Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Salme 135:1–21

135  LOVPRIS Jah!*+Lovpris Jehovas navn,+frambær lovprisning, dere Jehovas tjenere,+   dere som står i Jehovas hus,+i forgårdene til vår Guds hus.+   LOVPRIS Jah,* for Jehova er god.+Syng og spill til pris for hans navn, for det er liflig.+   For Jah har utvalgt seg Jakob,+Israel til sin spesielle eiendom.+   For jeg — jeg vet at Jehova er stor,+og vår Herre* er større enn alle andre guder.*+   Alt Jehova hadde lyst til å gjøre, har han gjort,+i himlene og på jorden, i havene og alle vanndypene.*+   Han lar damp stige opp fra jordens ytterste ende;*+han har dannet sluser* for regnet;+han fører vinden* ut av sine forrådshus,+   han som slo Egypts førstefødte i hjel,+både mennesker* og dyr.+   Han sendte tegn og mirakler inn i din midte, Egypt,+over farao og over alle hans tjenere;+ 10  han som slo mange nasjoner+og drepte mektige konger,+ 11  ja Sịhon, amorittenes konge,+og Og, Bạsjans konge,+og alle Kạnaans riker,+ 12  og som gav deres land som en arv,+en arv til Israel, sitt folk.+ 13  Jehova, ditt navn består til uavgrenset tid.+Jehova, ditt minnenavn* består i generasjon etter generasjon.*+ 14  For Jehova skal føre sitt folks sak,+og med hensyn til sine tjenere skal han føle beklagelse.+ 15  Nasjonenes avguder er sølv og gull,+et verk av jordmenneskers* hender.+ 16  Munn har de, men de kan ikke tale;+øyne har de, men de kan ikke se;+ 17  ører har de, men de kan ikke lytte.+Og det finnes ikke ånd* i deres munn.+ 18  De som lager dem, skal bli akkurat som dem,+enhver som setter sin lit til dem.+ 19  Israels hus, VELSIGN Jehova!+Arons hus, VELSIGN Jehova!+ 20  Levis hus, VELSIGNJehova!+Dere som frykter Jehova, velsign Jehova!+ 21  Velsignet være Jehova fra Sion,+han som bor i Jerusalem.+LOVPRIS Jah!*+

Fotnoter

Se fotn. til 104:35.
Se fotn. til 68:4.
«og vår Herre». Hebr.: wa’Adhonẹnu (av ’Adhọn), majestetsflt.
«guder». Hebr. og T(aram.): ’elohịm; gr.: theous; lat.: dịis.
El.: «de brusende vann». Hebr.: tehomọth; LXXVg: «avgrunnene». Se fotn. til 33:7, «de brusende vann».
Se fotnoter til Jer 25:31, 33.
«sluser», hvis man leser bedhaqịm i stedet for beraqịm; M(hebr.: beraqịm)TLXXSyVg: «lyn». Se JThS, bd. 3, 1952, s. 214⁠–216.
«vinden». Hebr.: rụach; gr.: anẹmous og lat.: vẹntos, «vindene». Se fotn. til 1Mo 1:2, «virksomme kraft».
Bokst.: «fra menneske av jord [til dyr]». Hebr.: me’adhạm.
Se fotn. til 2Mo 3:15, «mitt minnenavn».
El.: «i alle generasjoner».
El.: «et menneskes». Hebr.: ’adhạm.
El.: «pust». Hebr.: rụach; gr.: pneuma; lat.: spịritus. Jf. fotn. til v. 7, «vinden», og fotn. til 104:29.
Se fotn. til 104:35.