Åpenbaringen 17:1–18

17  En av de sju englene som hadde de sju skålene,+ kom og sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store prostituerte, hun som sitter over mengder av vann.+  Jordens konger har begått seksuell umoral* med henne,+ og jordens innbyggere er blitt beruset av hennes seksuelle umorals* vin.»+  Han førte meg ut i en ødemark ved hjelp av åndens kraft. Og jeg så en kvinne som satt på et skarlagenrødt villdyr som var fullt av blasfemiske navn og hadde sju hoder og ti horn.  Kvinnen var kledd i purpur+ og skarlagen og var pyntet med gull og edelstener og perler.+ I hånden hadde hun et gullbeger som var fullt av avskyelige ting og urenhetene fra hennes seksuelle umoral.*  På pannen hennes var det skrevet et navn, en hemmelighet: «Babylon den store, mor til de prostituerte+ og til de avskyelige tingene på jorden.»+  Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.+ Da jeg fikk se henne, ble jeg svært forundret.  Engelen sa da til meg: «Hvorfor ble du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen+ og med villdyret som hun sitter på, det som har sju hoder og ti horn:+  Villdyret som du så, det var, men er ikke og skal likevel snart stige opp av avgrunnen,+ og det skal bli tilintetgjort. Og innbyggerne på jorden – de som ikke har fått navnet sitt skrevet opp i livets bokrull+ fra verden ble grunnlagt – skal bli forundret når de ser at villdyret var, men ikke er, og likevel kommer til å stå fram igjen.  Her er det nødvendig å ha et vist sinn: De sju hodene+ står for sju fjell, som kvinnen sitter på. 10  Og det er sju konger: Fem har falt, én er nå, og én har ennå ikke kommet, men når han kommer, skal han bli værende en kort tid. 11  Og villdyret som var, men ikke er,+ det er selv en åttende konge, men det utspringer fra de sju, og det skal bli tilintetgjort. 12  De ti hornene som du så, står for ti konger som ennå ikke har fått et rike, men de får myndighet som konger i én time sammen med villdyret. 13  Disse har én og samme tanke, og derfor gir de sin makt og myndighet til villdyret. 14  Disse skal kjempe mot Lammet,+ men fordi Lammet er herrers Herre og kongers Konge,+ skal det seire over dem.+ Og de som er sammen med Lammet, og som er kalte og utvalgte og trofaste, skal også seire.»+ 15  Han sa til meg: «Vannmassene som du så, der den prostituerte sitter, står for folk og folkemengder og nasjoner og språkgrupper.+ 16  Og de ti hornene+ som du så, og villdyret,+ de skal hate den prostituerte+ og legge henne øde og kle henne naken, og de skal spise kjøttet hennes og brenne henne fullstendig opp med ild.+ 17  For Gud har gitt dem et ønske i hjertet om å utføre hans tanke+ – det vil si å utføre deres ene felles tanke ved å gi deres kongemakt til villdyret,+ fram til Guds ord er blitt oppfylt. 18  Og kvinnen+ som du så, står for den store byen som har kongedømme over jordens konger.»

Fotnoter

Gresk: porneia. Se Ordforklaringer.
Gresk: porneia. Se Ordforklaringer.

Studienoter

Multimedia