Esekiel 41:1–26

41  Så førte han meg inn i det ytre rommet i templet,* og han målte pilarene på hver side. Den på den ene siden var seks alen* bred, og den på den andre siden var seks alen bred.  Døråpningen var ti alen bred, og veggene på hver side av døråpningen var fem alen. Han målte hele rommet, og det var 40 alen langt og 20 alen bredt.  Han gikk så inn i det indre rommet* og målte pilarene på hver side av døråpningen. De var to alen tykke, og døråpningen var seks alen bred. Veggene på hver side av døråpningen* var sju alen.  Deretter målte han dette rommet, som lå inntil det ytre rommet. Det var 20 alen langt og 20 alen bredt.+ Og han sa til meg: «Dette er Det aller helligste.»+  Så målte han tempelveggen, og den var seks alen tykk. Sidekamrene rundt templet var fire alen brede.+  Sidekamrene lå i tre etasjer, det ene over det andre, med 30 kamre i hver etasje. Det var avsatser rundt tempelveggen som sidekamrene hvilte på, slik at kamrenes støttebjelker ikke gikk inn i selve tempelveggen.+  På begge sider av templet var det en vindeltrapp som ble bredere oppover mot de øverste kamrene.+ Bredden økte fra etasje til etasje når man gikk fra den nederste etasjen til den øverste etasjen, gjennom den midterste etasjen.  Jeg så at det var en forhøyning under og rundt hele templet. Grunnvollen til sidekamrene målte et helt rør på seks alen i høyden.  Ytterveggen i sidekamrene var fem alen tykk. Langs sidekamrene gikk det en åpen avsats* som var en del av templet. 10  Mellom templet og spiserommene*+ var det et område som var 20 alen bredt på hver side. 11  Det var en inngang til sidekamrene fra den åpne avsatsen på nordsiden og en tilsvarende inngang på sørsiden. Den åpne avsatsen var fem alen bred hele veien rundt. 12  Den bygningen som lå mot vest, vendt mot det åpne området, var 70 alen bred og 90 alen lang. Veggen i bygningen var fem alen tykk hele veien rundt. 13  Han målte templet, og det var 100 alen langt. Lengden på det åpne området og bygningen* og dens vegger var også 100 alen. 14  Bredden av templets forside mot øst og det åpne området var 100 alen. 15  Han målte lengden på den bygningen som vendte mot det åpne området på baksiden, med dens gallerier på begge sider, og lengden var 100 alen. Han målte også det ytre og det indre rommet i templet+ og forhallen som vendte ut mot forgården, 16  og også tersklene, vinduene med skrånende karmer+ og de galleriene som var på disse tre stedene. I nærheten av terskelen var det trepanel+ fra gulvet og opp til vinduene, og vinduene var dekket til. 17  Det ble tatt mål av feltet over inngangen, av templet, både innvendig og utvendig, og av veggen hele veien rundt. 18  Det var utskårne kjeruber+ og palmefigurer.+ Hvert palmetre sto mellom to kjeruber, og hver kjerub hadde to ansikter. 19  Et menneskeansikt vendte mot palmetreet på den ene siden, og et løveansikt* vendte mot palmetreet på den andre siden.+ Slike utskjæringer var det overalt i templet. 20  På tempelveggen var det utskårne kjeruber og palmefigurer fra gulvet og opp til over inngangen. 21  Dørstolpene* i templet var firkantede.+ Foran det hellige sted* var det noe som så ut som 22  et trealter,+ tre alen høyt og to alen langt. Det hadde hjørnestolper, og sokkelen* og veggene var av tre. Så sa han til meg: «Dette er det bordet som står framfor Jehova.»+ 23  Både det ytre rommet i templet og det hellige sted hadde to dører.+ 24  Dørene hadde to svingbare dørblad, to dørblad for hver dør. 25  Det var utskårne kjeruber og palmefigurer på tempeldørene, lik dem som var på veggene.+ På utsiden var det også et utspring* av tre over inngangen til forhallen. 26  Det var dessuten vinduer med skrånende karmer+ og palmefigurer på begge sider i forhallen og også i templets sidekamre og på utspringene.

Fotnoter

Bokst.: «inn i templet». I kap. 41 og 42 sikter ordet «tempel» til det ytre rommet i templet (Det hellige) eller til hele templet (med Det hellige og Det aller helligste).
Det siktes til lange alen. Se Tillegg B14.
Dvs. Det aller helligste.
Bokst.: «Inngangens bredde».
Tydeligvis et smalt gangareal rundt templet.
El.: «kamrene».
Dvs. bygningen vest for templet.
El.: «et ansikt av en ungløve med manke».
Bokst.: «Dørstolpen». Sikter sannsynligvis til inngangen til Det hellige.
Sikter sannsynligvis til Det aller helligste.
Bokst.: «lengden».
El.: «skjermtak».

Studienoter

Multimedia