Ester 7:1–10

7  Kongen og Haman+ kom så inn til dronning Esters festmåltid.  Mens de drakk vin, sa kongen også denne andre dagen til Ester: «Hva vil du be om, dronning Ester? Du skal få det! Hva er ditt ønske? Om det så er halvdelen av kongeriket, skal det bli oppfylt!»+  Dronning Ester svarte: «Hvis kongen setter pris på meg, og hvis det er det kongen vil, så la meg få beholde livet, og la mitt folk+ bli spart – det er min bønn og mitt ønske.  For vi er blitt solgt,+ jeg og mitt folk, til å bli utryddet, drept og tilintetgjort.+ Hvis vi bare var blitt solgt til å være slaver og slavekvinner, ville jeg ikke ha sagt noe. Men denne ulykken bør forhindres, for den vil være til skade for kongen.»  Da sa kong Ahasvẹrus til dronning Ester: «Hvem er det som har dristet seg til å gjøre noe slikt, og hvor er han?»  Ester svarte: «Motstanderen og fienden er denne onde Haman.» Haman ble livredd for kongen og dronningen.  Kongen reiste seg i voldsomt raseri, forlot festmåltidet og gikk ut i slottets hage. Da reiste Haman seg og bønnfalt dronning Ester om at livet hans måtte bli spart, for han skjønte at kongen hadde bestemt seg for å straffe ham.  Kongen kom tilbake fra slottets hage til huset der festmåltidet ble holdt, og så at Haman hadde kastet seg ned på den divanen der Ester lå. Da ropte kongen: «Skal han til og med voldta dronningen i mitt eget hus?» Så snart kongen hadde sagt dette, dekket de til Hamans ansikt.  Harbọna,+ en av kongens hoffmenn, sa nå: «Haman har reist en pæl til Mọrdekai,+ han som reddet kongen ved det han fortalte.+ Den står ved Hamans hus, 50 alen* høy.» Da sa kongen: «Heng ham på den.» 10  Så hengte de Haman på den pælen som han hadde gjort klar til Mọrdekai, og kongens raseri la seg.

Fotnoter

Ca. 22,3 m. Se Tillegg B14.

Studienoter

Multimedia