Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

5. Mosebok 7:1–26

7  Når Jehova din Gud fører deg inn i det landet som du nå skal gå inn i og ta i eie,+ skal han drive ut folkerike nasjoner foran deg:+ hetittene, girgasjittene, amorittene,+ kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene+ – sju nasjoner som er mer folkerike og mektigere enn deg.+  Jehova din Gud kommer til å overgi dem til deg, og du vil beseire dem.+ Du skal utslette* dem fullstendig.+ Du må ikke inngå noen pakt med dem eller vise dem barmhjertighet.+  Du skal ikke inngå ekteskap med noen av* dem. Du skal ikke gi døtrene dine til sønnene deres eller ta døtrene deres til sønnene dine.+  For de kommer til å få sønnene og døtrene dine til å slutte å følge meg og til å tjene andre guder.+ Da vil Jehovas vrede flamme opp mot dere, og han vil raskt utslette dere.+  Dere skal i stedet gjøre dette med dem: Riv ned altrene deres, knus de hellige støttene,+ hogg ned de hellige pælene,*+ og brenn opp gudebildene.*+  For du er et hellig folk for Jehova din Gud, og Jehova din Gud har utvalgt deg til å være hans folk, hans spesielle* eiendom, blant alle folkene på jorden.+  Det var ikke fordi dere var det mest tallrike av alle folkene, at Jehova viste dere kjærlighet og utvalgte dere,+ for dere var det minste av alle folkene.+  Nei, det var fordi Jehova elsket dere, og fordi han holdt den eden som han hadde sverget overfor forfedrene deres,+ at Jehova førte dere ut med sterk hånd og løskjøpte dere fra slavehuset,+ fra egypterkongen faraos makt.*  Du vet godt at Jehova din Gud er den sanne Gud, den trofaste Gud, som holder fast ved sin pakt og sin lojale kjærlighet i tusen generasjoner overfor dem som elsker ham og holder hans bud.+ 10  Men dem som hater ham, kommer han til å gjengjelde ved å utslette dem.+ Han vil ikke være sen med å gå til handling mot dem som hater ham. Han kommer til å gjengjelde dem åpenlyst. 11  Du skal derfor være nøye med å rette deg etter de budene, forskriftene og lovene* som jeg gir deg befaling om i dag, og du skal følge dem. 12  Hvis dere fortsetter å lytte til disse lovene og dere retter dere etter dem og følger dem, skal Jehova din Gud holde fast ved den pakten og den lojale kjærligheten som han sverget på overfor forfedrene dine. 13  Han skal elske deg og velsigne deg og gjøre deg tallrik. Ja, han skal velsigne deg med mange barn*+ og velsigne din jords avling, ditt korn, din nye vin, din olje+ og avkommet av ditt storfe og småfe i det landet som han sverget overfor forfedrene dine at han skulle gi deg.+ 14  Av alle folk skal du være det mest velsignede.+ Ingen mann eller kvinne hos deg skal være barnløs, og heller ikke husdyrene dine skal være uten avkom.+ 15  Jehova skal fjerne all sykdom fra deg. Han skal ikke la deg bli rammet av noen av de forferdelige sykdommene som du kjenner fra Egypt.+ I stedet skal han la alle som hater deg, bli rammet av dem. 16  Du skal utrydde* alle de folkene som Jehova din Gud overgir til deg.+ Du* skal ikke synes synd på dem,+ og du skal ikke tjene gudene deres,+ for det ville bli en felle for deg.+ 17  Hvis du skulle si i ditt hjerte: ‘Disse nasjonene er større enn oss. Hvordan kan jeg klare å drive dem bort?’,+ 18  så skal du ikke være redd for dem.+ Du skal minne deg selv om hva Jehova din Gud gjorde med farao og hele Egypt,+ 19  de store straffedommene* og de tegnene og miraklene som du så med egne øyne+ da Jehova din Gud førte deg ut med sterk hånd og utstrakt arm.+ Det samme skal Jehova din Gud gjøre med alle de folkene du er redd for.+ 20  Jehova din Gud skal sende en følelse av motløshet* over dem, helt til de som er igjen+ og skjuler seg for deg, går til grunne. 21  Ikke la deg skremme på grunn av dem, for Jehova din Gud er med deg,+ en Gud som er stor og vekker ærefrykt.+ 22  Jehova din Gud skal drive disse nasjonene bort foran deg litt etter litt.+ Du vil ikke få lov til å utrydde dem med en gang, for at de ville dyrene ikke skal bli for mange for deg. 23  Jehova din Gud skal overgi dem til deg og påføre dem det ene nederlaget etter det andre, helt til de er utslettet.+ 24  Han skal gi kongene deres i din hånd,+ og du skal utslette navnet deres under himmelen.+ Ingen skal kunne holde stand mot deg,+ helt til du har utryddet dem.+ 25  Dere skal brenne opp gudebildene deres.+ Du må ikke ønske deg sølvet og gullet på dem eller ta det til deg selv,+ for at du ikke skal bli fanget i en felle av det. Det er noe avskyelig for Jehova din Gud.+ 26  Du skal ikke ta med noe avskyelig inn i huset ditt og på den måten bli en som skal utslettes,* i likhet med det. Du skal føle sterk vemmelse for det og virkelig avsky det, for det er noe som skal ødelegges.*

Fotnoter

El.: «vie ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «inngå ekteskapsallianser med».
El.: «de utskårne figurene».
El.: «dyrebare».
Bokst.: «hånd».
El.: «rettslige avgjørelsene».
Bokst.: «velsigne din livmors frukt».
Bokst.: «fortære».
Bokst.: «Ditt øye».
El.: «prøvelsene».
El. muligens: «panikk; skrekk».
El.: «vies til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «vies til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.

Studienoter

Multimedia