Jeremia 49:1–39

49  Til ammonittene.+ Dette er hva Jehova sier: «Har Israel ingen sønner? Har han ingen arving? Hvorfor har Malkam*+ tatt over Gad?+ Og hvorfor bor hans folk i byene i Israel?»   «‘Derfor kommer det dager’, sier Jehova,‘da jeg skal la krigssignalet* lyde mot ammonittenes Rabba.+ Byen skal bli til en øde ruinhaug,og de tilhørende* småbyene skal bli satt i brann.’ ‘Og Israel skal innta landet til dem som har drevet dem bort’,+ sier Jehova.   ‘Hyl, Hesjbon, for Ai er ødelagt! Skrik, dere Rabbas småbyer. Kle dere i sekkelerret. Hyl, og løp hit og dit blant steingjerdene,*for Malkam skal bli ført i eksil,sammen med sine prester og fyrster.+   Hvorfor skryter du av dalene,av din frodige slette, du illojale datter,du som setter din lit til skattene dineog sier: «Hvem kan komme mot meg?»’»   «‘Jeg fører noe forferdelig over deg’, sier Den Suverene Herre, hærstyrkenes Jehova,‘fra alle som er rundt deg. Dere skal bli drevet bort i alle retninger,og ingen skal samle dem som flykter.’»   «‘Men senere skal jeg samle de bortførte av ammonittene’, sier Jehova.»  Til Edom. Dette er hva hærstyrkenes Jehova sier: «Finnes det ingen visdom i Teman lenger?+ Har gode råd forsvunnet fra de kloke? Har visdommen deres råtnet?   Flykt! Snu om! Bosett dere i det dype, dere som bor i Dedan!+ For jeg skal føre ulykke over Esaunår den tiden kommer da jeg vender min oppmerksomhet mot ham.   Hvis drueplukkere kom til deg,ville de vel la en etterhøst bli igjen? Hvis tyver kom om natten,ville de bare ødelegge så mye som de ønsket.+ 10  Men jeg skal kle Esau naken. Jeg skal avsløre skjulestedene hansså han ikke kan gjemme seg. Hans barn, brødre og naboer skal alle bli utslettet,+og han skal ikke lenger være til.+ 11  Forlat dine farløse barn,og jeg skal bevare dem i live,og enkene dine kan stole på meg.» 12  For dette er hva Jehova sier: «Hvis de som ikke er dømt til å drikke av begeret, må drikke, skulle du da helt slippe straff? Du skal ikke slippe straff, for du skal drikke.»+ 13  «For jeg har sverget ved meg selv», sier Jehova, «at Bosra skal bli til skrekk+ og til hån, til en ruin og til en forbannelse. Og alle byene der skal bli til evige ruiner.»+ 14  Jeg har hørt et budskap fra Jehova,en budbringer er sendt ut til nasjonene: «Samle dere, og gå mot Edom.* Gjør dere klare til kamp.»+ 15  «For jeg har gjort deg ubetydelig blant nasjonene,foraktet blant menneskene.+ 16  Den frykten du spredte, og ditt frekke* hjertehar bedratt deg,du som bor beskyttet blant klippene,som holder til oppe på høydene. Selv om du bygger ditt rede like høyt som ørnen,skal jeg styrte deg ned derfra», sier Jehova. 17  «Edom skal bli til et skremmende syn.+ Alle som går forbi, skal stirre forskrekket og plystre hånlig på grunn av alle plagene som har rammet det. 18  Det skal bli som da Sodọma og Gomọrra og nabobyene ble ødelagt»,+ sier Jehova. «Ingen skal bo der, ikke et menneske skal slå seg ned der.+ 19  Som en løve som kommer ut av det tette krattet langs Jordan,+ er det en som skal komme opp mot de trygge beitemarkene, men på et øyeblikk skal jeg få ham* til å flykte fra landet. Og jeg skal sette den utvalgte over det. For hvem er som meg, og hvem vil utfordre meg? Hvilken hyrde kan bli stående framfor meg?+ 20  Derfor, hør hva Jehova har bestemt* mot Edom, og hva han har tenkt ut mot dem som bor i Teman:+ De små i flokken skal bli slept bort. Han skal legge deres bosted øde på grunn av dem.+ 21  Lyden av deres fall får jorden til å riste. Det høres et skrik! Lyden høres helt til Rødehavet.+ 22  Se! Som en ørn skal han stige opp og stupe ned,+og han skal bre vingene ut over Bosra.+ Den dagen skal hjertet til Edoms krigerebli som hjertet til en kvinne som føder.» 23  Til Damaskus:+ «Hamat+ og Arpad er blitt til skamme,for de har hørt dårlig nytt. De smelter i frykt. I havet er det en uro som ikke kan stilnes. 24  Damaskus har mistet motet. Folket har snudd for å flykte, men panikken har grepet dem. Angst og smerte har fått tak i dem,som hos en fødende kvinne. 25  Hvordan har det seg at lovprisningens by, jubelens by,ikke er blitt forlatt? 26  For byens unge menn skal falle på torgene,og alle soldatene skal dø den dagen», sier hærstyrkenes Jehova. 27  «Jeg skal sette fyr på muren rundt Damaskus,og ilden skal fortære Ben-Hadads festningstårn.»+ 28  Til Kedar+ og Hasors riker, som babylonerkongen Nebukadnẹsar slo. Dette er hva Jehova sier: «Reis dere, dra opp til Kedarog gjør ende på Østens sønner. 29  Teltene deres og flokkene deres skal bli tatt,teltdukene og alt de eier. Kamelene deres skal bli ført bort,og man skal rope til dem: ‘Det er redsel på alle kanter!’» 30  «Flykt! Dra langt bort! Bosett dere i det dype, dere som bor i Hasor», sier Jehova. «For babylonerkongen Nebukadnẹsar har tenkt ut en strategi mot dereog lagt en plan mot dere.» 31  «Reis dere, dra opp mot den nasjonen som har fred,som bor trygt!» sier Jehova. «De har verken dører eller bommer, og de bor for seg selv. 32  Kamelene deres skal bli tatt som plyndringsgodsog de mange husdyrene som bytte. Jeg vil spre dem for alle vinder,de som klipper håret ved tinningene,+og jeg vil føre ulykken over dem fra alle kanter», sier Jehova. 33  «Hasor skal bli en bolig for sjakaler,en ødemark for alltid. Ingen skal bo der,ikke et menneske skal slå seg ned der.» 34  Dette er Jehovas ord som kom til profeten Jeremia om Elam+ i begynnelsen av regjeringstiden til Juda-kongen Sidkịa:+ 35  «Dette er hva hærstyrkenes Jehova sier: ‘Jeg bryter i stykker Elams bue,+ kilden* til deres styrke. 36  Jeg skal la fire vinder fra himmelens fire hjørner komme inn over Elam, og jeg skal spre dem for alle disse vindene. Det skal ikke finnes en eneste nasjon som de bortdrevne fra Elam ikke kommer til.’» 37  «Jeg skal knuse elamittene foran fiendene deres og foran dem som vil ta livet av dem. Jeg skal føre ulykke over dem, min brennende vrede», sier Jehova. «Og jeg skal sende sverdet etter dem til jeg har utryddet dem.» 38  «Jeg skal sette min trone i Elam+ og utrydde kongen og fyrstene derfra», sier Jehova. 39  «Men i de siste dager skal jeg samle de bortførte fra Elam», sier Jehova.

Fotnoter

El. muligens: «krigsropet».
El.: «omkringliggende».
El.: «saueinnhegningene».
Bokst.: «henne».
El.: «formastelige».
Sikter sannsynligvis til Edom.
El.: «Jehovas råd».
Bokst.: «begynnelsen».

Studienoter

Multimedia