2. Tessaloniker 2:1–17

2  Brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær+ og det at vi skal bli samlet hos ham,+ ber vi dere:  Bli ikke raskt brakt ut av likevekt eller urolige på grunn av påstander om at Jehovas* dag+ allerede er her – enten de kommer gjennom en inspirert uttalelse,*+ et muntlig budskap eller et brev som sies å være fra oss.  La ingen villede dere på noen måte, for først må frafallet+ komme og lovløshetens* menneske+ komme til syne, han som er tilintetgjørelsens sønn.+  Han står imot og opphøyer seg over alle såkalte guder og alt som blir tilbedt.* Som følge av det setter han seg i Guds tempel og utgir seg offentlig for å være en gud.  Husker dere ikke at jeg pleide å snakke med dere om dette da jeg var hos dere?  Og nå vet dere hva som fungerer som en tilbakeholdende kraft, slik at den lovløse først vil komme til syne når tiden er inne.  Ja, denne lovløsheten er en hemmelighet som allerede er i virksomhet,+ men den vil bare være hemmelig fram til han som nå fungerer som en tilbakeholdende kraft, er borte.  Da skal den lovløse komme til syne, han som Herren Jesus skal utrydde med sin munns ånd+ og tilintetgjøre når hans nærvær blir tilkjennegitt.*+  Men det er Satan som står bak den lovløses nærvær.+ Satan setter ham i stand til å gjøre kraftige gjerninger og løgnaktige tegn og undere*+ 10  og til å bedra folk med all slags urettferdighet.+ Dette villeder dem som kommer til å bli utslettet fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11  Derfor lar Gud en bedragersk påvirkning villede dem, slik at de begynner å tro på løgnen.+ 12  Og på grunn av dette skal de alle bli dømt – fordi de ikke trodde på sannheten, men gledet seg over urettferdigheten. 13  Når det gjelder dere, brødre, som er elsket av Jehova,* må vi alltid takke Gud for dere. For fra begynnelsen utvalgte Gud dere+ til frelse ved å gjøre dere hellige+ med sin ånd og ved deres tro på sannheten. 14  Han kalte dere til dette gjennom det gode budskap vi forkynner, for at dere skulle oppnå den herlighet som vår Herre Jesus Kristus har.+ 15  Stå derfor fast,+ brødre, og hold fast ved de tradisjonene som dere ble undervist i,+ enten det var gjennom et muntlig budskap eller gjennom et brev fra oss. 16  Gud, vår Far, har elsket oss,+ og han har ved sin ufortjente godhet gitt oss evig trøst og et godt håp.+ Måtte han og vår Herre Jesus Kristus 17  trøste deres hjerte og styrke dere,* så dere alltid kan gjøre og si det som er godt.

Fotnoter

El.: «en ånd». Se Ordforklaringer.
Uttrykket sikter ofte til det at man ignorerer Guds lover.
El.: «som er gjenstand for ærbødighet».
El.: «varsler».
El.: «gjøre dere faste».

Studienoter

Multimedia