Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Skapelsen av himmelen og jorden (1, 2)

  • Jorden beredes i løpet av seks dager (3–31)

   • 1. dag: lys; dag og natt (3–5)

   • 2. dag: åpent rom (6–8)

   • 3. dag: tørt land og planteliv (9–13)

   • 4. dag: lyskilder på himmelen (14–19)

   • 5. dag: fisker og fugler (20–23)

   • 6. dag: landdyr og mennesker (24–31)

 • 2

  • Gud hviler på den sjuende dagen (1–3)

  • Jehova Gud, Skaperen av himmelen og jorden (4)

  • Mannen og kvinnen i Edens hage (5–25)

   • Mennesket formet av støv (7)

   • Det forbudte kunnskapens tre (15–17)

   • Kvinnen skapt (18–25)

 • 3

  • Syndens opprinnelse (1–13)

   • Den første løgnen (4, 5)

  • Jehovas dom over opprørerne (14–24)

   • Profeti om kvinnens avkom (15)

   • Utvist fra Eden (23, 24)

 • 4

 • 5

  • Fra Adam til Noah (1–32)

   • Adam ble far til sønner og døtre (4)

   • Enok vandret med Gud (21–24)

 • 6

  • Guds sønner tar seg koner på jorden (1–3)

  • Kjempene blir født (4)

  • Jehova føler sorg på grunn av menneskenes ondskap (5–8)

  • Noah får i oppdrag å bygge en ark (9–16)

  • Gud gjør kjent at det skal komme en vannflom (17–22)

 • 7

  • Mennesker og dyr går inn i arken (1–10)

  • Den verdensomfattende vannflommen (11–24)

 • 8

  • Flomvannet synker (1–14)

  • Mennesker og dyr går ut av arken (15–19)

  • Guds løfte angående jorden (20–22)

 • 9

  • Instrukser til alle mennesker (1–7)

   • Loven om blodet (4–6)

  • Regnbuepakten (8–17)

  • Profetier om Noahs etterkommere (18–29)

 • 10

  • Liste over nasjonene (1–32)

   • Jafets etterkommere (2–5)

   • Kams etterkommere (6–20)

    • Nimrod i opposisjon til Jehova (8–12)

   • Sems etterkommere (21–31)

 • 11

  • Babels tårn (1–4)

  • Jehova forvirrer språket (5–9)

  • Fra Sem til Abram (10–32)

   • Tarahs familie (27)

   • Abram forlater Ur (31)

 • 12

  • Abram drar fra Karan til Kanaan (1–9)

   • Guds løfte til Abram (7)

  • Abram og Sarai i Egypt (10–20)

 • 13

  • Abram drar tilbake til Kanaan (1–4)

  • Abram og Lot skiller lag (5–13)

  • Guds løfte til Abram gjentatt (14–18)

 • 14

  • Abram redder Lot (1–16)

  • Melkisedek velsigner Abram (17–24)

 • 15

  • Guds pakt med Abram (1–21)

   • De 400 årene med plaging forutsagt (13)

   • Guds løfte til Abram gjentatt (18–21)

 • 16

 • 17

  • Abraham skal bli far til mange nasjoner (1–8)

   • Abram får navnet Abraham (5)

  • Omskjærelsespakten (9–14)

  • Sarai får navnet Sara (15–17)

  • Løftet om sønnen Isak (18–27)

 • 18

  • Tre engler besøker Abraham (1–8)

  • Sara lovt en sønn; hun ler (9–15)

  • Abrahams bønn for Sodoma (16–33)

 • 19

  • Lot får engler på besøk (1–11)

  • Lot og familien bedt om å flykte (12–22)

  • Sodoma og Gomorra ødelagt (23–29)

   • Lots kone blir til en saltstøtte (26)

  • Lot og døtrene hans (30–38)

   • Moabs og Ammons opprinnelse (37, 38)

 • 20

  • Sara reddet fra Abimelek (1–18)

 • 21

  • Isak født (1–7)

  • Ismael gjør narr av Isak (8, 9)

  • Hagar og Ismael sendt bort (10–21)

  • Abrahams pakt med Abimelek (22–34)

 • 22

  • Abraham bedt om å ofre Isak (1–19)

   • Velsignelse gjennom Abrahams avkom (15–18)

  • Rebekkas slekt (20–24)

 • 23

  • Sara dør; hennes gravsted (1–20)

 • 24

  • Abrahams tjener henter en kone til Isak (1–58)

  • Rebekka drar for å møte Isak (59–67)

 • 25

  • Abraham gifter seg på nytt (1–6)

  • Abraham dør (7–11)

  • Ismaels sønner (12–18)

  • Jakob og Esau født (19–26)

  • Esau selger førstefødselsretten (27–34)

 • 26

  • Isak og Rebekka i Gerar (1–11)

   • Guds løfte bekreftet overfor Isak (3–5)

  • Krangel om brønner (12–25)

  • Isaks pakt med Abimelek (26–33)

  • Esaus to hetittiske koner (34, 35)

 • 27

  • Jakob får Isaks velsignelse (1–29)

  • Esau søker en velsignelse, men viser ingen anger (30–40)

  • Esaus hat mot Jakob (41–46)

 • 28

  • Isak sender Jakob til Paddan-Aram (1–9)

  • Jakobs drøm i Betel (10–22)

   • Guds løfte bekreftet overfor Jakob (13–15)

 • 29

  • Jakob møter Rakel (1–14)

  • Jakob forelsket i Rakel (15–20)

  • Jakob gifter seg med Lea og Rakel (21–29)

  • Jakob får fire sønner med Lea: Ruben, Simeon, Levi og Juda (30–35)

 • 30

  • Bilha føder Dan og Naftali (1–8)

  • Silpa føder Gad og Asjer (9–13)

  • Lea føder Jissakar og Sebulon (14–21)

  • Rakel føder Josef (22–24)

  • Jakob får store mengder småfe (25–43)

 • 31

  • Jakob drar til Kanaan i hemmelighet (1–18)

  • Laban innhenter Jakob (19–35)

  • Jakobs pakt med Laban (36–55)

 • 32

  • Engler møter Jakob (1, 2)

  • Jakob forbereder seg på å møte Esau (3–23)

  • Jakob kjemper med en engel (24–32)

   • Jakob får navnet Israel (28)

 • 33

 • 34

  • Dina voldtatt (1–12)

  • Jakobs sønner lurer Hamor og Sikem (13–31)

 • 35

  • Jakob fjerner fremmede guder (1–4)

  • Jakob drar tilbake til Betel (5–15)

  • Benjamin født; Rakel dør (16–20)

  • Israels tolv sønner (21–26)

  • Isak dør (27–29)

 • 36

  • Esaus etterkommere (1–30)

  • Edoms konger og sjeiker (31–43)

 • 37

  • Josefs drømmer (1–11)

  • Josef og hans misunnelige brødre (12–24)

  • Josef solgt som slave (25–36)

 • 38

 • 39

  • Josef i Potifars hus (1–6)

  • Josef avviser Potifars kone (7–20)

  • Josef i fengsel (21–23)

 • 40

  • Josef tyder fangenes drømmer (1–19)

   • «Hører ikke tydninger Gud til?» (8)

  • Faraos fødselsdag (20–23)

 • 41

  • Josef tyder faraos drømmer (1–36)

  • Farao opphøyer Josef (37–46a)

  • Josef som matvareforvalter (46b–57)

 • 42

  • Josefs brødre drar til Egypt (1–4)

  • Josef møter brødrene sine og setter dem på prøve (5–25)

  • Brødrene drar hjem igjen til Jakob (26–38)

 • 43

  • Josefs brødres andre reise til Egypt; med Benjamin (1–14)

  • Josef møter brødrene sine igjen (15–23)

  • Josefs festmåltid med brødrene (24–34)

 • 44

  • Josefs sølvbeger i sekken til Benjamin (1–17)

  • Juda taler Benjamins sak (18–34)

 • 45

  • Josef forteller hvem han er (1–15)

  • Josefs brødre drar tilbake for å hente Jakob (16–28)

 • 46

  • Jakob og hans husstand flytter til Egypt (1–7)

  • Navnene på dem som flyttet til Egypt (8–27)

  • Josef møter Jakob i Gosen (28–34)

 • 47

  • Jakob møter farao (1–12)

  • Josefs kloke måte å styre på (13–26)

  • Israel bosetter seg i Gosen (27–31)

 • 48

  • Jakob velsigner Josefs to sønner (1–12)

  • Efraim får en større velsignelse (13–22)

 • 49

  • Jakobs profeti på dødsleiet (1–28)

   • Sjilo skal komme fra Juda (10)

  • Jakob gir instrukser om sin begravelse (29–32)

  • Jakob dør (33)

 • 50

  • Josef gravlegger Jakob i Kanaan (1–14)

  • Josef bekrefter at han har tilgitt brødrene (15–21)

  • Josefs siste dager; han dør (22–26)

   • Josef sier hva som skal gjøres med knoklene hans (25)