Amos 9:1–15

9  Jeg så Jehova+ stå over alteret, og han sa: «Slå til søylehodene, så dørstokkene rister. Hogg dem av ved hodet. De som er igjen av folket, skal jeg drepe med sverdet. Ingen som flykter, vil komme seg unna, og ingen som prøver å rømme, vil klare det.+   Om de graver seg ned i graven,*skal min hånd hente dem opp derfra. Om de stiger opp til himmelen,skal jeg føre dem ned derfra.   Om de gjemmer seg på Karmels topp,skal jeg finne dem og hente dem derfra.+ Om de skjuler seg for mine øyne på havets bunn,skal jeg befale slangen der nede å bite dem.   Om de blir ført i fangenskap av sine fiender,skal jeg der gi sverdet befaling om å drepe dem.+ Jeg vil rette oppmerksomheten mot dem for å føre ulykke over dem, ikke velsignelse.+   For Den Suverene Herre, hærstyrkenes Jehova, er den som rører ved landet,*slik at det smelter,+ og alle innbyggerne i det kommer til å sørge.+ Og hele landet skal stige som Nilenog synke som Nilen i Egypt.+   ‘Han som bygger sin trapp i himmelenog reiser sitt byggverk* over jorden,han som kaller på vannet i havetog øser det ut over jordens overflate+– Jehova er hans navn.’+   ‘Er ikke dere som kusjittenes sønner for meg, Israels folk?’ sier Jehova. ‘Førte jeg ikke Israel opp fra Egypt,+filisterne fra Kreta+ og syrerne fra Kir?’+   ‘Den Suverene Herre Jehovas øyne er rettet mot det syndige riket,og han skal utslette det fra jordens overflate.+ Men jeg skal ikke tilintetgjøre Jakobs hus fullstendig’,+ sier Jehova.   ‘For jeg gir befalingom at Israels hus skal ristes blant alle nasjonene,+som når man rister korn i en siktog ikke en småstein slipper igjennom. 10  Ved sverdet skal de dø, alle synderne i mitt folk,de som sier: «Ulykken vil ikke komme nær oss eller nå oss.»’ 11  ‘Den dagen skal jeg gjenreise Davids hus,*+ som er falt,jeg skal mure igjen revnene,og jeg skal gjenreise ruinene. Jeg skal bygge det opp igjen, og det skal bli som det var for lenge siden,+ 12  så de kan ta i eie resten av Edom+og alle nasjonene som mitt navn er nevnt over’, sier Jehova, som gjør dette. 13  ‘Se, det kommer dager’, sier Jehova,‘da den som pløyer, skal nå igjen den som høster,og den som tråkker druer, skal nå igjen den som bærer såkorn.+ Søt vin skal dryppe fra fjellene+og flyte fra alle høydene.*+ 14  Jeg skal føre mitt folk Israel tilbake fra fangenskapet,+og de skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo i dem.+ De skal plante vingårder og drikke vinen+og anlegge hager og spise frukten.’+ 15  ‘Jeg skal plante dem i deres eget land,og de skal aldri mer bli rykket oppfra det landet som jeg har gitt dem’,+ sier Jehova din Gud.»

Fotnoter

El.: «Sjeol», dvs. menneskehetens felles grav. Se Ordforklaringer.
El.: «jorden».
El.: «sin hvelving».
El.: «telt; hytte».
Bokst.: «og alle høydene skal smelte».

Studienoter

Multimedia