2. Mosebok 29:1–46

29  Dette er det du skal gjøre for å hellige dem til å tjene som prester for meg: Ta en ung okse, to feilfrie værer,+  usyret brød, usyrede ringformede brød med olje i og usyrede tynne brød smurt med olje.+ Du skal lage brødene av fint hvetemel  og legge dem i en kurv og bære dem fram i kurven,+ sammen med oksen og de to værene.  Du skal føre Aron og sønnene hans fram til inngangen til møteteltet+ og vaske dem med vann.+  Så skal du ta klærne+ og kle Aron i kjortelen, den ermeløse overkledningen, efoden og bryststykket, og du skal knyte efodens vevde belte rundt livet hans.+  Du skal sette turbanen på hodet hans og feste det hellige innvielsestegnet* på turbanen.+  Og du skal ta salvingsoljen+ og helle den over hodet hans og salve ham.+  Så skal du føre fram sønnene hans og kle dem i kjortlene+  og knyte beltene rundt dem, både Aron og sønnene hans, og ta på dem hodeplaggene. Og prestetjenesten skal tilhøre dem som en varig ordning.+ Slik skal du innsette Aron og sønnene hans som prester.*+ 10  Du skal føre oksen fram til møteteltet, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på oksens hode.+ 11  Slakt oksen framfor Jehova, ved inngangen til møteteltet.+ 12  Ta noe av oksens blod på fingeren og stryk det på alterhornene,+ og hell ut resten av blodet ved foten av alteret.+ 13  Ta deretter alt fettet+ som dekker innvollene, fettet på leveren, og begge nyrene og fettet som er på dem, og brenn det på alteret så det stiger opp røyk.+ 14  Men oksens kjøtt, skinn og tarminnhold skal du brenne opp utenfor leiren. Oksen er et syndoffer. 15  Ta så den ene væren, og la Aron og sønnene hans legge hendene på værens hode.+ 16  Slakt væren og stenk blodet fra den på alle sidene av alteret.+ 17  Del opp væren i stykker, vask innvollene+ og skankene og legg stykkene på en ordnet måte sammen med hodet. 18  Du skal brenne hele væren på alteret så det stiger opp røyk. Det er et brennoffer til Jehova, en behagelig* duft.+ Det er et ildoffer til Jehova. 19  Så skal du ta den andre væren, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på værens hode.+ 20  Slakt væren og ta noe av blodet og stryk det på Arons høyre øreflipp og på hans sønners høyre øreflipp og på deres høyre tommelfinger og høyre stortå, og stenk blodet på alle sidene av alteret. 21  Ta så noe av blodet som er på alteret, og noe av salvingsoljen+ og stenk det på Aron og klærne hans og på sønnene hans og klærne deres. Slik blir han og klærne hans og sønnene og klærne deres hellige.+ 22  Av væren skal du så ta fettet, fetthalen, fettet som dekker innvollene, fettet på leveren, begge nyrene og fettet som er på dem,+ og det høyre låret, for det er en innsettelsesvær.+ 23  Og fra kurven med usyret brød som står framfor Jehova, skal du ta et rundt brød, et ringformet oljebrød og et tynt brød. 24  Du skal legge alt sammen i hendene på Aron og sønnene hans, og du skal svinge det fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova. 25  Så skal du ta det fra hendene deres og brenne det på alteret, oppå brennofferet, som en behagelig duft framfor Jehova. Det er et ildoffer til Jehova. 26  Ta så brystet av innsettelsesværen,+ som ofres for Aron, og sving det fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova. Det skal være din andel. 27  Fra innsettelsesværen,+ som ofres for Aron og sønnene hans, skal du hellige svingeofferbrystet og låret fra den hellige andelen, det som ble svingt. 28  Dette skal Aron og sønnene hans få, og det er en varig forskrift som israelittene skal overholde. For dette er en hellig andel som israelittene skal gi.+ Det er en hellig andel til Jehova fra fellesskapsofrene deres.+ 29  De hellige klærne+ som tilhører Aron, skal sønnene hans overta+ etter ham og bruke når de blir salvet og innsatt som prester. 30  Den presten blant sønnene hans som etterfølger ham, og som går inn i møteteltet for å gjøre tjeneste på det hellige sted, skal ha dem på seg i sju dager.+ 31  Du skal ta innsettelsesværen og koke kjøttet på et hellig sted.+ 32  Aron og sønnene hans skal spise+ kjøttet av væren og brødet som er i kurven, ved inngangen til møteteltet. 33  De skal spise det som er blitt brukt til å gjøre soning med for å innsette dem som prester* og for å hellige dem. Men ingen utenforstående* kan spise det, for det er hellig.+ 34  Hvis noe av kjøttet av innsettelsesofferet og noe av brødet blir igjen til morgenen etter, skal du brenne det opp.+ Det skal ikke spises, for det er hellig. 35  Slik skal du gjøre med Aron og sønnene hans, nøyaktig slik jeg har befalt deg. Du skal bruke sju dager på å innsette dem som prester.*+ 36  Hver dag skal du ofre en syndofferokse til soning. Og du skal rense alteret for synd ved å gjøre soning for det, og du skal salve det så det blir hellig.+ 37  Du skal bruke sju dager på å gjøre soning for alteret, og du skal hellige det, så det blir et høyhellig alter.+ Den som rører ved alteret, må være hellig. 38  Dette er det du alltid skal ofre på alteret: to ett år gamle værlam hver dag.+ 39  Du skal ofre det ene lammet om morgenen og det andre i skumringen.*+ 40  Sammen med det første lammet skal du ofre en tiendedels efa* fint mel, blandet med en fjerdedels hin* olje av støtt oliven, og et drikkoffer på en fjerdedels hin vin. 41  Du skal ofre det andre lammet i skumringen,* med samme slags kornoffer og drikkoffer som om morgenen. Du skal bære dette fram som en behagelig duft, et ildoffer til Jehova. 42  Det skal være et regelmessig brennoffer, fra generasjon til generasjon, ved inngangen til møteteltet framfor Jehova. Der skal jeg vise meg for dere, og der skal jeg tale til deg.+ 43  Der vil jeg vise meg for israelittene, og stedet skal bli helliget ved min herlighet.+ 44  Jeg vil hellige møteteltet og alteret, og jeg vil hellige Aron og sønnene hans,+ så de kan tjene som prester for meg. 45  Jeg skal bo* blant Israels folk, og jeg skal være deres Gud.+ 46  Og de skal innse at jeg er Jehova deres Gud, som førte dem ut av Egypt for å bo blant dem.+ Jeg er Jehova deres Gud.

Fotnoter

El.: «diademet».
Bokst.: «fylle Arons hånd og hans sønners hånd».
El.: «formildende; beroligende».
Bokst.: «fylle hånden deres».
Bokst.: «fremmed», dvs. en som ikke tilhørte Arons slekt.
Bokst.: «fylle hånden deres».
Bokst.: «mellom de to kveldene».
En efa tilsvarte 22 liter. Se Tillegg B14.
En hin tilsvarte 3,67 liter. Se Tillegg B14.
Bokst.: «mellom de to kveldene».
El.: «bo i telt».

Studienoter

Multimedia