1. Krønikebok 5:1–26

5  Dette er sønnene til Ruben,+ Israels førstefødte. Han var den førstefødte, men fordi han vanæret* sin fars seng,+ ble førstefødselsretten hans gitt til sønnene til Josef,+ Israels sønn. Ruben ble derfor ikke innført i slektsregistret som den som hadde førstefødselsretten.  Selv om Juda+ var den fremste blant brødrene og den framtidige lederen+ skulle komme fra ham, tilhørte førstefødselsretten Josef.  Sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok, Pallu, Hesron og Karmi.+  Joels sønner var hans sønn Sjemạja, hans sønn Gog, hans sønn Sjịme’i,  hans sønn Mika, hans sønn Reạja, hans sønn Baal  og hans sønn Beẹrah, som Tilgat-Pilnẹser,+ kongen i Assyria, førte i eksil. Han var høvding for rubenittene.  Hans brødre, slekt for slekt, som var innført i slektsregistret etter sin avstamning, var Jẹ’iel, som overhode, og Sakạrja  og Bela, sønn av Asas, sønn av Sjema, sønn av Joel. Belas slekt bodde i Ạroer+ og helt til Nebo og Baal-Meon.+  De bosatte seg mot øst, helt til den ødemarken som begynner ved elven Eufrat,+ for de hadde fått mange husdyr i Gịlead-landet.+ 10  På Sauls tid førte de krig mot hagrittene og beseiret dem. Deretter bodde de i teltene deres i hele området øst for Gịlead. 11  Gads etterkommere bodde ved siden av dem, i Basjan-landet, helt til Salka.+ 12  Joel var overhodet, Sjafam var nest etter ham, og Janai og Sjafat var også ledere i Basjan. 13  Og deres brødre, som tilhørte deres slekter,* var Mikael, Mesjụllam, Sjeba, Jorai, Jakan, Zia og Eber, i alt sju. 14  Dette var sønnene til Ạbihajil, sønn av Huri, sønn av Jarọah, sønn av Gịlead, sønn av Mikael, sønn av Jesjịsjai, sønn av Jahdo, sønn av Bus. 15  Aki, sønn av Ạbdiel, Gunis sønn, var overhode for deres slekt. 16  De bodde i Gịlead,+ i Basjan+ og de tilhørende* småbyene og på alle beitemarkene i Saron, så langt de strakte seg. 17  De ble alle ført inn i slektsregistret på den tiden da Jotam+ var konge i Juda og Jerọboam*+ var konge i Israel. 18  Rubenittene, gadittene og halve Manạsses stamme hadde 44 760 sterke krigere i hæren sin. De bar skjold og sverd og var bevæpnet med bue,* og de var opplært til å føre krig. 19  De førte krig mot hagrittene+ og mot Jetur, Nafisj+ og Nodab. 20  Og de fikk hjelp i kampen mot dem, slik at hagrittene og alle som var med dem, ble gitt i deres hånd. For de ropte til Gud om hjelp i krigen, og han bønnhørte dem fordi de stolte på ham.+ 21  Som bytte tok de husdyrene deres – 50 000 kameler, 250 000 sauer og 2000 esler – og dessuten 100 000 mennesker.* 22  Mange var blitt drept, for det var den sanne Gud som hadde ført krigen.+ Og de bodde der i stedet for dem fram til de ble ført i eksil.+ 23  Etterkommerne av halve Manạsses stamme+ bodde i området fra Basjan til Baal-Hermon og Senir og Hermon-fjellet.+ De var mange. 24  Dette var overhodene for deres slekter: Efer, Jisji, Ẹliel, Ạzriel, Jeremia, Hodạvja og Jạhdiel. De var sterke krigere, berømte menn og overhoder for sine slekter. 25  Men de handlet illojalt mot sine forfedres Gud og drev åndelig prostitusjon med gudene til folkene i landet,+ dem som Gud hadde utryddet for dem. 26  Derfor påvirket Israels Gud tankene* til assyrerkongen Pul+ (det vil si assyrerkongen Tilgat-Pilnẹser),+ slik at han tok rubenittene, gadittene og halve Manạsses stamme og førte dem i eksil til Halah, Habor, Hara og området ved elven Gosan,+ der de er den dag i dag.

Fotnoter

El.: «besmittet».
Bokst.: «fedrehus».
El.: «omkringliggende».
Dvs. Jeroboam 2.
Bokst.: «og trådte buen».
El.: «menneskesjeler».
Bokst.: «ånden».

Studienoter

Multimedia