4. Mosebok 18:1–32

18  Jehova sa så til Aron: «Du og dine sønner og dine etterkommere skal stå til ansvar for synder mot helligdommen,+ og du og dine sønner skal stå til ansvar for synder mot prestetjenesten.+  Før også fram dine brødre av Levis stamme, din fars stamme, så de kan slutte seg til deg og gjøre tjeneste for deg+ og dine sønner foran Vitnesbyrdets telt.+  De skal oppfylle sine plikter overfor deg og utføre oppgavene knyttet til tjenesten ved teltet.+ Men de må ikke komme nær utstyret til det hellige sted eller alteret, for at verken de eller dere skal dø.+  De skal slutte seg til dere og utføre sine plikter i forbindelse med møteteltet og alt arbeidet ved teltet, og ingen utenforstående* kan komme nær dere.+  Dere skal utføre pliktene deres ved det hellige sted+ og ved alteret,+ så det ikke skal komme vrede+ over Israels folk igjen.  Det er jeg som har tatt ut deres brødre, levittene, fra israelittene som en gave til dere.+ De er gitt til Jehova for å ta hånd om tjenesten ved møteteltet.+  Du og dine sønner har ansvaret for de prestelige pliktene som gjelder alteret og det som er innenfor forhenget,+ og dere skal utføre denne tjenesten.+ Jeg har gitt prestetjenesten som en gave til dere, og en utenforstående* som nærmer seg, skal dø.»+  Jehova sa videre til Aron: «Jeg gir deg ansvaret for de bidragene som blir gitt til meg.+ Til deg og dine sønner har jeg gitt en andel av alle de hellige gavene som israelittene gir som bidrag, og dette er en varig ordning.+  Dette skal være ditt av de høyhellige ildofrene: hver offergave fra dem, både de kornofrene,+ syndofrene+ og skyldofrene+ som de kommer til meg med. Dette er høyhellig for deg og for sønnene dine. 10  Du skal spise det på et høyhellig sted.+ Alle menn kan spise det. Det skal være hellig for deg.+ 11  Dette tilhører også deg: de gavene de gir som bidrag,+ sammen med alle svingeofrene+ fra israelittene. Jeg har gitt dette til deg og dine sønner og døtre som en fast del.+ Alle i ditt hus som er rene, kan spise det.+ 12  Alt det beste av oljen og alt det beste av den nye vinen og kornet, førstegrøden deres,+ som de gir til Jehova, det gir jeg til deg.+ 13  Det første som blir modent av alt som vokser i landet, det som de kommer til Jehova med, skal være ditt.+ Alle i ditt hus som er rene, kan spise det. 14  Alt i Israel som er viet til hellig bruk,* skal bli ditt.+ 15  Hver førstefødt av alle levende skapninger,+ av både mennesker og dyr, som de fører fram for Jehova, skal tilhøre deg. Men du skal uten unntak løskjøpe den førstefødte av mennesker,+ og du skal løskjøpe den førstefødte av de urene dyrene.+ 16  Når de er en måned gamle eller mer, skal du løskjøpe dem for den prisen som er fastsatt for løskjøpelsen, fem sølvsekel*+ etter det hellige steds standardvekt.* En sekel er 20 gera.* 17  Men de førstefødte av oksene, værlammene og geitene skal du ikke løskjøpe.+ De er hellige. Du skal stenke blodet fra dem på alteret,+ og fettet fra dem skal du brenne som et ildoffer til en behagelig* duft for Jehova.+ 18  Men kjøttet av dem tilhører deg, akkurat som svingeofferbrystet og det høyre låret.+ 19  Alle de hellige bidragene som israelittene gir til Jehova,+ har jeg gitt til deg og dine sønner og døtre som en fast del.+ Det er en varig saltpakt* framfor Jehova for deg og dine etterkommere.» 20  Jehova sa videre til Aron: «Når de får landet sitt, får du ingen arv i det, og ingen del av landet skal tilhøre deg blant dem.+ Jeg er din andel og din arv midt iblant israelittene.+ 21  Til Levis sønner har jeg gitt hver tiendedel+ i Israel som en arv til gjengjeld for den tjenesten de utfører, tjenesten ved møteteltet. 22  Israels folk må ikke lenger nærme seg møteteltet, for da vil de pådra seg synd og må dø. 23  Det er levittene som skal utføre tjenesten ved møteteltet og stå til ansvar for folkets synder.+ Det er en varig ordning for dere i generasjon etter generasjon at de ikke får et område i arv blant israelittene.+ 24  For det jeg har gitt levittene som en arv, er den tiendedelen Israels folk gir som bidrag, den de gir som bidrag til Jehova. Derfor har jeg sagt: ‘De skal ikke få noe område i arv blant israelittene.’»+ 25  Så sa Jehova til Moses: 26  «Du skal si til levittene: ‘Når dere tar imot den tiendedelen fra israelittene som jeg har gitt dere fra dem som en arv,+ skal dere av den gi et bidrag til Jehova, en tiendedel av tiendedelen.+ 27  Og den skal regnes som deres bidrag, som om det var korn fra deres egen treskeplass+ eller noe av vinen eller oljen fra deres egen presse. 28  På denne måten vil også dere gi et bidrag til Jehova. Av alle de tiendedelene som dere tar imot fra israelittene, skal dere gi det bidraget som tilhører Jehova, til presten Aron. 29  Alle de bidragene dere gir til Jehova, skal være det aller beste av de gavene som blir gitt til dere+ som noe hellig.’ 30  Og du skal si til dem: ‘Når dere gir det beste av det som blir gitt til dere, skal resten tilhøre dere, levittene, som om det var korn fra deres egen treskeplass og vin og olje fra deres egen presse. 31  Dere og familiene deres kan spise det hvor som helst, for det er den lønnen dere får for tjenesten ved møteteltet.+ 32  Dere vil ikke pådra dere synd for dette så lenge dere gir det beste av det dere får, og dere må ikke vanhellige israelittenes hellige gaver, for da kommer dere til å dø.’»+

Fotnoter

Bokst.: «fremmed», dvs. en som ikke tilhørte Arons slekt.
Bokst.: «fremmed», dvs. en som ikke tilhørte Arons slekt.
Dvs. alt som ugjenkallelig er gitt til Gud.
En sekel tilsvarte 11,4 g. Se Tillegg B14.
El.: «den hellige sekel».
En gera tilsvarte 0,57 g. Se Tillegg B14.
El.: «formildende; beroligende».
Dvs. en permanent og uforanderlig pakt.

Studienoter

Multimedia