Salme 138:1–8

Av David. 138  Jeg skal prise deg av hele mitt hjerte.+Foran andre guder* skal jeg synge og spille for deg.+   Jeg skal bøye meg mot ditt hellige tempel,+og jeg skal prise ditt navn,+for din kjærlige godhets*+ og for din sannferdighets*+ skyld.For du har opphøyd ditt ord,+ ja over alt ditt navn.*+   Den dagen jeg ropte, da svarte du meg også;+du begynte å gjøre meg modig med styrke i min sjel.+   Alle jordens konger skal prise deg, Jehova,+for de vil ha hørt din munns ord.   Og de skal synge om Jehovas veier,+for Jehovas herlighet er stor.+   For Jehova er opphøyd, og likevel ser han den ydmyke;+men den overlegne kjenner han bare på avstand.+   Om jeg skulle vandre midt i trengsel, vil du bevare meg i live.+På grunn av* mine fienders vrede vil du rekke ut din hånd,+og din høyre hånd vil frelse meg.+   Jehova selv skal fullbyrde det som er til gagn for meg.+Jehova, din kjærlige godhet varer til uavgrenset tid.+Svikt ikke dine henders verk.+

Fotnoter

«[andre] guder». Hebr.: ’elohịm; LXXVg(iuxta LXX): «engler»; Sy: «konger»; T: «dommere».
El.: «din lojale kjærlighets».
«din sannferdighets (sannhets; trofasthets)». Hebr.: ’amittẹkha (av ’emẹth).
El.: «over alt det ditt navn står for».
El.: «Mot».