1. Korinter 12:1–31

12  Når det gjelder de åndelige gavene,+ brødre, vil jeg ikke at dere skal mangle kunnskap.  Dere vet at da dere levde som folk fra nasjonene,* ble dere påvirket og villedet på en slik måte at dere tilba stumme avguder+ og fulgte dem uansett hvor de ledet dere.  Nå vil jeg dere skal vite at ingen som blir ledet av Guds ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten å være ledet av hellig ånd.+  Det er forskjellige gaver, men ånden er den samme.+  Det er forskjellige former for tjeneste,+ men Herren er den samme.  Og det er forskjellige typer virksomhet, men det er den samme Gud som får hver enkelt til å utføre dem.+  Når ånden kommer til uttrykk hos den enkelte, tjener det alltid en god hensikt.+  Ved hjelp av ånden får den ene evnen til å tale med visdom,* og ved den samme ånden får den andre evnen til å tale med kunnskap.  Én får tro+ ved den samme ånden, og en annen får gaver til å helbrede+ ved denne ånden. 10  Én får evnen til å utføre kraftige gjerninger,+ en annen evnen til å profetere, en annen evnen til å bedømme inspirerte uttalelser,+ en annen evnen til å tale på fremmede språk*+ og en annen evnen til å oversette det som blir sagt.+ 11  Men alt dette er det en og samme ånd som utretter. Den deler ut disse gavene til hver enkelt slik som den vil. 12  For slik som en kropp har mange kroppsdeler og alle kroppsdelene til sammen utgjør én kropp enda de er mange,+ slik er det også med Kristus. 13  For ved én ånd er vi alle blitt døpt til å utgjøre én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi har alle fått én ånd å drikke. 14  Kroppen består jo ikke bare av én kroppsdel, men av mange.+ 15  Hvis foten skulle si: «Fordi jeg ikke er hånd, er jeg ingen del av kroppen», så er den like fullt en del av kroppen. 16  Og hvis øret skulle si: «Fordi jeg ikke er øye, er jeg ingen del av kroppen», så er det like fullt en del av kroppen. 17  Hvis hele kroppen var øye, hvor ville da hørselen være? Hvis det hele var hørsel, hvor ville da luktesansen være? 18  Men Gud har gitt hver enkelt kroppsdel sin plass på kroppen slik som han ønsket. 19  Hvis de alle var samme kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20  Men nå er det mange kroppsdeler og likevel bare én kropp. 21  Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke.» Og hodet kan ikke si til føttene: «Jeg trenger dere ikke.» 22  Tvert imot! De kroppsdelene som ser ut til å være svakere, er nødvendige. 23  Og de kroppsdelene som vi synes fortjener mindre ære,+ omgir vi med større ære, slik at de delene det ikke er sømmelig å vise fram, blir behandlet med større sømmelighet, 24  mens de delene som regnes som vakre, ikke trenger noe. Men Gud har satt kroppen sammen og gitt større ære til den delen som manglet ære, 25  slik at det ikke skulle være noen splittelse i kroppen, men at kroppsdelene skulle ha omsorg for hverandre.+ 26  Hvis én kroppsdel har det vondt, lider alle de andre kroppsdelene sammen med den.+ Og hvis én kroppsdel blir æret, gleder alle de andre kroppsdelene seg sammen med den.+ 27  Dere utgjør Kristi kropp,+ og hver enkelt av dere er en kroppsdel.+ 28  Og Gud har gitt oppgaver til de forskjellige i menigheten: For det første er det apostler,+ for det andre profeter,+ for det tredje lærere.+ Dessuten er det noen som kan gjøre kraftige gjerninger,+ noen som har gaver til å helbrede,+ noen som kan utføre hjelpetjenester, noen som har evner til å lede,+ og noen som kan tale på fremmede språk.*+ 29  Alle er vel ikke apostler? Alle er vel ikke profeter? Alle er vel ikke lærere? Alle gjør vel ikke kraftige gjerninger? 30  Alle har vel ikke gaver til å helbrede? Alle taler vel ikke på fremmede språk?*+ Alle kan vel ikke oversette* det som blir sagt?+ 31  Men vær ivrige etter å få* de gavene som er størst.+ Og dessuten vil jeg vise dere en langt bedre vei.+

Fotnoter

Dvs. var ikke-troende.
El.: «får den ene et vist budskap».
Bokst.: «tale i tunger».
Bokst.: «og forskjellige slags tunger».
Bokst.: «taler vel ikke i tunger».
El.: «tolke».
El.: «fortsett nidkjært å søke».

Studienoter

Multimedia