Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Salme 65:1–13

Til dirigenten. En sang med musikkledsagelse, av David. En salme. 65  For deg er det lovprisning — taushet — Gud, på Sion;+ og til deg skal løftet bli innfridd.+  Du som hører bønner, ja, til deg skal mennesker av alt kjød komme.+  Misgjerninger har vist seg å være mektigere enn jeg.+ Våre overtredelser kommer du selv til å dekke over.+  Lykkelig er den som du utvelger og lar komme nær,+ så han kan bo i dine forgårder.+ Vi* skal visselig mettes med det gode i ditt hus,+ ditt tempels hellige sted.+  Med fryktinngytende ting skal du svare oss i rettferdighet,*+ du vår frelses Gud,+ den som alle jordens ender og de som er langt borte på havet, setter sin lit til.+  Han grunnfester fjellene med sin kraft;+ han er virkelig ombundet med velde.+  Han stiller havenes buldring,+ deres bølgers buldring og folkegruppenes larm.+  Og innbyggerne i de ytterste områder skal bli redde for dine tegn;+ morgenens og kveldens frembrudd får du til å rope av glede.+  Du har vendt din oppmerksomhet mot jorden, så du kan gi den overflod;+ du gjør den meget rik. Strømmen fra Gud er full av vann.+ Du bereder deres korn,+ for slik bereder du jorden.*+ 10  Dens furer gjennombløtes, dens klumper jevnes ut;+ med øsende regnskurer bløtgjør du den; dens spirer velsigner du.+ 11  Du har kronet året med din godhet,*+ og dine spor, de drypper av fedme.*+ 12  Ødemarkens beiter fortsetter å dryppe,+ og høydene binder om seg med glede.+ 13  Beitemarkene er blitt kledd med småfe,+ og lavslettene, de er dekket av korn.+ De roper i triumf, ja, de synger.+

Fotnoter

«Vi», M; Sy: «Han».
El.: «Med fryktinngytende ting gjort i rettferdighet skal du svare oss».
Bokst.: «den», hunkj. på hebr.; viser tilbake til «jorden».
Bokst.: «har kronet din godhets år».
El.: «overflod».