1. Krønikebok 25:1–31

25  David og oppsynsmennene for tjenestegruppene skilte så ut noen av sønnene til Asaf, Heman og Jẹdutun+ for at de skulle gjøre tjeneste ved å profetere med harper, strengeinstrumenter+ og cymbaler.+ Dette er listen over de mennene som var utnevnt til denne tjenesten:  Av Asafs sønner: Sakkur, Josef, Netạnja og Asarẹla, Asafs sønner under ledelse av Asaf, som profeterte under kongens ledelse.  Av Jẹdutun,+ det vil si Jẹdutuns sønner: Gedạlja, Seri, Jesjạja, Sjịme’i, Hasjạbja og Mattịtja,+ altså seks, under ledelse av deres far Jẹdutun, som profeterte med harpe for å takke og lovprise Jehova.+  Av Heman,+ det vil si Hemans sønner: Bukkịa, Mattạnja, Ụssiel, Sjẹbuel, Jẹrimot, Hanạnja, Hanạni, Eliạta, Giddạlti, Romạmti-Eser, Josjbekạsja, Mạlloti, Hotir og Mahạsiot.  Alle disse var sønner av Heman, som overbrakte syner til kongen med budskaper fra den sanne Gud, til hans ære.* Og den sanne Gud ga Heman 14 sønner og 3 døtre.  Alle disse sto under sin fars ledelse når det skulle synges i Jehovas hus til cymbaler, strengeinstrumenter og harper.+ Dette var deres tjeneste ved den sanne Guds hus. Asaf, Jẹdutun og Heman sto under kongens ledelse.  Tallet på dem og deres brødre som var opplært til å synge for Jehova, var 288, dyktige sangere alle sammen.  Så kastet de lodd+ om pliktene, den lille så vel som den store, den erfarne så vel som nybegynneren.  Det første loddet falt på Asafs sønn Josef,+ det andre på Gedạlja+ (han og brødrene og sønnene hans var tolv), 10  det tredje på Sakkur+ med sønner og brødre, tolv, 11  det fjerde på Jisri med sønner og brødre, tolv, 12  det femte på Netạnja+ med sønner og brødre, tolv, 13  det sjette på Bukkịa med sønner og brødre, tolv, 14  det sjuende på Jesarẹla med sønner og brødre, tolv, 15  det åttende på Jesjạja med sønner og brødre, tolv, 16  det niende på Mattạnja med sønner og brødre, tolv, 17  det tiende på Sjịme’i med sønner og brødre, tolv, 18  det ellevte på Ạzarel med sønner og brødre, tolv, 19  det tolvte på Hasjạbja med sønner og brødre, tolv, 20  det 13. på Sjụbael+ med sønner og brødre, tolv, 21  det 14. på Mattịtja med sønner og brødre, tolv, 22  det 15. på Jẹremot med sønner og brødre, tolv, 23  det 16. på Hanạnja med sønner og brødre, tolv, 24  det 17. på Josjbekạsja med sønner og brødre, tolv, 25  det 18. på Hanạni med sønner og brødre, tolv, 26  det 19. på Mạlloti med sønner og brødre, tolv, 27  det 20. på Eliạta med sønner og brødre, tolv, 28  det 21. på Hotir med sønner og brødre, tolv, 29  det 22. på Giddạlti+ med sønner og brødre, tolv, 30  det 23. på Mahạsiot+ med sønner og brødre, tolv, 31  og det 24. på Romạmti-Eser+ med sønner og brødre, tolv.

Fotnoter

Bokst.: «for å løfte hans horn».

Studienoter

Multimedia