Salme 89:1–52

Mạskil.* Av esrahitten Ẹtan.+ 89  Om Jehovas uttrykk for kjærlig godhet* vil jeg synge endog til uavgrenset tid.+Fra generasjon til generasjon skal jeg gjøre din trofasthet kjent med min munn.+   For jeg har sagt: «Kjærlig godhet skal være bygd opp endog til uavgrenset tid;+i himlene — der lar du din trofasthet være grunnfestet.»+   «Jeg har sluttet* en pakt med min utvalgte;+jeg har sverget overfor David, min tjener:+   ’Endog til uavgrenset tid skal jeg grunnfeste din ætt,*+og jeg vil bygge din trone+ fra generasjon til generasjon.’» Sẹla.   Og himlene skal prise din underfulle gjerning, Jehova,+ja din trofasthet i de helliges menighet.*   For hvem i himlene kan lignes med Jehova?+Hvem kan være lik Jehova blant Guds* sønner?+   Gud* skal vises ærefrykt i de helliges fortrolige krets;+han er stor og fryktinngytende over alle som er omkring ham.+   Jehova, hærstyrkenes Gud,+hvem er kraftfull som du, Jah?*+Og din trofasthet er rundt omkring deg.+   Du hersker over havet, som hever seg;+når det løfter sine bølger, er det du som stiller dem.+ 10  Det er du som har knust Rạhab,*+ ja, det er blitt som en slagen.+Med din styrkes arm har du spredt dine fiender.+ 11  Din er himmelen,+ og din er jorden;+det fruktbare land* og det som fyller det+ — det er du som har grunnlagt dem.+ 12  Norden og Syden* — det var du som skapte dem;+Tạbor+ og Hẹrmon+ — i ditt navn roper de av glede.+ 13  Du har en arm med velde,+din hånd er sterk,+din høyre hånd er opphøyd.+ 14  Rettferdighet og rett er din trones grunnvoll;+kjærlig godhet og sannferdighet* trer fram for ditt ansikt.+ 15  Lykkelig er det folk som kjenner gledesropet.+Jehova, i ditt ansikts lys fortsetter de å vandre.+ 16  I ditt navn gleder de seg dagen lang,+og i din rettferdighet blir de opphøyd.+ 17  For du er deres styrkes pryd;+og ved din velvilje løftes vårt horn.+ 18  For vårt skjold tilhører Jehova,+og vår konge tilhører Israels Hellige.+ 19  På den tiden talte du i et syn til dine lojale,+og du sa:«Jeg har lagt hjelp på en veldig mann;+jeg har opphøyd en utvalgt mann blant folket.+ 20  Jeg har funnet David, min tjener;+med min hellige olje har jeg salvet ham,+ 21  ham som min hånd skal være fast med,+ham som min arm også skal styrke.+ 22  Ingen fiende skal komme med krav til ham,+og ingen urettferdighetens sønn skal plage ham.+ 23  Og foran ham knuste jeg hans motstandere,+og dem som intenst hatet ham, fortsatte jeg å tilføye slag.+ 24  Og min trofasthet og min kjærlige godhet er med ham,+og i mitt navn løftes hans horn.+ 25  Og på havet har jeg lagt hans hånd+og på elvene hans høyre hånd.+ 26  Han — han roper til meg: ’Du er min Far,+min Gud+ og min frelses Klippe.’+ 27  Og jeg — jeg skal innsette ham som førstefødt,+den høyeste av jordens konger.+ 28  Til uavgrenset tid skal jeg bevare min kjærlige godhet mot ham,+og min pakt skal være trofast* mot ham.+ 29  Og jeg skal visselig grunnlegge hans ætt for evig+og hans trone som himmelens dager.+ 30  Hvis hans sønner forlater min lov+og ikke vandrer etter mine rettslige avgjørelser,+ 31  hvis de vanhelliger mine forskrifterog ikke holder mine bud, 32  da skal jeg vende min oppmerksomhet mot deres overtredelse med en kjepp+og mot deres misgjerning med slag.+ 33  Men min kjærlige godhet* skal jeg ikke rive fra ham,+og jeg skal ikke vise meg falsk når det gjelder min trofasthet.+ 34  Jeg skal ikke vanhellige min pakt,+og mine leppers utsagn skal jeg ikke forandre.+ 35  Én gang har jeg sverget i min hellighet,+for David vil jeg ikke lyve.+ 36  Hans ætt — den skal forbli endog til uavgrenset tid,+og hans trone som solen framfor meg.+ 37  Som månen skal den være grunnfestet til uavgrenset tid,og som et trofast vitne i himlene.» Sẹla. 38  Men du — du har forkastet, og du fortsetter å forakte;+du er blitt grepet av heftig vrede mot din salvede.*+ 39  Du har med forakt avvist din tjeners pakt;du har vanhelliget hans diadem like til jorden.+ 40  Du har brutt ned alle hans steinkveer;+du har lagt hans festningsverker i ruiner.+ 41  Alle som går forbi på veien, har plyndret ham;+han er blitt til hån for sine naboer.+ 42  Du har opphøyd hans motstanderes høyre hånd;+du har fått alle hans fiender til å fryde seg.+ 43  Hva mer er, du behandler igjen hans sverd som en fiende,+og du har ikke latt ham vinne terreng i striden.+ 44  Du har latt hans glans opphøre,+og hans trone har du kastet like til jorden.+ 45  Du har forkortet hans ungdoms dager;du har hyllet ham i skam.+ Sẹla. 46  Hvor lenge, Jehova, skal du holde deg skjult? For alltid?+Skal din voldsomme harme fortsette å brenne som en ild?+ 47  Husk hvilken levetid jeg har.+Er det helt forgjeves du har skapt alle menneskesønnene?*+ 48  Hvilken sunn og sterk mann som lever, er det som ikke skal se døden?+Kan han redde sin sjel fra Sjẹols hånd?+ Sẹla. 49  Hvor er dine tidligere gjerninger som ble gjort i kjærlig godhet, Jehova,*dem som du sverget om overfor David i din trofasthet?+ 50  Husk, Jehova,* den hån som er kommet over dine tjenere,+at jeg i min barm bærer hånen fra alle de mange folkeslag,+ 51  hvordan dine fiender har hånt, Jehova,*+hvordan de har hånt din salvedes fotspor.+ 52  Velsignet være Jehova* til uavgrenset tid. Amen og amen.+

Fotnoter

Se fotn. til 32:0.
El.: «uttrykk for lojal kjærlighet»; flt. på hebr.
Bokst.: «skåret».
El.: «ditt avkom».
«i . . . menighet». Hebr.: biqhạl; gr.: en ekklesịai; lat.: in ecclẹsia.
«Guds». Hebr.: ’Elịm (av ’El), majestetsflt.; gr.: theou; lat.: Dẹi; TSy: «englenes». Jf. fotnoter til Job 1:6, «den sanne Guds» og «sønner», og Job 38:7.
El.: «Den Guddommelige». Hebr.: ’El.
Se fotn. til 68:4.
El.: «Stormeren; Framstormeren». T: «den arrogante, det vil si den ugudelige farao»; LXXVg: «den arrogante (hovmodige)».
«det fruktbare land». Hebr.: tevẹl; LXX: «den bebodde jord»; lat. (Vg[iuxta LXX]): ọrbem tẹrrae, «jordens krets (sirkel)».
«Syden». Bokst.: «høyre [side]», dvs. når man står vendt mot øst.
El.: «og sannhet». Hebr.: we’emẹth.
El.: «varig».
El.: «min lojale kjærlighet».
«din salvede». Hebr.: mesjichẹkha; T(aram.)syr.: damsjichakh; gr.: ton khristọn sou; lat.: chrịstum tụum.
Bokst.: «jordmenneskets [hebr.: ’adhạm] sønner».
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B, 1C, pkt. 10.
Se fotn. til 90:1.
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
Se tillegget, 1C, pkt. 10.