Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

 • 2

 • 3

  • Fellesskapsofferet (1–17)

   • Ikke spis fett eller blod (17)

 • 4

 • 5

  • Bestemte synder og nødvendige ofre (1–6)

   • Om å si fra om andres synder (1)

  • Alternative ofre for fattige (7–13)

  • Skyldofferet for synder som ikke blir begått med vilje (14–19)

 • 6

 • 7

 • 8

  • Innsettelsen av Aron og hans sønner som prester (1–36)

 • 9

  • Aron bærer fram ofre i forbindelse med innsettelsen (1–24)

 • 10

  • Ild fra Jehova dreper Nadab og Abihu (1–7)

  • Forskrifter for prestene om drikking og spising (8–20)

 • 11

 • 12

  • Renselse etter barnefødsler (1–8)

 • 13

  • Forskrifter om spedalskhet (1–46)

  • Spedalskhet på klær (47–59)

 • 14

  • Renselse fra spedalskhet (1–32)

  • Renselse av infiserte hus (33–57)

 • 15

  • Utflod fra kjønnsorganene (1–33)

 • 16

 • 17

  • Tabernaklet skal være offerstedet (1–9)

  • Forbud mot å spise blod (10–14)

  • Forskrifter om dyr som blir funnet døde (15, 16)

 • 18

  • Ulovlig seksuell omgang (1–30)

   • Ta ikke etter kanaaneerne (3)

   • Forskjellige former for incest (6–18)

   • Under menstruasjon (19)

   • Homoseksuelle handlinger (22)

   • Omgang med dyr (23)

   • ‘Hold dere rene, ellers kommer landet til å spy dere ut’ (24–30)

 • 19

  • Forskjellige lover om hellighet (1–37)

   • Regler for innhøstning (9, 10)

   • Omtanke for døve og blinde (14)

   • Baktalelse (16)

   • Ikke bær nag (18)

   • Forbud mot magi og spiritisme (26, 31)

   • Forbud mot tatoveringer (28)

   • Respekt for de eldre (32)

   • Forholdet til utlendinger (33, 34)

 • 20

  • Tilbedelse av Molek; spiritisme (1–6)

  • Vær hellige og vis respekt for foreldre (7–9)

  • Dødsstraff for seksuell umoral (10–21)

  • Nødvendig å være hellige for å få bo i landet (22–26)

  • Dødsstraff for å drive med spiritisme (27)

 • 21

  • Prestene skal være hellige og rene (1–9)

  • Øverstepresten må ikke gjøre seg uren (10–15)

  • Prestene kan ikke ha noen fysiske feil (16–24)

 • 22

  • Prestenes renhet og det å spise hellige offergaver (1–16)

  • Bare feilfrie dyr godtas som ofre (17–33)

 • 23

  • Hellige dager og høytider (1–44)

   • Sabbaten (3)

   • Påsken (4, 5)

   • De usyrede brøds høytid (6–8)

   • Ofring av førstegrøden (9–14)

   • Ukehøytiden (15–21)

   • Regler for innhøstning (22)

   • Trompetstøthøytiden (23–25)

   • Soningsdagen (26–32)

   • Løvhyttehøytiden (33–43)

 • 24

  • Olje til lampene i tabernaklet (1–4)

  • Skuebrød (5–9)

  • En som misbruker Guds navn, skal steines (10–23)

 • 25

 • 26

  • Forbud mot avgudsdyrkelse (1, 2)

  • Velsignelser for lydighet (3–13)

  • Straff for ulydighet (14–46)

 • 27