4. Mosebok 4:1–49

4  Jehova sa nå til Moses og Aron:  «Tell opp Kehats sønner+ blant Levis sønner, slekt for slekt og fedrehus for fedrehus,  alle fra 30+ til 50 år+ som er i den gruppen som skal utføre arbeid ved møteteltet.+  Dette er Kehat-sønnenes tjeneste ved møteteltet,+ og den er knyttet til høyhellige ting:  Når leiren bryter opp, skal Aron og sønnene hans gå inn og ta ned forhenget til avskjerming+ og dekke til Vitnesbyrdets ark+ med det.  Så skal de legge et dekke av selskinn over den, bre ut et ensfarget blått klede oppå og sette i bærestengene.+  De skal også bre ut et blått klede over skuebrødsbordet,+ og på det skal de sette fatene, begrene, skålene og kannene til drikkofferet.+ De brødene+ som ofres regelmessig, skal bli liggende på bordet.  De skal bre ut et skarlagenrødt klede over dette, legge et dekke av selskinn over det igjen og sette i bærestengene.+  Så skal de ta et blått klede og dekke til lampestaken+ sammen med lampene,+ veketengene, fyrfatene+ og beholderne med den oljen som brukes til belysningen. 10  De skal pakke lampestaken og utstyret til den i et dekke av selskinn og plassere det på en båre. 11  Og de skal bre ut et blått klede over gullalteret,+ legge et dekke av selskinn over det og sette i bærestengene.+ 12  Så skal de ta alt utstyret+ som de bruker når de gjør tjeneste på det hellige sted, og legge det i et blått klede, legge et dekke av selskinn over og plassere det på en båre. 13  De skal fjerne asken* fra alteret+ og bre ut et klede av fiolett ull over det. 14  På det skal de legge alle redskapene som brukes når de gjør tjeneste ved alteret: fyrfatene, gaflene, spadene og skålene, alle redskapene til alteret.+ De skal bre ut et dekke av selskinn over det og sette i bærestengene.+ 15  Aron og sønnene hans må gjøre seg ferdige med å dekke til det hellige sted+ og alt utstyret til det hellige sted før leiren bryter opp. Så skal Kehat-sønnene gå inn for å bære det,+ men de skal ikke røre ved det hellige sted, for da må de dø.+ Dette er Kehat-sønnenes ansvar* i forbindelse med møteteltet. 16  Eleạsar,+ presten Arons sønn, har ansvaret for å føre tilsyn med oljen til belysningen,+ den velluktende røkelsen,+ det regelmessige kornofferet og salvingsoljen.+ Han har tilsyn med hele tabernaklet og alt som er i det, både det hellige sted og alt utstyret til det.» 17  Jehova sa videre til Moses og Aron: 18  «La ikke kehatittenes slekter+ bli utryddet fra levittene. 19  Men gjør dette for dem, så de kan bli i live og ikke må dø når de nærmer seg de høyhellige tingene.+ Aron og sønnene hans skal gå inn og tildele dem hver sin oppgave og vise dem hva de skal bære. 20  Kehatittene må ikke gå inn og se de hellige tingene, ikke engang et øyeblikk, for da skal de dø.»+ 21  Så sa Jehova til Moses: 22  «Tell opp Gersjons sønner,+ fedrehus for fedrehus og slekt for slekt. 23  Du skal registrere alle fra 30 til 50 år som er i den gruppen som skal utføre tjeneste ved møteteltet. 24  Dette er det gersjonittenes slekter skal ta hånd om og bære:+ 25  De skal bære tabernaklets teltduker,+ møteteltet, dekket som hører til, og selskinnsdekket som er oppå det,+ forhenget* til inngangen til møteteltet,+ 26  skjermdukene til forgården,+ forhenget* til inngangen til forgården+ rundt tabernaklet og alteret, teltsnorene, alt utstyret og alt som brukes i tjenesten. Dette er den oppgaven de har. 27  Aron og sønnene hans skal ha tilsyn med den tjenesten gersjonittene+ utfører, og med det de bærer. Dere skal gi dem ansvaret for å bære alle disse tingene. 28  Dette er den tjenesten gersjonittenes slekter skal utføre ved møteteltet.+ De skal utføre sine plikter under ledelse av Ịtamar,+ presten Arons sønn. 29  Også Merạris sønner+ skal du registrere, slekt for slekt og fedrehus for fedrehus. 30  Du skal registrere dem som er fra 30 til 50 år, alle som er i den gruppen som skal utføre tjeneste ved møteteltet. 31  Dette er det de har ansvaret for å bære+ i forbindelse med sin tjeneste ved møteteltet: tabernaklets veggrammer,+ tverrstenger,+ stolper+ og sokler,+ 32  stolpene+ til forgården med sokler,+ teltplugger+ og teltsnorer sammen med alt utstyret og alt som brukes til tjenesten i forbindelse med dette. Dere skal etter navn tildele dem det utstyret de har ansvaret for å bære. 33  Det er slik Merạri-sønnenes slekter+ skal tjene ved møteteltet, under ledelse av Ịtamar, presten Arons sønn.»+ 34  Moses og Aron og folkets høvdinger+ registrerte så kehatittenes sønner,+ slekt for slekt og fedrehus for fedrehus, 35  alle fra 30 til 50 år som var i den gruppen som skulle utføre tjeneste ved møteteltet.+ 36  Det var til sammen 2750 som ble registrert, slekt for slekt.+ 37  Dette var de av kehatittenes slekter som ble registrert, alle de som tjente ved møteteltet. Moses og Aron registrerte dem på Jehovas befaling gjennom Moses.+ 38  Gersjons sønner+ ble registrert, slekt for slekt og fedrehus for fedrehus, 39  alle fra 30 til 50 år som var i den gruppen som skulle utføre tjeneste ved møteteltet. 40  Det var til sammen 2630 som ble registrert, slekt for slekt og fedrehus for fedrehus.+ 41  Dette var registreringen av Gersjon-sønnenes slekter, av alle dem som tjente ved møteteltet. Moses og Aron registrerte dem på Jehovas befaling.+ 42  Merạris sønner ble registrert, slekt for slekt og fedrehus for fedrehus, 43  alle fra 30 til 50 år som var i den gruppen som skulle utføre tjeneste ved møteteltet.+ 44  Det var til sammen 3200 som ble registrert, slekt for slekt.+ 45  Dette var registreringen av Merạri-sønnenes slekter. Moses og Aron registrerte dem på Jehovas befaling gjennom Moses.+ 46  Moses og Aron og Israels høvdinger registrerte alle disse levittene, slekt for slekt og fedrehus for fedrehus. 47  De var fra 30 til 50 år, og alle fikk i oppgave å tjene ved møteteltet og bære det som hørte til det.+ 48  Det var til sammen 8580 som ble registrert.+ 49  De ble registrert på Jehovas befaling gjennom Moses, hver og en etter den oppgaven han ble tildelt, og det han skulle bære. De ble registrert slik Jehova hadde befalt Moses.

Fotnoter

El.: «fettasken», dvs. aske som er gjennomtrukket av fett fra offerdyrene.
Bokst.: «bør».
El.: «avskjermingen».
El.: «avskjermingen».

Studienoter

Multimedia