyrd om hærstyrkenes Jehova i Egypt. For folk skal rope til Jehova på grunn av undertrykkerne, og han skal sende en frelser, en stor frelser, som skal redde dem. 21  Og Jehova skal gjøre seg kjent for egypterne, og egypterne skal lære Jehova å kjenne den dagen. De skal komme med ofre og gaver, og de skal avlegge et løfte til Jehova og innfri det. 22  Jehova skal slå Egypt+ – han skal slå, men også helbrede. De skal vende om til Jehova, og han skal høre deres bønner og helbrede dem. 23  Den dagen skal det være en ryddet vei+ fra Egypt til Assyria. Assyria skal komme til Egypt og Egypt til Assyria, og Egypt skal tjene Gud sammen med Assyria. 24  Den dagen skal Israel være den tredje sammen med Egypt og Assyria,+ en velsignelse midt på jorden, 25  for hærstyrkenes Jehova har velsignet dem og sagt: «Velsignet være mitt folk, Egypt, og mine henders verk, Assyria, og min eiendom,* Israel.»+

Fotnoter

Bokst.: «Egypts ånd».
El.: «Memfis’».
El. muligens: «palmegren».
Dvs. hebraisk.
El.: «arv».

Studienoter

Multimedia