Salme 8:1–9

Til dirigenten, på Gịttit.*+ En sang med musikkledsagelse, av David. 8  Jehova, vår Herre,* hvor majestetisk ditt navn er på hele jorden,+du hvis verdighet kunngjøres* over himlene!+   Av barns og diebarns munn har du grunnlagt* styrke,*+på grunn av dem som viser fiendtlighet mot deg,+for å stanse fienden og den som hevner seg.+   Når jeg ser dine himler, dine fingrers verk,+månen og stjernene som du har beredt,+   hva er da et dødelig menneske,+ at du kommer ham i hu,+og et jordmenneskes sønn, at du tar deg av ham?+   Og du tok til å gjøre ham litt ringere enn de gudlignende,*+og du kronet ham så med herlighet+ og prakt.+   Du lar ham herske over dine henders verk;+alt har du lagt under hans føtter:+   småfe* og okser, alle sammen,+også den åpne markens dyr,+   himmelens fugler og havets fisk,+alt som ferdes på havenes stier.+   Jehova, vår Herre, hvor majestetisk ditt navn er på hele jorden!+

Fotnoter

«Gittit». Et musikkuttrykk med usikker betydning. LXXVg: «vinpressene», idet ordet oppfattes som en avledning av det hebr. ordet gath, som refererer til en presse for olje el. vin.
«vår Herre». Hebr.: ’Adhonẹnu (av ’Adhọn), majestetsflt.
«du hvis verdighet kunngjøres». TSy: «du som har satt (gitt) din herlighet»; LXXVgc: «for din storhet (prakt) er blitt løftet opp (opphøyd)».
El.: «tilrettevist», ved endring av én hebr. bokstav.
El.: «noe sterkt».
«enn de gudlignende». Hebr.: me’elohịm; TLXXSyVg(iuxta LXX): «enn engler (sendebud)».
«småfe», dvs. sauer og geiter.