Salme 36:1–12

Til dirigenten. Av Jehovas* tjener David. 36  Overtredelsens utsagn til den onde er midt i hans* hjerte;+det er ingen redsel for Gud for hans øyne.+   For han har smigret seg selv for mye i sine egne øyne*+til å oppdage sin misgjerning, så han kunne hate den.+   Hans munns ord er skadelige og svikefulle;+han har ikke lenger innsikt til å gjøre godt.+   Skadeverk tenker han stadig ut på sin seng.+Han stiller seg på en vei som ikke er god.+Det som er ondt, forkaster han ikke.+   Jehova,* din kjærlige godhet* er i himlene;+din trofasthet når opp til skyene.+   Din rettferdighet er som Guds* fjell;+dine rettslige avgjørelser er et stort vanndyp.*+Mennesker* og dyr frelser du, Jehova.+   Hvor dyrebar din kjærlige godhet er, Gud!*+Og menneskesønnene søker tilflukt i dine vingers skygge.+   De drikker seg utørste av fedmen* i ditt hus,+og av dine gleders elv lar du dem drikke.+   For hos deg er livets kilde;*+ved lys fra deg kan vi se lys.+ 10  La din kjærlige godhet vare ved mot dem som kjenner deg,+og din rettferdighet mot dem som er rettskafne i hjertet.+ 11  Måtte ikke hovmodets fot komme mot meg;+og de ondes hånd — la den ikke gjøre meg til en som flakker omkring.+ 12  Der har de som praktiserer det som er skadelig, falt;+de er blitt støtt over ende og har ikke kunnet reise seg.+

Fotnoter

Se tillegget, 1C, pkt. 10.
«hans», LXXSyVg og noen få hebr. hss.; MT: «mitt».
«i sine egne øyne». El.: «når han har betraktet seg selv».
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
El.: «din lojale kjærlighet».
«Guds fjell [flt.]». Hebr.: keharrẹ-’El.
El.: «store brusende vannmasser». Hebr.: tehọm rabbạh. Se fotnoter til 33:7, «de brusende vann»; 1Mo 1:2, «vanndypets»; 1Mo 7:11, «vanndyp».
Hebr.: ’adhạm, ent., brukt i kollektiv betydning.
«Gud». Hebr.: ’Elohịm.
El.: «det beste; overfloden».
El.: «brønn». Hebr.: meqọr.