Salme 91:1–16

91  Den som bor i Den Høyestes+ skjul,+vil finne ly under Den Allmektiges skygge.+   Jeg vil si til Jehova:* «Du er min tilflukt og min borg,+min Gud, som jeg vil sette min lit til.»+   For han skal fri deg fra fuglefangerens felle,+fra pesten som forårsaker ulykker.+   Med sine svingfjær skal han sperre adgangen til deg,+og under hans vinger skal du søke tilflukt.+Hans sannferdighet*+ skal være et stort skjold+ og en forskansning.*   Du skal ikke være redd for noe som framkaller redsel om natten,+eller for pilen+ som flyr om dagen,   eller for pesten som vandrer i mørket,+eller for tilintetgjørelsen som herjer ved middagstid.+   Tusen skal falle ved din sideog ti tusen ved din høyre hånd;deg skal det ikke komme nær.+   Du skal bare betrakte det med dine øyne,+ja, gjengjeldelsen over de onde skal du se.+   Fordi du sa: «Jehova* er min tilflukt»,+har du gjort Den Høyeste til din bolig;+ 10  ingen ulykke skal ramme deg,+og ikke engang en plage skal nærme seg ditt telt.+ 11  For han skal gi sine engler befaling om deg,+om å vokte deg på alle dine veier.+ 12  På sine hender skal de bære deg,+så du ikke skal støte din fot mot noen stein.+ 13  På ungløven og kobraen skal du trå;+du skal tråkke ned ungløven med manke og den store slange.+ 14  Fordi han har knyttet sin hengivenhet til meg,+skal jeg også redde ham.+Jeg skal beskytte ham* fordi han har lært mitt navn å kjenne.+ 15  Han skal påkalle meg, og jeg skal svare ham.+Jeg skal være med ham i trengselen.+Jeg skal redde ham og gi ham ære.+ 16  Med en lang rekke dager skal jeg mette ham,+og jeg skal la ham se min frelse.+

Fotnoter

«Jehova», M(hebr.: יהוה)TSyVg; AqTaylor: tetragrammet skrevet med gammelhebraiske bokstaver i den gr. teksten. Se tillegget, 1C, pkt. 8.
El.: «trofasthet».
El.: «panserskjorte».
Se tillegget, 1C, pkt. 8.
Bokst.: «Jeg skal plassere ham høyt», dvs. utenfor rekkevidde.