1. Korinter 1:1–31

1  Fra Paulus, som ved Guds vilje er kalt til å være en apostel+ for Kristus Jesus, og vår bror Sọstenes  til Guds menighet i Korint.+ Vi skriver til dere som er gjort hellige og er forent med Kristus Jesus,+ dere som er kalt til å være hellige, og til alle som overalt påkaller vår Herre Jesu Kristi navn,+ han som er deres og vår Herre:  Måtte Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus vise dere ufortjent godhet og gi dere fred.  Jeg takker alltid min Gud for dere på grunn av den ufortjente godhet som han har vist dere i Kristus Jesus.  For på grunn av Kristus er dere blitt rike på alt. Dere har blant annet fått evne til å forkynne på en god måte og fått fullstendig kunnskap,+  noe som viser at budskapet om Kristus+ er blitt grunnfestet blant dere.  Derfor mangler dere ikke noen gave mens dere ivrig venter på at vår Herre Jesus Kristus skal bli åpenbart.+  Gud skal også gjøre dere faste helt til enden, så det ikke vil være noe å anklage dere for på vår Herre Jesu Kristi dag.+  Gud er trofast,+ han som kalte dere til å ha fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 10  Brødre, jeg oppfordrer dere ved vår Herre Jesu Kristi navn: Dere må alle vise enighet i det dere sier. Det må ikke være splittelse blant dere,+ men dere må være fullt ut forent i samme sinn og samme tankegang.+ 11  For noen fra Kloes hus har fortalt meg at det er konflikter blant dere, mine brødre. 12  Jeg sikter til det at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier: «Jeg til Apọllos»,+ «Jeg til Kefas»,* «Jeg til Kristus». 13  Er Kristus blitt delt? Det var vel ikke Paulus som ble pælfestet for dere? Eller ble dere døpt i Paulus’ navn? 14  Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Krispus+ og Gaius,+ 15  slik at ingen kan si at dere ble døpt i mitt navn. 16  Jo, jeg har også døpt Stẹfanas og hans husstand.+ Når det gjelder de andre, vet jeg ikke om jeg har døpt noen. 17  For Kristus har ikke sendt meg for å døpe, men for å forkynne det gode budskap.+ Og jeg er ikke blitt sendt for å tale som de vise,* for da ville Kristi torturpæl* bli gjort unyttig. 18  For budskapet om torturpælen* er tåpelig for dem som kommer til å bli utslettet,+ men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.+ 19  For det står skrevet: «Jeg vil ødelegge de vises visdom og forkaste* de intellektuelles intelligens.»+ 20  Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde?* Hvor er debattanten i denne verdensordningen?* Har ikke Gud vist at verdens visdom er ufornuftig? 21  For Guds visdom kommer til uttrykk på denne måten: Verden lærte ikke Gud å kjenne+ ved sin visdom,+ men Gud bestemte seg for å frelse dem som tror, ved det budskapet som oppfattes som tåpelig.+ 22  For jødene ber om tegn,+ og grekerne søker visdom. 23  Men vi forkynner om den pælfestede Kristus, som er en snublestein for jødene og noe tåpelig for nasjonene.+ 24  For dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus derimot Guds kraft og Guds visdom.+ 25  For det tåpelige fra Gud er visere enn mennesker, og det svake fra Gud er sterkere enn mennesker.+ 26  Når det gjelder dere, brødre, ser dere at Gud ikke kalte mange som er vise slik mennesker ser det,*+ ikke mange mektige og ikke mange fra framstående familier.+ 27  Men Gud utvalgte det tåpelige i verden for å gjøre de vise til skamme, og han utvalgte det svake i verden for å gjøre det sterke til skamme.+ 28  Ja, Gud utvalgte det ubetydelige i verden og det som blir sett ned på, det som ikke er noe, for å gjøre det som er noe, til ingenting.+ 29  Dette gjorde Gud for at ingen skulle ha noe å være stolt av overfor ham. 30  Men det er på grunn av ham at dere er forent med Kristus Jesus, som for oss er blitt visdom fra Gud, og dessuten rettferdighet,+ helligelse+ og utfrielse ved en løsepenge.+ 31  Derfor skal det være slik som det står skrevet: «Den som vil være stolt av noe, skal være stolt av det som har med Jehova* å gjøre.»+

Fotnoter

Også kalt Peter.
El.: «sendt med flotte ord».
El.: «skyve til side».
Dvs. en som er kyndig i Loven.
El.: «tidsalderen». Se Ordforklaringer.
El.: «i kjødelig forstand».

Studienoter

Multimedia