Salme 80:1–19

Til dirigenten, på «Liljene».*+ En påminnelse.* Av Ạsaf.+ En sang med musikkledsagelse. 80  Israels Hyrde, lytt,+du som fører Josef som en hjord.+Du som sitter over kjerubene,+ måtte du tre strålende fram!+   Vekk opp din velde framfor Ẹfraim og Bẹnjamin og Manạsse,+og kom oss til frelse!+   Gud, før oss tilbake;+og la ditt ansikt lyse, så vi kan bli frelst.+   Jehova, hærstyrkenes Gud, hvor lenge skal du rase mot ditt folks bønn?+   Du har latt dem spise tårebrød,+og du fortsetter å la dem drikke tårer og atter tårer i rikt mål.*+   Du gjør oss til gjenstand for strid for våre naboer,+og våre fiender, de fortsetter å spotte som de lyster.+   Hærstyrkenes Gud,* før oss tilbake;+og la ditt ansikt lyse, så vi kan bli frelst.+   Du begynte å la en vinranke bryte opp fra Egypt.+Du fortsatte å drive nasjonene ut, så du kunne plante den.+   Du laget en rydning foran den,+ så den kunne slå rot og fylle landet.+ 10  Fjellene ble dekket av dens skyggeog Guds sedrer av dens grener.+ 11  Den sendte etter hvert ut sine grener så langt som til havet+og sine kvister til Elven.*+ 12  Hvorfor har du brutt ned dens steinmurer,+og hvorfor har alle som går forbi på veien, plukket av den?+ 13  Et villsvin fra skogen* fortsetter å ete av den,+og vrimmelen av dyr på den åpne mark fortsetter å beite på den.+ 14  Hærstyrkenes Gud,* vi ber deg, vend tilbake;+vend blikket ned* fra himmelen og se, og ta deg av denne vinranken,+ 15  og den grunnstammen* som din høyre hånd har plantet,+og se på den sønn* som du har gjort sterk for deg.+ 16  Den er brent med ild, avhogd.+Ved refselsen fra ditt ansikt går de til grunne.+ 17  La din hånd vise seg å være over mannen* ved din høyre hånd,+over den menneskesønn* som du har gjort sterk for deg,+ 18  og vi skal ikke vende oss bort fra deg.+Måtte du bevare oss i live, så vi kan påkalle ditt navn.+ 19  Jehova, hærstyrkenes Gud,* før oss tilbake;+la ditt ansikt lyse, så vi kan bli frelst.+

Fotnoter

Se fotn. til 45:0, «Liljene».
«i rikt mål». Bokst.: «en tredjedel», dvs. av et ikke angitt mål. Hebr.: sjalịsj.
«Hærstyrkenes Gud», MTSy; gr.: kỵrie ho theọs ton dynạmeon, «Jehova, hærstyrkenes Gud», som i v. 19 (79:20, LXX).
Dvs. Eufrat.
I det hebr. ordet som svarer til «fra skogen», er bokstaven ‛ạjin hevet for å markere midten av Salmenes bok.
«Hærstyrkenes Gud». Hebr.: ’Elohịm tseva’ọth.
«vend tilbake; vend blikket ned». El.: «vend igjen blikket ned».
El.: «grenen [av vinranken]». Ved en endring av den første hebr. bokstaven: «hagen».
«den sønn», M; LXXSyVgc: «den menneskesønn»; T: «kongen, Messias (den salvede)».
Hebr.: ’isj.
El.: «jordmenneskets [hebr.: ’adhạm] sønn».
Jf. v. 7a.