1. Korinter 7:1–40

7  Når det gjelder det dere skrev om, så er det best for en mann å ikke røre* en kvinne.  Men fordi seksuell umoral* er så utbredt, sier jeg: La hver mann ha sin egen kone+ og hver kvinne ha sin egen mann.+  Mannen skal gi sin kone det hun har rett til å få,* og hun skal gjøre det samme overfor sin mann.+  En gift kvinne har ikke myndighet over sin egen kropp – det har hennes mann. På samme måte har ikke mannen myndighet over sin egen kropp – det har hans kone.  Dere skal ikke la være å gi hverandre dette, hvis dere da ikke er blitt enige om det for en begrenset periode for å bruke tid på bønn og deretter komme sammen igjen. Ellers vil Satan fortsette å friste dere fordi dere mangler selvkontroll.  Det jeg sier her, er ment som en tillatelse, ikke som et påbud.  Jeg skulle ønske at alle var som meg. Men hver enkelt har sin egen gave+ fra Gud, den ene slik og den andre slik.  Til de ugifte og enkene sier jeg at det er best for dem at de fortsetter å være som meg.+  Men hvis de ikke har selvkontroll, så la dem gifte seg, for det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.+ 10  Til de gifte gir jeg – det vil si ikke jeg, men Herren – denne veiledningen: En gift kvinne skal ikke gå fra mannen sin.+ 11  Hvis hun likevel går sin vei, skal hun enten fortsette å være alene eller forsone seg med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kone.+ 12  Men til de andre sier jeg, ja jeg, ikke Herren:+ Hvis en bror har en ikke-troende kone og hun ønsker å bli hos ham, skal han ikke forlate henne. 13  Og hvis en kvinne har en ikke-troende mann og han ønsker å bli hos henne, skal hun ikke forlate ham. 14  For en ikke-troende mann er helliget i forbindelse med sin kone, og en ikke-troende kone er helliget i forbindelse med broren. Ellers ville jo barna deres være urene, men nå er de hellige. 15  Men hvis den ikke-troende velger å gå sin vei, så la ham gå. En bror eller en søster er ikke bundet i slike tilfeller. Gud har jo kalt dere til å leve i fred.+ 16  For hvem vet? Kanskje du som er kvinne, kan frelse din mann?+ Eller kanskje du som er mann, kan frelse din kone? 17  Men la hver enkelt leve i samsvar med det som Jehova* har gitt ham, i samsvar med den situasjonen han var i da Gud kalte ham.+ Denne veiledningen gir jeg i alle menighetene. 18  Var en mann allerede omskåret da han ble kalt?+ Da skal han ikke prøve å gjøre om på omskjærelsen. Var en mann uomskåret da han ble kalt? Da skal han ikke la seg omskjære.+ 19  Det betyr ikke noe om man er omskåret eller uomskåret.+ Det som betyr noe, er at man holder Guds bud.+ 20  La hver enkelt bli i den livssituasjonen han ble kalt i.+ 21  Var du slave da du ble kalt? La ikke det bekymre deg.+ Men hvis du kan bli fri, så grip muligheten. 22  For en disippel av Herren som ble kalt da han var slave, er Herrens frigitte.+ Og den som var fri da han ble kalt, er en slave for Kristus. 23  Dere ble kjøpt for en pris.+ Slutt med å være slaver for mennesker. 24  Brødre, uansett hvilken livssituasjon den enkelte ble kalt i, så la ham fortsette å være i den framfor Gud. 25  Når det gjelder jomfruene,* så har jeg ikke noe påbud fra Herren, men jeg sier min mening+ som en som er blitt vist barmhjertighet av Herren og derfor er troverdig. 26  Siden vi lever i vanskelige tider, mener jeg at det er best for en mann å fortsette å være som han er. 27  Er du bundet til en kvinne? Slutt med å prøve å bli fri.+ Hvis du ikke er bundet, så prøv ikke å finne deg en kone. 28  Hvis du likevel gifter deg, begår du ikke noen synd. Og hvis jomfruer gifter seg, begår de ikke noen synd. Men de som gifter seg, vil få problemer som de vil føle på kroppen.* Og det vil jeg gjerne spare dere for. 29  Videre sier jeg dette, brødre: Den tiden som er igjen, er begrenset.+ Fra nå av skal de som har en kone, være som om de ikke hadde noen. 30  De som gråter, skal være som de som ikke gråter, og de som gleder seg, som de som ikke gleder seg, og de som kjøper, som de som ikke eier noe, 31  og de som benytter seg av verden, som de som ikke bruker den fullt ut. For denne verdens scene skifter. 32  Ja, jeg ønsker at dere skal være fri for bekymringer. En ugift mann er opptatt av det som har med Herren å gjøre, av hvordan han kan glede* Herren. 33  Men en gift mann er opptatt av det som har med verden å gjøre,+ av hvordan han kan glede sin kone,* 34  og han er delt. En ugift kvinne og en jomfru er opptatt av det som har med Herren å gjøre,+ så hennes kropp og sinn* kan være hellig. Men en gift kvinne er opptatt av det som har med verden å gjøre, av hvordan hun kan glede sin mann.* 35  Dette sier jeg til deres eget beste, ikke for å legge begrensninger på* dere, men for å motivere dere til å gjøre det som er rett, og til alltid å tjene Herren helhjertet uten å la dere distrahere. 36  Men hvis noen mener at han handler urett ved å fortsette å være ugift,* og hvis han er forbi ungdomstiden,* da er det dette som bør skje: La ham gifte seg, hvis det er det han ønsker. Han synder ikke.+ 37  Men hvis noen er fast besluttet i sitt hjerte og ikke har noe tvingende behov, men har myndighet over sin egen vilje og i sitt hjerte har bestemt seg for å forbli ugift,* da gjør han noe som er godt.+ 38  Den som gifter seg,* gjør altså noe som er godt, men den som ikke gifter seg, gjør noe som er bedre.+ 39  En gift kvinne er bundet til sin mann så lenge han lever.+ Men hvis mannen hennes skulle sovne inn i døden, er hun fri til å gifte seg med hvem hun vil, så lenge det er med en som tjener Herren.*+ 40  Men etter min mening er hun lykkeligere hvis hun fortsetter å leve alene. Og jeg er overbevist om at jeg også har Guds ånd.

Fotnoter

Dvs. ha seksuell kontakt med.
Flertall av det greske ordet porneia. Se Ordforklaringer.
Dvs. dekke seksuelle behov.
El.: «dem som aldri har giftet seg».
Bokst.: «få trengsel i sitt kjød».
El.: «bli godkjent av».
El.: «oppnå sin kones anerkjennelse».
Bokst.: «ånd».
El.: «oppnå sin manns anerkjennelse».
Bokst.: «kaste en rennesnare over».
El.: «overfor sin jomfruelighet».
El.: «ungdommens blomstring». Dvs. den perioden i livet da kjønnsdriften er sterkest.
El.: «bevare sin jomfruelighet».
El.: «som gir sin jomfruelighet bort i ekteskap».
Bokst.: «bare det skjer i Herren».

Studienoter

Multimedia