Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Jerusalem beleiret av babylonerne (1, 2)

  • Spesiell utdannelse for unge fanger hos kongen (3–5)

  • Fire hebreeres trofasthet prøvd (6–21)

 • 2

  • Kong Nebukadnesar har en drøm som gjør ham urolig (1–4)

  • Ingen vismann kan fortelle hva kongen har drømt (5–13)

  • Daniel ber Gud om hjelp (14–18)

  • Gud lovprist for å ha åpenbart hemmeligheten (19–23)

  • Daniel forteller kongen drømmen (24–35)

  • Hva drømmen betyr (36–45)

   • Steinen skal knuse statuen (44, 45)

  • Daniel æret av kongen (46–49)

 • 3

  • Kong Nebukadnesars gullstatue (1–7)

   • Krever at statuen tilbes (4–6)

  • Tre hebreere anklaget for å være ulydige (8–18)

   • ‘Vi kommer ikke til å tjene dine guder’ (18)

  • Kastet i ovnen med flammende ild (19–23)

  • Mirakuløst reddet fra ilden (24–27)

  • Kongen priser hebreernes Gud (28–30)

 • 4

  • Kong Nebukadnesar anerkjenner Guds kongedømme (1–3)

  • Kongens drøm om et tre (4–18)

   • Sju tider skal fare fram over det felte treet (16)

   • Gud er Hersker over menneskene (17)

  • Daniel tyder drømmen (19–27)

  • Første oppfyllelse: på kongen (28–36)

   • Kongen sinnssyk i sju tider (32, 33)

  • Kongen opphøyer himmelens Gud (37)

 • 5

  • Kong Belsasars fest (1–4)

  • Skriften på veggen (5–12)

  • Daniel bedt om å tyde skriften (13–25)

  • Tydningen: Babylon skal falle (26–31)

 • 6

  • Persiske embetsmenn sammensverger seg mot Daniel (1–9)

  • Daniel fortsetter å be (10–15)

  • Daniel kastet i løvehulen (16–24)

  • Kong Dareios ærer Daniels Gud (25–28)

 • 7

  • Syn av fire dyr (1–8)

   • Et arrogant lite horn vokser opp (8)

  • Den Gamle av Dager holder dom (9–14)

   • En menneskesønn gjort til konge (13, 14)

  • Tydningen gjort kjent for Daniel (15–28)

   • De fire dyrene er fire konger (17)

   • De hellige skal motta riket (18)

   • Ti horn, det vil si ti konger, skal stå fram (24)

 • 8

  • Syn av en vær og en geitebukk (1–14)

   • Et lite horn vokser seg stort (9–12)

   • I 2300 kvelder og morgener (14)

  • Gabriel forklarer synet (15–27)

   • Hva væren og geitebukken står for (20, 21)

   • En konge med hardt ansikt står fram (23–25)

 • 9

  • Daniel ber, bekjenner synd (1–19)

   • Jerusalem øde i 70 år (2)

  • Gabriel kommer til Daniel (20–23)

  • Sytti profetiske uker forutsagt (24–27)

   • Messias skal stå fram etter 69 uker (25)

   • Messias skal bli drept (26)

   • Byen og det hellige sted skal bli ødelagt (26)

 • 10

  • Daniel får besøk av et sendebud fra Gud (1–21)

   • Mikael hjelper engelen (13)

 • 11

  • Konger i Persia og Hellas (1–4)

  • Konger i sør og i nord (5–45)

   • En oppkrever skal stå fram (20)

   • Paktens Leder knust (22)

   • Festningenes gud æret (38)

   • Sammenstøt mellom kongen i sør og kongen i nord (40)

   • Urovekkende meldinger fra øst og fra nord (44)

 • 12

  • Endetiden og enda lenger fram (1–13)

   • Mikael skal stå fram (1)

   • De som har innsikt, skal skinne klart (3)

   • Den sanne kunnskap skal bli stor (4)

   • Daniel skal stå opp og få sin andel (13)