Amos 1:1–15

1  Dette er de ordene som Amos,* en av saueoppdretterne fra Tekọa,+ fikk i syner angående Israel på den tiden da Ussịa+ var konge i Juda og Jerọboam,+ sønn av Joasj,+ var konge i Israel. Det var to år før jordskjelvet.+  Han sa: «Jehova skal brøle fra Sion,og han skal la sin røst bli hørt fra Jerusalem. Gjeternes beitemarker skal sørge,og Karmels topp skal tørke ut.»+   «Dette er hva Jehova sier: ‘«På grunn av Damaskus’ tre opprørske handlinger,* ja på grunn av fire, skal jeg ikke gjøre om på det jeg har bestemt,for de tresket Gịlead med treskesleder av jern.+   Derfor skal jeg sende ild mot Hạsaels hus,+og den skal brenne ned Ben-Hadads festningstårn.+   Jeg skal bryte i stykker bommene i Damaskus.+ Jeg skal utslette innbyggerne i Bikat-Avenog herskeren* i Bet-Eden. Og Syrias folk skal bli ført i eksil til Kir»,+ sier Jehova.’   Dette er hva Jehova sier: ‘«På grunn av Gazas tre opprørske handlinger,+ ja på grunn av fire, skal jeg ikke gjøre om på det jeg har bestemt,for de førte en hel folkemengde i eksil+ og overga dem til Edom.   Derfor skal jeg sende ild mot muren rundt Gaza,+og den skal brenne ned festningstårnene.   Jeg skal utslette innbyggerne i Asjdod+og herskeren* i Ạsjkalon.+ Jeg skal vende min hånd mot Ekron,+og resten av filisterne skal gå til grunne»,+ sier Den Suverene Herre Jehova.’   Dette er hva Jehova sier: ‘På grunn av Tyrus’ tre opprørske handlinger,+ ja på grunn av fire, skal jeg ikke gjøre om på det jeg har bestemt,for de overga en stor folkemengde som var i eksil, til Edom,og de husket ikke på brødrepakten.+ 10  Derfor skal jeg sende ild mot muren rundt Tyrus,og den skal brenne ned festningstårnene.’+ 11  Dette er hva Jehova sier: ‘På grunn av Edoms tre opprørske handlinger,+ ja på grunn av fire, skal jeg ikke gjøre om på det jeg har bestemt,for han forfulgte sin egen bror med sverdet+og nektet å vise barmhjertighet. I sinne river han dem nådeløst i stykker,og han fortsetter å være rasende på dem.+ 12  Derfor skal jeg sende ild mot Teman,+og den skal brenne ned festningstårnene i Bosra.’+ 13  Dette er hva Jehova sier: ‘«På grunn av ammonittenes tre opprørske handlinger,+ ja på grunn av fire, skal jeg ikke gjøre om på det jeg har bestemt,for de skar opp de gravide kvinnene i Gịlead for å utvide sitt område.+ 14  Derfor skal jeg sette fyr på muren rundt Rabba+og brenne ned festningstårneneunder et krigsrop på kampens dag,under en storm på uværets dag. 15  Og deres konge skal bli ført i eksil sammen med sine fyrster»,+ sier Jehova.’

Fotnoter

Betyr «som er en byrde» el. «som bærer en byrde».
El.: «forbrytelser».
Bokst.: «den som holder septeret».
Bokst.: «den som holder septeret».

Studienoter

Multimedia