Salme 62:1–12

Til dirigenten, for Jẹdutun.* En sang med musikkledsagelse, av David. 62  Ja, på Gud venter min sjel i taushet.*+Fra ham kommer min frelse.+  Ja, han er min klippe og min frelse, min sikre høyde;+jeg skal ikke bli brakt til å vakle meget.*+  Hvor lenge skal dere rase mot den mann som dere vil myrde?+Dere er alle lik en lutende vegg, en steinmur som blir presset inn.+  Ja, de gir råd for å lokke noen bort fra hans verdighet;+de finner behag i løgn.+Med sin munn velsigner de, men inni seg nedkaller de ondt.+ Sẹla.  Ja, vent i taushet på Gud, min sjel,+for fra ham kommer mitt håp.+  Ja, han er min klippe og min frelse, min sikre høyde;+jeg skal ikke bli brakt til å vakle.+  Hos Gud er min frelse og min herlighet.+Min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.+  Stol på ham til alle tider, du folk.+Utøs DERES hjerte framfor ham.+Gud er en tilflukt for oss.+ Sẹla.  Ja, jordmenneskets* sønner er et pust,+menneskesønnene* er en løgn.+Når de legges på vekten, er de alle sammen lettere enn et pust.+ 10  Sett ikke DERES lit til bedrageri,+og bli ikke opptatt av tomhet ved regelrett ran.+Dersom midlene til underhold skulle vokse rikelig, så fest ikke DERES hjerte ved dem.+ 11  Én gang har Gud talt, to ganger har jeg hørt dette:+at styrke hører Gud til.+ 12  Også kjærlig godhet hører deg til, Jehova,*+for du — du gjengjelder enhver* etter hans gjerning.+

Fotnoter

Se fotn. til 39:0.
Bokst.: «til (overfor) Gud [i] taushet [er] min sjel», M; ved en endring av vokaliseringen: «overfor Gud er min sjel taus».
El.: «til å vakle og falle».
«jordmenneskets». Hebr.: ’adhạm.
El.: «mannens [hebr.: ’isj] sønner».
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B.
El.: «en mann». Hebr.: le’ịsj.