Efeserne 6:1–24

6  Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres+ i samsvar med det Herren vil,* for dette er rett.  «Du skal ære din far og din mor»+ – det er det første budet som ble gitt sammen med et løfte:  «Så det kan gå deg godt og du kan leve lenge på jorden.»  Og dere fedre, ikke irriter barna deres,+ men vis dem omsorg ved å oppdra og rettlede dem*+ i samsvar med Jehovas* vilje.+  Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske* herrer,+ med dyp respekt og av et oppriktig hjerte, som mot Kristus.  Ikke vær lydige bare når andre ser dere,* for å gjøre mennesker til lags,+ men vær lydige som Kristi slaver, så dere gjør Guds vilje av hele deres sjel.*+  Tjen som slaver med en positiv innstilling, som for Jehova*+ og ikke for mennesker.  For dere vet at Jehova* vil gi hver enkelt igjen for det gode han gjør,+ enten han er slave eller fri.  Og dere herrer skal behandle slavene deres på samme måte og ikke bruke trusler, for dere vet at han som er Herre over både dem og dere, er i himmelen,+ og han gjør ikke forskjell på folk. 10  Til slutt: Fortsett å få styrke+ fra Herren ved hans veldige kraft. 11  Ta på dere hele rustningen+ fra Gud, så dere kan stå imot Djevelens listige angrep.* 12  For vår kamp*+ er ikke mot kjøtt og blod, men mot regjeringene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot de onde åndemaktene+ i himmelen. 13  Ta derfor på hele rustningen fra Gud+ og gjør alle nødvendige forberedelser, så dere kan stå imot fienden på den onde dag og stå fast. 14  Ja, stå fast med sannhetens belte spent rundt livet+ og med rettferdighetens brystplate.+ 15  Og stå klare, som med sko på føttene, til å forkynne det gode budskap om fred.+ 16  Ta dessuten opp troens store skjold.+ Med det vil dere kunne slokke alle de brennende pilene* fra den onde.+ 17  Og ta imot frelsens hjelm+ og åndens sverd, det vil si Guds ord.+ 18  Fortsett samtidig å be+ ved hver anledning i samsvar med ånden,+ og benytt dere av alle former for bønn og påkallelse. Hold dere våkne når det gjelder dette, og be hele tiden inderlige bønner for alle de hellige. 19  Be for meg også, så jeg kan få hjelp til å si de rette tingene når jeg skal tale, slik at jeg frimodig kan gjøre kjent det gode budskaps hellige hemmelighet,+ 20  det budskapet som jeg er ambassadør+ for i lenker. Og be om at jeg må kunne forkynne om det med frimodighet, slik jeg bør. 21  Men for at dere skal få vite hvordan jeg har det, og hva som skjer med meg, så vil Tỵkikus+ fortelle dere alt. Han er en kjær bror og en trofast tjener i Herren.+ 22  Jeg sender ham til dere nettopp for at dere skal vite hvordan det går med oss, og for at han skal trøste deres hjerte. 23  Måtte Gud, vår Far,* og Herren Jesus Kristus gi våre brødre fred, kjærlighet og tro. 24  Måtte den ufortjente godhet være med alle som har ekte kjærlighet til vår Herre Jesus Kristus.

Fotnoter

Bokst.: «i Herren».
El.: «og veilede dem; og forme deres sinn».
Bokst.: «kjødelige».
Bokst.: «Ikke med øyentjeneste».
El.: «onde planer; knep».
El.: «brytekamp».
El.: «kastevåpnene».
Bokst.: «Faren».

Studienoter

Multimedia