2. Krønikebok 3:1–17

3  Så begynte Salomo å bygge Jehovas hus+ i Jerusalem på Moria-fjellet,+ der Jehova hadde vist seg for hans far David,+ på det stedet som David hadde gjort i stand på treskeplassen til jebusitten Ornan.+  Han begynte å bygge på den andre dagen i den andre måneden i sitt fjerde regjeringsår.  Grunnvollen som Salomo la for byggingen av den sanne Guds hus, var 60 alen lang og 20 alen bred+ etter gammelt mål.*  Forhallen foran huset var like bred som huset, 20 alen, og høyden var 120.* Han kledde den innvendig med rent gull.+  Han kledde det store rommet* med panel av einertre. Deretter la han fint gull over det+ og dekorerte det med palmefigurer+ og kjeder.+  Så utsmykket han huset med vakre edelstener.+ Det gullet+ han brukte, var fra Parvạjim.  Han kledde huset, bjelkene, tersklene, veggene og dørene med gull,+ og han inngraverte kjeruber på veggene.+  Han laget deretter det aller helligste rommet.*+ Det var 20 alen langt, like langt som bredden av huset, og 20 alen bredt. Han kledde det med 600 talenter* fint gull.+  Gullet til spikrene veide 50 sekel.* Takkamrene kledde han med gull. 10  Til det aller helligste rommet* laget han to skulpturer av kjeruber og kledde dem med gull.+ 11  Kjerubenes vinger+ var til sammen 20 alen lange. Den ene vingen på den første kjeruben var fem alen lang og berørte veggen i huset. Den andre vingen var også fem alen lang og berørte den ene vingen på den andre kjeruben. 12  Og den ene vingen på den andre kjeruben var fem alen lang og berørte den andre veggen i huset. Den andre vingen var også fem alen lang og berørte den ene vingen på den første kjeruben. 13  De utstrakte vingene på disse kjerubene var altså til sammen 20 alen. Kjerubene sto oppreist med ansiktene vendt innover.* 14  Videre laget han forhenget+ av blå tråd, fiolett ull, karmosinrødt materiale og fint stoff og dekorerte det med kjeruber.+ 15  Så laget han to søyler+ på forsiden av huset, 35 alen høye, og søylehodet oppå hver søyle var fem alen.+ 16  Og han laget kjeder som lignet halskjeder, og festet dem øverst på søylene, og han laget 100 granatepler som han festet til kjedene. 17  Han reiste søylene foran templet, en til høyre* og en til venstre.* Den høyre ga han navnet Jakin* og den venstre navnet Boas.*

Fotnoter

En vanlig alen tilsvarte 44,5 cm, men noen mener at «gammelt mål» sikter til en lang alen, som var 51,8 cm. Se Tillegg B14.
Usikkert hvilken måleenhet det var.
Bokst.: «det store huset». Sikter sannsynligvis til Det hellige.
Bokst.: «huset».
En talent tilsvarte 34,2 kg. Se Tillegg B14.
En sekel tilsvarte 11,4 g. Se Tillegg B14.
Bokst.: «huset».
Dvs. mot Det hellige.
El.: «mot sør».
El.: «mot nord».
Betyr «måtte han [dvs. Jehova] grunnfeste».
Betyr muligens «med styrke».

Studienoter

Multimedia