1. Krønikebok 12:1–40

12  Dette var de mennene som kom til David i Siklag+ på den tiden da han ikke kunne bevege seg fritt omkring på grunn av Saul,+ sønn av Kisj. De var blant de sterke krigerne som støttet ham i krigen.+  De var bevæpnet med bue, og med både høyre og venstre hånd+ kunne de slynge steiner+ og skyte piler med buen. De var av Sauls brødre,* fra Benjamin.+  Overhodet var Akiẹser, sammen med Joasj, begge to sønner av gibeatitten+ Sjemạa, og Jẹsiel og Pelet, sønner av Ạsmavet,+ Berạka, anatotitten Jehu,  gibeonitten+ Jisjmạja, en sterk kriger blant de tretti+ og over de tretti, og også Jeremia, Jahạsiel, Johạnan, gederatitten Jọsabad,  Ẹlusai, Jẹrimot, Beạlja, Sjemạrja, harifitten Sjefạtja  og Elkạna, Jissjịa, Ạzarel, Joẹser og Jạsjobam, korahittene,+  og Joẹla og Sebạdja, sønner av Jẹroham fra Gedor.  Mens David var på skjulestedet i ødemarken,+ gikk noen av gadittene over til ham. De var sterke krigere, soldater opplært til å føre krig, som sto klare med stort skjold og lanse. De hadde ansikter som løver og var raske som gaseller på fjellene.  Eser var den fremste, Obạdja den andre, Ẹliab den tredje, 10  Misjmạnna den fjerde, Jeremia den femte, 11  Attai den sjette, Ẹliel den sjuende, 12  Johạnan den åttende, Ẹlsabad den niende, 13  Jeremia den tiende og Makbạnnai den ellevte. 14  Disse var av gadittene,+ førere for hæren. Den svakeste svarte til 100 og den sterkeste til 1000.+ 15  Det var disse mennene som gikk over Jordan i den første måneden, da elven gikk over sine bredder, og de jaget bort alle dem som bodde i lavlandet, mot øst og mot vest. 16  Noen av mennene fra Benjamin og Juda kom også til David mens han var på skjulestedet sitt.+ 17  David gikk ut til dem og sa: «Hvis dere har kommet til meg i fred for å hjelpe meg, skal mitt hjerte være forent med dere. Men hvis det er for å forråde meg til mine motstandere, enda jeg ikke har gjort noe galt, så la våre forfedres Gud se det og dømme.»+ 18  Da kom ånden over* Amạsai,+ føreren for de tretti: «Vi er dine, David, og vi er med deg, du Isais sønn.+ Fred, fred være med deg, og fred være med den som hjelper deg,for din Gud hjelper deg.»+ Og David tok imot dem og utnevnte dem til førere for troppene. 19  Noen fra Manạsse gikk også over til David da han dro sammen med filisterne for å kjempe mot Saul. Men han hjalp ikke filisterne, for etter at filisternes herskere+ hadde holdt rådslagning, sendte de ham bort og sa: «Han kommer til å gå over til sin herre Saul, og det vil koste oss hodet.»+ 20  Da han dro til Siklag,+ gikk disse over til ham fra Manạsse: Adnah, Jọsabad, Jedịael, Mikael, Jọsabad, Ẹlihu og Sịlletai, førere for Manạsses tusener.+ 21  De hjalp David mot røverflokken, for de var alle sterke, modige menn,+ og de ble førere i hæren. 22  Dag etter dag fortsatte folk å komme til David+ for å hjelpe ham, og til slutt hadde han en hær som var så stor som Guds hær.+ 23  Dette er tallet på de bevæpnede mennene som kom til David i Hebron+ for å føre Sauls kongemakt over til ham, slik Jehova hadde befalt.+ 24  Av Juda kom det 6800 menn som bar stort skjold og lanse og var rustet til kamp. 25  Av simeonittene kom det 7100 sterke, modige krigere. 26  Av levittene kom det 4600. 27  Jehojạda+ var lederen for Arons sønner,+ og sammen med ham kom det 3700. 28  Blant dem var Sadok,+ en sterk og modig ung mann, og også 22 førere fra hans slekt. 29  Av benjaminittene, Sauls brødre,+ kom det 3000, og de fleste av dem hadde tidligere forsvart interessene til Sauls hus. 30  Av efraimittene kom det 20 800 sterke, modige menn, berømte blant sine slekter. 31  Av halve Manạsses stamme kom det 18 000 som var blitt utpekt ved navn til å dra av sted for å gjøre David til konge. 32  Av Jịssakars stamme kom det 200 av deres overhoder. De forsto seg på tidene og visste hva Israel burde gjøre, og alle deres brødre sto under deres kommando. 33  Av Sẹbulon kom det 50 000 som kunne tjenestegjøre i hæren og stille seg opp i kampformasjon med alle krigsvåpnene. De sluttet seg alle til David med udelt lojalitet.* 34  Av Nạftali kom det 1000 førere, og sammen med dem kom det 37 000 med stort skjold og spyd. 35  Av danittene kom det 28 600 som kunne stille seg opp i kampformasjon. 36  Og av Asjer kom det 40 000 som kunne tjenestegjøre i hæren og stille seg opp i kampformasjon. 37  Fra den andre siden av Jordan+ – av rubenittene, gadittene og halve Manạsses stamme – kom det 120 000 soldater med alle slags krigsvåpen. 38  Alle disse var krigere som kunne stille opp ved frontlinjen. De kom til Hebron, fast bestemt på* å gjøre David til konge over hele Israel. Hele resten av Israel hadde også et felles ønske* om å gjøre David til konge.+ 39  De ble hos David i tre dager og spiste og drakk, for deres brødre hadde stelt i stand for dem. 40  Også de som bodde i nærheten, og de som bodde så langt unna som Jịssakar, Sẹbulon og Nạftali, kom med matvarer på esler, kameler, muldyr og kveg. Det var mel, fikenkaker, rosinkaker, vin, olje og kveg og sauer i store mengder. For det var glede i Israel.

Fotnoter

Dvs. fra samme stamme.
Bokst.: «bekledde ånden».
El.: «Ingen av dem som sluttet seg til David, hadde et dobbelt hjerte.»
Bokst.: «med et helt hjerte for».
Bokst.: «var også av ett hjerte».

Studienoter

Multimedia