Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Salme 119:1–176

א [’Ạlef]* 119*  Lykkelige er de som er uklanderlige på sin vei,+ de som vandrer i Jehovas lov.+   Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser;+ av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham.+   De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet.+ På hans veier har de vandret.+   Du selv har ved påbud gitt dine befalinger,+ for at de nøye skal holdes.+   Å, om mine veier var grunnfestet,+ så jeg overholdt dine forordninger!+   Da skulle jeg ikke bli til skamme,+ når jeg ser hen til alle dine bud.+   Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet+ når jeg lærer dine rettferdige rettslige avgjørelser å kjenne.+   Dine forordninger fortsetter jeg å holde.+ Forlat meg ikke fullstendig.+ ב [Beth]*   Hvordan skal en ung mann+ gjøre sin sti ren? Ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord.*+  10  Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg.+ La meg ikke fare vill fra dine bud.+  11  I mitt hjerte har jeg gjemt* det du har sagt,+ for at jeg ikke skal synde mot deg.+  12  Velsignet er du, Jehova. Lær meg dine forordninger.+  13  Med mine lepper har jeg forkynt+ alle de rettslige avgjørelsene fra din munn.+  14  På dine påminnelsers vei har jeg jublet,+ som over alle andre verdifulle ting.*+  15  Dine befalinger vil jeg tenke på,+ og jeg vil betrakte dine stier.+  16  Dine forskrifter skal jeg holde av.+ Jeg skal ikke glemme ditt ord.+ ג [Gịmel]*  17  Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve+ og holde ditt ord.+  18  Åpne mine øyne, så jeg kan se+ på de underfulle ting i din lov.+  19  Jeg er bare en fastboende utlending i landet.+ Skjul ikke dine bud for meg.+  20  Min sjel er knust av lengsel+ etter dine rettslige avgjørelser, hele tiden.+  21  Du har refset de formastelige som er forbannet,+ som farer vill fra dine bud.+  22  Velt hån og forakt bort fra meg,+ for jeg har rettet meg etter dine påminnelser.+  23  Til og med fyrster har satt seg; mot meg har de talt med hverandre.+ Men din tjener tenker på dine forordninger.+  24  Også dine påminnelser holder jeg av;+ de er som menn som gir meg råd.+ ד [Dạleth]*  25  Min sjel har klebet til støvet.+ Bevar meg i live* i samsvar med ditt ord.+  26  Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare meg.+ Lær meg dine forordninger.+  27  La meg forstå dine befalingers vei,+ så jeg kan tenke på dine underfulle gjerninger.+  28  Min sjel har vært søvnløs av sorg.+ Reis meg opp i samsvar med ditt ord.+  29  Den falske vei — fjern den fra meg,+ og vis meg din gunst ved å gi meg din lov.+  30  Trofasthetens vei har jeg valgt.+ Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette.+  31  Jeg har holdt fast ved dine påminnelser.+ Jehova, gjør meg ikke til skamme.+  32  På dine buds vei skal jeg løpe,+ for du lar mitt hjerte ha rom.*+ ה [He’]*  33  Lær meg, Jehova, dine forordningers vei,+ så jeg kan følge den helt til det siste.+  34  Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov+ og holde den av hele mitt hjerte.+  35  La meg gå på dine buds sti,+ for i den har jeg min lyst.+  36  Bøy mitt hjerte til dine påminnelser+ og ikke til vinning.*+  37  Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst;+ bevar meg i live på din vei.+  38  Oppfyll for din tjener det du har sagt,+ det som fører til frykt for deg.+  39  Ta bort min skam, som jeg har vært redd for,+ for dine rettslige avgjørelser er gode.+  40  Se, jeg har lengtet etter dine befalinger.+ Bevar meg i live i din rettferdighet.+ ו [Waw]*  41  Og måtte din kjærlige godhet* komme til meg, Jehova,+ din frelse i samsvar med det du har sagt,+  42  så jeg kan svare den som håner meg, med et ord,+ for jeg har satt min lit til ditt ord.+  43  Og ta ikke sannhetsordet helt bort fra min munn,+ for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse.+  44  Og jeg vil holde din lov bestandig,+ til uavgrenset tid, ja for evig.+  45  Og jeg vil vandre omkring på et sted med rikelig plass,+ for jeg har søkt dine befalinger.+  46  Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger,+ og jeg skal ikke skamme meg.+  47  Og jeg skal holde av dine bud,+ som jeg har elsket.+  48  Og jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket,+ og jeg vil tenke på dine forordninger.+ ז [Zạjin]*  49  Husk det ord til din tjener+ som du har latt meg vente på.+  50  Dette er min trøst i min nød,+ for det du har sagt, har bevart meg i live.+  51  De formastelige har spottet meg meget.+ Fra din lov har jeg ikke veket av.+  52  Jeg har kommet i hu dine rettslige avgjørelser fra uavgrenset tid, Jehova,+ og jeg for min del finner trøst.+  53  En brennende harme har grepet meg på grunn av de onde,+ som forlater din lov.+  54  Som sang og spill er dine forordninger blitt for meg+ i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending.+  55  Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova,+ så jeg kan holde din lov.+  56  Ja, dette er blitt mitt, for dine befalinger har jeg rettet meg etter.+ ח [Cheth]*  57  Jehova er min andel;+ jeg har lovt å holde dine ord.+  58  Jeg har gjort ditt ansikt mildere stemt av hele mitt hjerte.+ Vis meg din gunst i samsvar med det du har sagt.+  59  Jeg har tenkt over mine veier,+ så jeg igjen kan vende mine føtter til dine påminnelser.+  60  Jeg skyndte meg, og jeg drøyde ikke+ med å holde dine bud.+  61  De ondes reip, de omgav meg.+ Din lov glemte jeg ikke.+  62  Ved midnatt står jeg opp for å takke deg+ for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+  63  Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter deg,+ og med dem som holder dine befalinger.+  64  Din kjærlige godhet,* Jehova, har fylt jorden.+ Lær meg dine forordninger.+ ט [Teth]*  65  Du har i sannhet handlet vel mot din tjener,+ Jehova, i samsvar med ditt ord.+  66  Lær meg godhet,+ fornuft+ og kunnskap,+ for på dine bud har jeg vist tro.+  67  Før jeg kom i nød, syndet jeg av vanvare,+ men nå har jeg holdt det du har sagt.+  68  Du er god og gjør godt.+ Lær meg dine forordninger.+  69  De formastelige har svertet meg med løgn.+ Jeg — jeg skal av hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger.+  70  Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett.+ Jeg for min del har holdt av din lov.+  71  Det er godt for meg at jeg har vært i nød,+ så jeg kunne lære dine forordninger.+  72  Din munns lov+ er god for meg,+ bedre enn tusener av stykker gull og sølv.+ י [Jodh]*  73  Dine hender har dannet meg, og de tok til å grunnfeste meg.+ Gi meg forstand, så jeg kan lære dine bud.+  74  De som frykter deg, de ser meg og fryder seg,+ for jeg har ventet på ditt ord.+  75  Jeg vet meget vel, Jehova, at dine rettslige avgjørelser er rettferdighet,+ og at du i trofasthet har hjemsøkt meg.+  76  Jeg ber deg, la din kjærlige godhet trøste meg,+ i samsvar med det du har sagt til din tjener.+  77  La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve;+ for din lov holder jeg av.+  78  La de formastelige bli til skamme, for uten grunn* har de villedet meg.+ Jeg — jeg tenker på dine befalinger.+  79  La dem som frykter deg, vende tilbake til meg,+ ja dem som kjenner dine påminnelser.*+  80  La mitt hjerte vise seg å være uklanderlig i dine forordninger,+ for at jeg ikke skal bli til skamme.+ כ [Kaf]*  81  Av lengsel etter din frelse har min sjel vansmektet;+ på ditt ord har jeg ventet.+  82  Mine øyne har vansmektet av lengsel etter det du har sagt,+ idet jeg sier: «Når vil du trøste meg?»+  83  For jeg er blitt som en skinnflaske+ i røyken. Dine forordninger har jeg ikke glemt.+  84  Hvor mange er din tjeners dager?+ Når skal du fullbyrde dommen over dem som forfølger meg?+  85  De formastelige har gravd fallgraver for å fange meg,+ de som ikke lever i samsvar med din lov.+  86  Alle dine bud er trofasthet.+ Uten grunn har de forfulgt meg. Hjelp meg!+  87  Innen kort tid kunne de ha tilintetgjort meg på jorden;+ men jeg — jeg forlot ikke dine befalinger.+  88  Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet,+ så jeg kan rette meg etter din munns påminnelse.+ ל [Lạmedh]*  89  Til uavgrenset tid, Jehova,+ står ditt ord fast i himlene.*+  90  Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon.*+ Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående.+  91  I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag,+ for de er alle dine tjenere.+  92  Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov,+ da ville jeg ha gått til grunne i min nød.+  93  Jeg skal ikke glemme dine befalinger,+ nei ikke til uavgrenset tid, for ved dem har du bevart meg i live.+  94  Jeg er din. Frels meg,+ for jeg har søkt dine befalinger.+  95  De onde har ventet på meg, for å tilintetgjøre meg.+ Jeg fortsetter å gi akt på dine påminnelser.+  96  På all fullkommenhet har jeg sett en ende.+ Ditt bud er meget vidtrekkende. מ [Mem]*  97  Å, hvor jeg elsker din lov!+ Dagen lang har jeg den i tankene.+  98  Ditt bud* gjør meg visere enn mine fiender,+ for til uavgrenset tid er det mitt.+  99  Jeg har fått større innsikt enn alle mine lærere,+ for jeg har dine påminnelser i tankene.+ 100  Jeg handler med større forstand enn eldre menn,+ for jeg har rettet meg etter dine befalinger.+ 101  Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake,+ for å kunne holde ditt ord.+ 102  Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av,+ for du — du har undervist meg.+ 103  Hvor behagelige dine utsagn* har vært for min gane, bedre enn honning for min munn!+ 104  På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand.+ Det er derfor jeg har hatet enhver falsk sti.+ נ [Nun]* 105  Ditt ord er en lampe for min fot*+ og et lys for min sti.+ 106  Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det:+ å rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser.+ 107  Jeg har vært i stor nød.+ Jehova, bevar meg i live etter ditt ord.+ 108  Jeg ber deg, finn behag i min munns frivillige offergaver, Jehova,+ og lær meg dine rettslige avgjørelser.+ 109  Min sjel er bestandig i min hånd;+ men din lov har jeg ikke glemt.+ 110  De onde har satt en felle for meg,+ men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger.+ 111  Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid,+ for de er mitt hjertes jubel.+ 112  Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger+ til uavgrenset tid, helt til det siste.+ ס [Sạmekh]* 113  De halvhjertete har jeg hatet,+ men din lov har jeg elsket.+ 114  Du er mitt skjulested og mitt skjold.+ På ditt ord har jeg ventet.+ 115  Gå bort fra meg, dere som gjør ondt,+ så jeg kan holde min Guds bud.+ 116  Støtt meg i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live,+ og gjør meg ikke til skamme i mitt håp.+ 117  Hold meg oppe, så jeg kan bli frelst,+ og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger.+ 118  Du har forkastet alle som farer vill fra dine forordninger;+ for deres svik er falskhet.+ 119  Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden.+ Derfor har jeg elsket dine påminnelser.+ 120  Av redsel for deg har mitt kjød gyst,+ og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd.+ ע [‛Ạjin]* 121  Jeg har øvd rett og rettferdighet.*+ Overlat meg ikke til dem som bedrar meg!+ 122  Innestå for din tjener til beste for meg.+ La ikke de formastelige bedra meg.+ 123  Mine øyne har vansmektet av lengsel etter din frelse+ og etter ditt rettferdige utsagn.+ 124  Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet,+ og lær meg dine forordninger.+ 125  Jeg er din tjener.+ Gi meg forstand,+ så jeg kan kjenne dine påminnelser.+ 126  Det er tid for Jehova til å gripe inn.+ De har brutt din lov.+ 127  Derfor har jeg elsket dine bud+ mer enn gull, ja lutret gull.+ 128  Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette;+ enhver falsk sti har jeg hatet.+ פ [Pe’]* 129  Dine påminnelser er underfulle.+ Derfor har min sjel rettet seg etter dem.+ 130  Når det åpnes for dine ord, gir det lys;+ det gir de uerfarne forstand.+ 131  Min munn har jeg åpnet på vidt gap, så jeg kan gispe,+ for jeg har lengtet etter dine bud.+ 132  Vend deg til meg og vis meg din gunst,+ i samsvar med din rettslige avgjørelse* angående dem som elsker ditt navn.+ 133  Gjør mine skritt faste i det du har sagt,+ og måtte intet skadelig få makt over meg.+ 134  Frikjøp meg fra enhver bedrager blant menneskene,*+ og jeg vil holde dine befalinger.+ 135  La ditt ansikt lyse over din tjener,+ og lær meg dine forordninger.+ 136  Strømmer av vann har rent fra mine øyne+ fordi folk ikke har holdt din lov.+ צ [Tsadhẹ]* 137  Du er rettferdig, Jehova,+ og dine rettslige avgjørelser er rette.+ 138  Du har gitt befaling om dine påminnelser+ i rettferdighet og i overmåte stor trofasthet.+ 139  Min nidkjærhet har gjort ende på meg,+ fordi mine motstandere har glemt dine ord.+ 140  Det du har sagt, er vel lutret,+ og din tjener elsker det.+ 141  Jeg er ubetydelig og foraktelig.+ Dine befalinger har jeg ikke glemt.+ 142  Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid,+ og din lov er sannhet.+ 143  Trengsel og vanskeligheter fant meg.+ Dine bud holdt jeg av.+ 144  Dine påminnelsers rettferdighet varer til uavgrenset tid.+ Gi meg forstand, så jeg kan forbli i live.+ ק [Qof]* 145  Jeg har ropt av hele mitt hjerte.+ Svar meg, Jehova.+ Dine forordninger vil jeg rette meg etter.+ 146  Jeg har påkalt deg. Frels meg!+ Og jeg vil rette meg etter dine påminnelser.+ 147  Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen,+ så jeg kunne rope om hjelp.+ På dine ord har jeg ventet.+ 148  Mine øyne har vært forut for nattevaktene,+ for at jeg skulle tenke på det du har sagt.+ 149  Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet.+ Jehova, bevar meg i live i samsvar med din rettslige avgjørelse.+ 150  De som jager etter løsaktig oppførsel,*+ er kommet nær;* de er kommet langt bort fra din lov.+ 151  Du er nær, Jehova,+ og alle dine bud er sannhet.+ 152  Fra gammel tid* har jeg kjent noen av dine påminnelser,+ for til uavgrenset tid har du grunnlagt dem.+ ר [Resj]* 153  Se min nød, og redd meg;+ for jeg har ikke glemt din lov.+ 154  Å, før min rettssak og utløs meg;+ bevar meg i live i samsvar med det du har sagt.+ 155  Frelse er langt borte fra de onde,+ for de har ikke søkt dine forordninger.+ 156  Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova.+ Bevar meg i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser.+ 157  Mine forfølgere og mine motstandere er mange.+ Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av.+ 158  Jeg har sett dem som handler forrædersk,+ og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt.+ 159  Se at jeg har elsket dine befalinger.+ Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet.+ 160  Summen* av ditt ord er sannhet,+ og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrenset tid.+ ש [Sin] eller [Sjin]* 161  Fyrster har forfulgt meg uten grunn,+ men mitt hjerte har nært redsel for dine ord.+ 162  Jeg jubler over det du har sagt,+ slik en gjør når en finner stort bytte.+ 163  Falskhet har jeg hatet,+ ja fortsetter jeg å avsky.+ Din lov har jeg elsket.+ 164  Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg+ for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+ 165  Stor fred har de som elsker din lov,+ og for dem er det ingen snublestein.+ 166  Jeg har håpet på din frelse, Jehova,+ og etter dine bud har jeg handlet.+ 167  Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser,+ og jeg elsker dem overmåte høyt.+ 168  Jeg har rettet meg etter dine befalinger og dine påminnelser,+ for alle mine veier er framfor deg.+ ת [Taw]* 169  Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova.+ Gi meg forstand, i samsvar med ditt ord.+ 170  Måtte min anmodning om velvilje komme fram for deg.+ Utfri meg i samsvar med det du har sagt.+ 171  Måtte mine lepper la lovprisning velle fram,+ for du lærer meg dine forordninger.+ 172  Måtte min tunge synge om det du har sagt,+ for alle dine bud er rettferdighet.+ 173  Måtte din hånd komme meg til hjelp,+ for dine befalinger har jeg valgt.+ 174  Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova,+ og din lov holder jeg av.+ 175  Måtte min sjel forbli i live og lovprise deg,+ og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe meg.+ 176  Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau.+ Let etter din tjener,+ for dine bud har jeg ikke glemt.*+

Fotnoter

I dette innledende avsnittet begynner hvert av de åtte versene med den første bokstaven i det hebr. alfabetet, ’ạlef. Den er nærmest stum og transkriberes som en apostrof, el. et opphøyd komma ( ’ ) (spiritus lenis). Se også tillegget, 3A.
Dette er en akrostisk el. alfabetisk salme med 22 avsnitt, el. strofer, som svarer til de 22 bokstavene i det hebr. alfabetet; hvert avsnitt består av åtte vers.
I dette andre avsnittet begynner hvert vers med den andre bokstaven i det hebr. alfabetet, beth, som svarer til «b».
El.: «gjøre sin sti ren, slik at han stadig er på vakt i samsvar med ditt ord?»
El.: «har jeg oppbevart», dvs. som en skatt.
«mer enn over alle andre rikdommer», Sy.
I dette tredje avsnittet begynner hvert vers med den tredje bokstaven i det hebr. alfabetet, gịmel, som svarer til «g».
I dette fjerde avsnittet begynner hvert vers med den fjerde bokstaven i det hebr. alfabetet, dạleth, som svarer til «d».
El.: «Gi meg liv».
El.: «du gir mitt hjerte tillit (mot)».
I dette femte avsnittet begynner hvert vers med den femte bokstaven i det hebr. alfabetet, he’, som svarer til «h».
El.: «urett vinning».
I dette sjette avsnittet begynner hvert vers med den sjette bokstaven i det hebr. alfabetet, waw, som svarer til «w».
«din kjærlige godhet». I TSy og mange hebr. hss. står dette ordet i flt.; i M står det i ent., men med et verb i flt.
I dette sjuende avsnittet begynner hvert vers med den sjuende bokstaven i det hebr. alfabetet, zạjin, som svarer til «z» (stemt «s»).
I dette åttende avsnittet begynner hvert vers med den åttende bokstaven i det hebr. alfabetet, cheth, som transkriberes «ch» og uttales med en kraftig strupelyd (som i tysk «Bach»).
El.: «Din lojale kjærlighet».
I dette niende avsnittet begynner hvert vers med den niende bokstaven i det hebr. alfabetet, teth, som svarer til trykksterk «t».
I dette tiende avsnittet begynner hvert vers med den tiende bokstaven i det hebr. alfabetet, jodh, som svarer til «j».
«uten grunn». Bokst.: «[med] falskhet (løgn)».
Ifølge MmargenTLXXSy og mange hebr. hss.; M: «så de kan kjenne dine påminnelser».
I dette ellevte avsnittet begynner hvert vers med den ellevte bokstaven i det hebr. alfabetet, kaf, som svarer til «k».
I dette tolvte avsnittet begynner hvert vers med den tolvte bokstaven i det hebr. alfabetet, lạmedh, som svarer til «l».
«Du er til uavgrenset tid, Jehova; og ditt ord står fast i himlene», Sy.
«i generasjon etter generasjon». El.: «i alle generasjoner». Hebr.: ledhọr wadhọr.
I dette 13. avsnittet begynner hvert vers med den 13. bokstaven i det hebr. alfabetet, mem, som svarer til «m».
«Ditt bud», LXXVg(iuxta LXX) og ett hebr. hs.; M: «Dine bud».
«dine utsagn», TLXXSyVg(iuxta LXX) og 5 hebr. hss.; M: «ditt utsagn», men verbet står i flt.
I dette 14. avsnittet begynner hvert vers med den 14. bokstaven i det hebr. alfabetet, nun, som svarer til «n».
«min fot», M; LXXSyVg(iuxta LXX) og ett hebr. hs.: «mine føtter».
I dette 15. avsnittet begynner hvert vers med den 15. bokstaven i det hebr. alfabetet, sạmekh, som svarer til «s».
I dette 16. avsnittet begynner hvert vers med den 16. bokstaven i det hebr. alfabetet, ‛ạjin, som står for en særegen strupelyd. Den transkriberes som ( ‛ ) (spiritus asper).
El.: «Jeg har håndhevet rettslige avgjørelser og øvd rettferdighet.»
I dette 17. avsnittet begynner hvert vers med den 17. bokstaven i det hebr. alfabetet, pe’, som svarer til «p».
«i samsvar med din rettslige avgjørelse». El.: «slik du pleier».
«menneskene». Hebr.: ’adhạm.
I dette 18. avsnittet begynner hvert vers med den 18. bokstaven i det hebr. alfabetet, tsadhẹ, som transkriberes «ts».
I dette 19. avsnittet begynner hvert vers med den 19. bokstaven i det hebr. alfabetet, qof, som transkriberes «q» og uttales som en sterk k-lyd.
«løsaktig oppførsel». Hebr.: zimmạh; lat. (Vg[iuxta LXX]): iniquitạte. Se fotn. til Ga 5:19, «løsaktig oppførsel».
Ifølge MT; LXXSyVg(iuxta LXX) og ved en liten rettelse av M: «De som forfølger meg, har nærmet seg løsaktig oppførsel».
El.: «I lang tid».
I dette 20. avsnittet begynner hvert vers med den 20. bokstaven i det hebr. alfabetet, resj, som svarer til «r».
El.: «Innbegrepet; Essensen».
I dette 21. avsnittet begynner hvert vers med den 21. bokstaven i det hebr. alfabetet, sin el. sjin, som svarer til «s» el. «sj».
I dette 22. avsnittet begynner hvert vers med den 22. og siste bokstaven i det hebr. alfabetet, taw, som svarer til «t».
Med unntak av v. 90 og 122 inneholder alle versene i denne alfabetiske salmen ett el. flere av de følgende ti uttrykkene: VEI(ER), 13 ganger; PÅMINNELSE(R), 23 ganger; BEFALINGER, 21 ganger; BUD, 22 ganger; DET [GUD] HAR SAGT, el. UTSAGN, 19 ganger; LOV, 25 ganger; RETTSLIG(E) AVGJØRELSE(R), RETT el. DOM, 23 ganger; RETTFERDIG(HET), 15 ganger; FORORDNINGER el. FORSKRIFTER, 22 ganger; ORD, 24 ganger. I de fleste av salmens 22 avsnitt, el. strofer, forekommer de åtte hovedordene som beskriver Guds lov el. blir nevnt som synonymer til den i Sl 19:7⁠–14, nemlig LOV, PÅMINNELSER, BEFALINGER, BUD, FRYKT, RETTSLIGE AVGJØRELSER, RETTFERDIG og DET [MIN MUNN] SIER.