1. Mosebok 36:1–43

36  Dette er den historiske beretningen om Esau, det vil si Edom.+  Esau tok seg koner blant kvinnene i Kạnaan: Ada,+ hetitten Elons datter,+ og Oholibạma,+ Anas datter, hevitten Sịbeons sønnedatter,  og Basmat,+ Ịsmaels datter, Nẹbajots søster.+  Ada fødte Esau sønnen Ẹlifas, og Basmat fødte Rẹ’uel,  og Oholibạma fødte Je’usj, Jalam og Korah.+ Dette var Esaus sønner, som ble født ham i Kạnaan.  Esau tok med seg konene, sønnene og døtrene sine og alle de andre i husstanden sin, flokken sin og alle de andre husdyrene sine og alle de eiendelene som han hadde samlet seg+ i Kạnaan, og dro til et annet land, som lå et stykke unna hans bror Jakob.+  For de eide for mye til at de kunne bo sammen, og på grunn av flokkene deres var det ikke plass til dem begge i det landet de bodde i.*  Esau bosatte seg i Se’irs fjellområde.+ Esau blir også kalt Edom.+  Og dette er den historiske beretningen om Esau, stamfar til edomittene i Se’irs fjellområde.+ 10  Dette er navnene på Esaus sønner: Ẹlifas, sønn av Esaus kone Ada, og Rẹ’uel, sønn av Esaus kone Basmat.+ 11  Ẹlifas’ sønner var Teman,+ Omar, Sefo, Gatam og Kenas.+ 12  Timna ble medhustru til Esaus sønn Ẹlifas. Med tiden fødte hun Ẹlifas sønnen Ạmalek.+ Dette var sønnesønnene til Esaus kone Ada. 13  Dette er Rẹ’uels sønner: Nahat, Serah, Sjammah og Missa. Dette var sønnesønnene til Esaus kone Basmat.+ 14  Dette var sønnene til Esaus kone Oholibạma, Anas datter, Sịbeons sønnedatter, de som hun fødte Esau: Je’usj, Jalam og Korah. 15  Dette er de sjeikene* som stammer fra Esaus sønner:+ sønnene til Ẹlifas, Esaus førstefødte: sjeik Teman, sjeik Omar, sjeik Sefo, sjeik Kenas,+ 16  sjeik Korah, sjeik Gatam og sjeik Ạmalek. Dette er Ẹlifas’ sjeiker+ i landet Edom. Dette var sønnesønnene til Ada. 17  Dette er sønnene til Esaus sønn Rẹ’uel: sjeik Nahat, sjeik Serah, sjeik Sjammah og sjeik Missa. Dette er Rẹ’uels sjeiker i Edom.+ Dette var sønnesønnene til Esaus kone Basmat. 18  Og dette er Esaus kone Oholibạmas sønner: sjeik Je’usj, sjeik Jalam og sjeik Korah. Dette var sjeikene gjennom Oholibạma, Anas datter, Esaus kone. 19  Dette var Esaus sønner og de sjeikene som stammet fra dem. Esau er Edom.+ 20  Dette er horitten Se’irs sønner, landets opprinnelige innbyggere:+ Lotan, Sjobal, Sịbeon, Ana,+ 21  Disjon, Eser og Disjan.+ Dette var horittenes sjeiker, Se’irs sønner, i Edom. 22  Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna.+ 23  Dette er Sjobals sønner: Alvan, Mạnahat, Ebal, Sjefo og Onam. 24  Dette er Sịbeons sønner:+ Aja og Ana. Dette er den Ana som fant de varme kildene i ødemarken mens han gjette eslene for sin far Sịbeon. 25  Dette er Anas barn: Disjon og datteren Oholibạma. 26  Dette er Disjons sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran.+ 27  Dette er Esers sønner: Bilhan, Saạvan og Akan. 28  Dette er Disjans sønner: Us og Aran.+ 29  Dette er horittenes sjeiker: sjeik Lotan, sjeik Sjobal, sjeik Sịbeon, sjeik Ana, 30  sjeik Disjon, sjeik Eser og sjeik Disjan.+ Dette var horittenes sjeiker i Se’ir-landet. 31  Og dette er de kongene som regjerte i Edom+ før israelittene* fikk en konge:+ 32  Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og byen hans het Dinhạba. 33  Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge etter ham. 34  Da Jobab døde, ble Husjam fra temanittenes land konge etter ham. 35  Da Husjam døde, ble Hadad, Bedads sønn, som beseiret midjanittene+ i Moabs område, konge etter ham, og byen hans het Avit. 36  Da Hadad døde, ble Samla fra Masrẹka konge etter ham. 37  Da Samla døde, ble Sja’ul fra Rẹhobot ved Elven konge etter ham. 38  Da Sja’ul døde, ble Baal-Hanan, Akbors sønn, konge etter ham. 39  Da Baal-Hanan, Akbors sønn, døde, ble Hadar konge etter ham. Byen hans het Pa’u, og hans kone het Mehẹtabel. Hun var datter av Matred, som var datter av Mẹsahab. 40  Og dette er navnene på de sjeikene som stammet fra Esau, og på deres slekter og områder: sjeik Timna, sjeik Alva, sjeik Jetet,+ 41  sjeik Oholibạma, sjeik Elah, sjeik Pinon, 42  sjeik Kenas, sjeik Teman, sjeik Mibsar, 43  sjeik Mạgdiel og sjeik Iram. Dette var edomittenes sjeiker og deres bosteder i det landet de eide.+ Dette var etterkommerne av Esau, stamfar til edomittene.+

Fotnoter

El.: «bodde i som utlendinger».
En sjeik var en stammehøvding.
Bokst.: «Israels sønner».

Studienoter

Multimedia