Salme 119:1–176

א [’Ạlef]* 119 * Lykkelige er de som er uklanderlige på sin vei,+de som vandrer i Jehovas lov.+   Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser;+av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham.+   De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet.+På hans veier har de vandret.+   Du selv har ved påbud gitt dine befalinger,+for at de nøye skal holdes.+   Å, om mine veier var grunnfestet,+så jeg overholdt dine forordninger!+   Da skulle jeg ikke bli til skamme,+når jeg ser hen til alle dine bud.+   Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet+når jeg lærer dine rettferdige rettslige avgjørelser å kjenne.+   Dine forordninger fortsetter jeg å holde.+Forlat meg ikke fullstendig.+ ב [Beth]*   Hvordan skal en ung mann+ gjøre sin sti ren?Ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord.*+  10  Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg.+La meg ikke fare vill fra dine bud.+  11  I mitt hjerte har jeg gjemt* det du har sagt,+for at jeg ikke skal synde mot deg.+  12  Velsignet er du, Jehova.Lær meg dine forordninger.+  13  Med mine lepper har jeg forkynt+alle de rettslige avgjørelsene fra din munn.+  14  På dine påminnelsers vei har jeg jublet,+som over alle andre verdifulle ting.*+  15  Dine befalinger vil jeg tenke på,+og jeg vil betrakte dine stier.+  16  Dine forskrifter skal jeg holde av.+Jeg skal ikke glemme ditt ord.+ ג [Gịmel]*  17  Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve+og holde ditt ord.+  18  Åpne mine øyne, så jeg kan se+på de underfulle ting i din lov.+  19  Jeg er bare en fastboende utlending i landet.+Skjul ikke dine bud for meg.+  20  Min sjel er knust av lengsel+etter dine rettslige avgjørelser, hele tiden.+  21  Du har refset de formastelige som er forbannet,+som farer vill fra dine bud.+  22  Velt hån og forakt bort fra meg,+for jeg har rettet meg etter dine påminnelser.+  23  Til og med fyrster har satt seg; mot meg har de talt med hverandre.+Men din tjener tenker på dine forordninger.+  24  Også dine påminnelser holder jeg av;+de er som menn som gir meg råd.+ ד [Dạleth]*  25  Min sjel har klebet til støvet.+Bevar meg i live* i samsvar med ditt ord.+  26  Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare meg.+Lær meg dine forordninger.+  27  La meg forstå dine befalingers vei,+så jeg kan tenke på dine underfulle gjerninger.+  28  Min sjel har vært søvnløs av sorg.+Reis meg opp i samsvar med ditt ord.+  29  Den falske vei — fjern den fra meg,+og vis meg din gunst ved å gi meg din lov.+  30  Trofasthetens vei har jeg valgt.+Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette.+  31  Jeg har holdt fast ved dine påminnelser.+Jehova, gjør meg ikke til skamme.+  32  På dine buds vei skal jeg løpe,+for du lar mitt hjerte ha rom.*+ ה [He’]*  33  Lær meg, Jehova, dine forordningers vei,+så jeg kan følge den helt til det siste.+  34  Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov+og holde den av hele mitt hjerte.+  35  La meg gå på dine buds sti,+for i den har jeg min lyst.+  36  Bøy mitt hjerte til dine påminnelser+og ikke til vinning.*+  37  Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst;+bevar meg i live på din vei.+  38  Oppfyll for din tjener det du har sagt,+det som fører til frykt for deg.+  39  Ta bort min skam, som jeg har vært redd for,+for dine rettslige avgjørelser er gode.+  40  Se, jeg har lengtet etter dine befalinger.+Bevar meg i live i din rettferdighet.+ ו [Waw]*  41  Og måtte din kjærlige godhet* komme til meg, Jehova,+din frelse i samsvar med det du har sagt,+  42  så jeg kan svare den som håner meg, med et ord,+for jeg har satt min lit til ditt ord.+  43  Og ta ikke sannhetsordet helt bort fra min munn,+for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse.+  44  Og jeg vil holde din lov bestandig,+til uavgrenset tid, ja for evig.+  45  Og jeg vil vandre omkring på et sted med rikelig plass,+for jeg har søkt dine befalinger.+  46  Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger,+og jeg skal ikke skamme meg.+  47  Og jeg skal holde av dine bud,+som jeg har elsket.+  48  Og jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket,+og jeg vil tenke på dine forordninger.+ ז [Zạjin]*  49  Husk det ord til din tjener+som du har latt meg vente på.+  50  Dette er min trøst i min nød,+for det du har sagt, har bevart meg i live.+  51  De formastelige har spottet meg meget.+Fra din lov har jeg ikke veket av.+  52  Jeg har kommet i hu dine rettslige avgjørelser fra uavgrenset tid, Jehova,+og jeg for min del finner trøst.+  53  En brennende harme har grepet meg på grunn av de onde,+som forlater din lov.+  54  Som sang og spill er dine forordninger blitt for meg+i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending.+  55  Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova,+så jeg kan holde din lov.+  56  Ja, dette er blitt mitt,for dine befalinger har jeg rettet meg etter.+ ח [Cheth]*  57  Jehova er min andel;+jeg har lovt å holde dine ord.+  58  Jeg har gjort ditt ansikt mildere stemt av hele mitt hjerte.+Vis meg din gunst i samsvar med det du har sagt.+  59  Jeg har tenkt over mine veier,+så jeg igjen kan vende mine føtter til dine påminnelser.+  60  Jeg skyndte meg, og jeg drøyde ikke+med å holde dine bud.+  61  De ondes reip, de omgav meg.+Din lov glemte jeg ikke.+  62  Ved midnatt står jeg opp for å takke deg+for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+  63  Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter deg,+og med dem som holder dine befalinger.+  64  Din kjærlige godhet,* Jehova, har fylt jorden.+Lær meg dine forordninger.+ ט [Teth]*  65  Du har i sannhet handlet vel mot din tjener,+Jehova, i samsvar med ditt ord.+  66  Lær meg godhet,+ fornuft+ og kunnskap,+for på dine bud har jeg vist tro.+  67  Før jeg kom i nød, syndet jeg av vanvare,+men nå har jeg holdt det du har sagt.+  68  Du er god og gjør godt.+Lær meg dine forordninger.+  69  De formastelige har svertet meg med løgn.+Jeg — jeg skal av hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger.+  70  Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett.+Jeg for min del har holdt av din lov.+  71  Det er godt for meg at jeg har vært i nød,+så jeg kunne lære dine forordninger.+  72  Din munns lov+ er god for meg,+bedre enn tusener av stykker gull og sølv.+ י [Jodh]*  73  Dine hender har dannet meg, og de tok til å grunnfeste meg.+Gi meg forstand, så jeg kan lære dine bud.+  74  De som frykter deg, de ser meg og fryder seg,+for jeg har ventet på ditt ord.+  75  Jeg vet meget vel, Jehova, at dine rettslige avgjørelser er rettferdighet,+og at du i trofasthet har hjemsøkt meg.+  76  Jeg ber deg, la din kjærlige godhet trøste meg,+i samsvar med det du har sagt til din tjener.+  77  La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve;+for din lov holder jeg av.+  78  La de formastelige bli til skamme, for uten grunn* har de villedet meg.+Jeg — jeg tenker på dine befalinger.+  79  La dem som frykter deg, vende tilbake til meg,+ja dem som kjenner dine påminnelser.*+  80  La mitt hjerte vise seg å være uklanderlig i dine forordninger,+for at jeg ikke skal bli til skamme.+ כ [Kaf]*  81  Av lengsel etter din frelse har min sjel vansmektet;+på ditt ord har jeg ventet.+  82  Mine øyne har vansmektet av lengsel etter det du har sagt,+idet jeg sier: «Når vil du trøste meg?»+  83  For jeg er blitt som en skinnflaske+ i røyken.Dine forordninger har jeg ikke glemt.+  84  Hvor mange er din tjeners dager?+Når skal du fullbyrde dommen over dem som forfølger meg?+  85  De formastelige har gravd fallgraver for å fange meg,+de som ikke lever i samsvar med din lov.+  86  Alle dine bud er trofasthet.+Uten grunn har de forfulgt meg. Hjelp meg!+  87  Innen kort tid kunne de ha tilintetgjort meg på jorden;+men jeg — jeg forlot ikke dine befalinger.+  88  Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet,+så jeg kan rette meg etter din munns påminnelse.+ ל [Lạmedh]*  89  Til uavgrenset tid, Jehova,+står ditt ord fast i himlene.*+  90  Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon.*+Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående.+  91  I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag,+for de er alle dine tjenere.+  92  Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov,+da ville jeg ha gått til grunne i min nød.+  93  Jeg skal ikke glemme dine befalinger,+ nei ikke til uavgrenset tid,for ved dem har du bevart meg i live.+  94  Jeg er din. Frels meg,+for jeg har søkt dine befalinger.+  95  De onde har ventet på meg, for å tilintetgjøre meg.+Jeg fortsetter å gi akt på dine påminnelser.+  96  På all fullkommenhet har jeg sett en ende.+Ditt bud er meget vidtrekkende. מ [Mem]*  97  Å, hvor jeg elsker din lov!+Dagen lang har jeg den i tankene.+  98  Ditt bud* gjør meg visere enn mine fiender,+for til uavgrenset tid er det mitt.+  99  Jeg har fått større innsikt enn alle mine lærere,+for jeg har dine påminnelser i tankene.+ 100  Jeg handler med større forstand enn eldre menn,+for jeg har rettet meg etter dine befalinger.+ 101  Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake,+for å kunne holde ditt ord.+ 102  Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av,+for du — du har undervist meg.+ 103  Hvor behagelige dine utsagn* har vært for min gane,bedre enn honning for min munn!+ 104  På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand.+Det er derfor jeg har hatet enhver falsk sti.+ נ [Nun]* 105  Ditt ord er en lampe for min fot*+og et lys for min sti.+ 106  Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det:+å rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser.+ 107  Jeg har vært i stor nød.+Jehova, bevar meg i live etter ditt ord.+ 108  Jeg ber deg, finn behag i min munns frivillige offergaver, Jehova,+og lær meg dine rettslige avgjørelser.+ 109  Min sjel er bestandig i min hånd;+men din lov har jeg ikke glemt.+ 110  De onde har satt en felle for meg,+men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger.+ 111  Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid,+for de er mitt hjertes jubel.+ 112  Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger+til uavgrenset tid, helt til det siste.+ ס [Sạmekh]* 113  De halvhjertete har jeg hatet,+men din lov har jeg elsket.+ 114  Du er mitt skjulested og mitt skjold.+På ditt ord har jeg ventet.+ 115  Gå bort fra meg, dere som gjør ondt,+så jeg kan holde min Guds bud.+ 116  Støtt meg i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live,+og gjør meg ikke til skamme i mitt håp.+ 117  Hold meg oppe, så jeg kan bli frelst,+og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger.+ 118  Du har forkastet alle som farer vill fra dine forordninger;+for deres svik er falskhet.+ 119  Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden.+Derfor har jeg elsket dine påminnelser.+ 120  Av redsel for deg har mitt kjød gyst,+og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd.+ ע [‛Ạjin]* 121  Jeg har øvd rett og rettferdighet.*+Overlat meg ikke til dem som bedrar meg!+ 122  Innestå for din tjener til beste for meg.+La ikke de formastelige bedra meg.+ 123  Mine øyne har vansmektet av lengsel etter din frelse+og etter ditt rettferdige utsagn.+ 124  Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet,+og lær meg dine forordninger.+ 125  Jeg er din tjener.+ Gi meg forstand,+så jeg kan kjenne dine påminnelser.+ 126  Det er tid for Jehova til å gripe inn.+De har brutt din lov.+ 127  Derfor har jeg elsket dine bud+mer enn gull, ja lutret gull.+ 128  Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette;+enhver falsk sti har jeg hatet.+ פ [Pe’]* 129  Dine påminnelser er underfulle.+Derfor har min sjel rettet seg etter dem.+ 130  Når det åpnes for dine ord, gir det lys;+det gir de uerfarne forstand.+ 131  Min munn har jeg åpnet på vidt gap, så jeg kan gispe,+for jeg har lengtet etter dine bud.+ 132  Vend deg til meg og vis meg din gunst,+i samsvar med din rettslige avgjørelse* angående dem som elsker ditt navn.+ 133  Gjør mine skritt faste i det du har sagt,+og måtte intet skadelig få makt over meg.+ 134  Frikjøp meg fra enhver bedrager blant menneskene,*+og jeg vil holde dine befalinger.+ 135  La ditt ansikt lyse over din tjener,+og lær meg dine forordninger.+ 136  Strømmer av vann har rent fra mine øyne+fordi folk ikke har holdt din lov.+ צ [Tsadhẹ]* 137  Du er rettferdig, Jehova,+og dine rettslige avgjørelser er rette.+ 138  Du har gitt befaling om dine påminnelser+ i rettferdighetog i overmåte stor trofasthet.+ 139  Min nidkjærhet har gjort ende på meg,+fordi mine motstandere har glemt dine ord.+ 140  Det du har sagt, er vel lutret,+og din tjener elsker det.+ 141  Jeg er ubetydelig og foraktelig.+Dine befalinger har jeg ikke glemt.+ 142  Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid,+og din lov er sannhet.+ 143  Trengsel og vanskeligheter fant meg.+Dine bud holdt jeg av.+ 144  Dine påminnelsers rettferdighet varer til uavgrenset tid.+Gi meg forstand, så jeg kan forbli i live.+ ק [Qof]* 145  Jeg har ropt av hele mitt hjerte.+ Svar meg, Jehova.+Dine forordninger vil jeg rette meg etter.+ 146  Jeg har påkalt deg. Frels meg!+Og jeg vil rette meg etter dine påminnelser.+ 147  Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen,+ så jeg kunne rope om hjelp.+På dine ord har jeg ventet.+ 148  Mine øyne har vært forut for nattevaktene,+for at jeg skulle tenke på det du har sagt.+ 149  Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet.+Jehova, bevar meg i live i samsvar med din rettslige avgjørelse.+ 150  De som jager etter løsaktig oppførsel,*+ er kommet nær;*de er kommet langt bort fra din lov.+ 151  Du er nær, Jehova,+og alle dine bud er sannhet.+ 152  Fra gammel tid* har jeg kjent noen av dine påminnelser,+for til uavgrenset tid har du grunnlagt dem.+ ר [Resj]* 153  Se min nød, og redd meg;+for jeg har ikke glemt din lov.+ 154  Å, før min rettssak og utløs meg;+bevar meg i live i samsvar med det du har sagt.+ 155  Frelse er langt borte fra de onde,+for de har ikke søkt dine forordninger.+ 156  Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova.+Bevar meg i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser.+ 157  Mine forfølgere og mine motstandere er mange.+Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av.+ 158  Jeg har sett dem som handler forrædersk,+og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt.+ 159  Se at jeg har elsket dine befalinger.+Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet.+ 160  Summen* av ditt ord er sannhet,+og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrenset tid.+ ש [Sin] eller [Sjin]* 161  Fyrster har forfulgt meg uten grunn,+men mitt hjerte har nært redsel for dine ord.+ 162  Jeg jubler over det du har sagt,+slik en gjør når en finner stort bytte.+ 163  Falskhet har jeg hatet,+ ja fortsetter jeg å avsky.+Din lov har jeg elsket.+ 164  Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg+for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+ 165  Stor fred har de som elsker din lov,+og for dem er det ingen snublestein.+ 166  Jeg har håpet på din frelse, Jehova,+og etter dine bud har jeg handlet.+ 167  Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser,+og jeg elsker dem overmåte høyt.+ 168  Jeg har rettet meg etter dine befalinger og dine påminnelser,+for alle mine veier er framfor deg.+ ת [Taw]* 169  Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova.+Gi meg forstand, i samsvar med ditt ord.+ 170  Måtte min anmodning om velvilje komme fram for deg.+Utfri meg i samsvar med det du har sagt.+ 171  Måtte mine lepper la lovprisning velle fram,+for du lærer meg dine forordninger.+ 172  Måtte min tunge synge om det du har sagt,+for alle dine bud er rettferdighet.+ 173  Måtte din hånd komme meg til hjelp,+for dine befalinger har jeg valgt.+ 174  Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova,+og din lov holder jeg av.+ 175  Måtte min sjel forbli i live og lovprise deg,+og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe meg.+ 176  Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau.+ Let etter din tjener,+for dine bud har jeg ikke glemt.*+

Fotnoter

I dette innledende avsnittet begynner hvert av de åtte versene med den første bokstaven i det hebr. alfabetet, ’ạlef. Den er nærmest stum og transkriberes som en apostrof, el. et opphøyd komma ( ’ ) (spiritus lenis). Se også tillegget, 3A.
Dette er en akrostisk el. alfabetisk salme med 22 avsnitt, el. strofer, som svarer til de 22 bokstavene i det hebr. alfabetet; hvert avsnitt består av åtte vers.
I dette andre avsnittet begynner hvert vers med den andre bokstaven i det hebr. alfabetet, beth, som svarer til «b».
El.: «gjøre sin sti ren, slik at han stadig er på vakt i samsvar med ditt ord?»
El.: «har jeg oppbevart», dvs. som en skatt.
«mer enn over alle andre rikdommer», Sy.
I dette tredje avsnittet begynner hvert vers med den tredje bokstaven i det hebr. alfabetet, gịmel, som svarer til «g».
I dette fjerde avsnittet begynner hvert vers med den fjerde bokstaven i det hebr. alfabetet, dạleth, som svarer til «d».
El.: «Gi meg liv».
El.: «du gir mitt hjerte tillit (mot)».
I dette femte avsnittet begynner hvert vers med den femte bokstaven i det hebr. alfabetet, he’, som svarer til «h».
El.: «urett vinning».
I dette sjette avsnittet begynner hvert vers med den sjette bokstaven i det hebr. alfabetet, waw, som svarer til «w».
«din kjærlige godhet». I TSy og mange hebr. hss. står dette ordet i flt.; i M står det i ent., men med et verb i flt.
I dette sjuende avsnittet begynner hvert vers med den sjuende bokstaven i det hebr. alfabetet, zạjin, som svarer til «z» (stemt «s»).
I dette åttende avsnittet begynner hvert vers med den åttende bokstaven i det hebr. alfabetet, cheth, som transkriberes «ch» og uttales med en kraftig strupelyd (som i tysk «Bach»).
El.: «Din lojale kjærlighet».
I dette niende avsnittet begynner hvert vers med den niende bokstaven i det hebr. alfabetet, teth, som svarer til trykksterk «t».
I dette tiende avsnittet begynner hvert vers med den tiende bokstaven i det hebr. alfabetet, jodh, som svarer til «j».
«uten grunn». Bokst.: «[med] falskhet (løgn)».
Ifølge MmargenTLXXSy og mange hebr. hss.; M: «så de kan kjenne dine påminnelser».
I dette ellevte avsnittet begynner hvert vers med den ellevte bokstaven i det hebr. alfabetet, kaf, som svarer til «k».
I dette tolvte avsnittet begynner hvert vers med den tolvte bokstaven i det hebr. alfabetet, lạmedh, som svarer til «l».
«Du er til uavgrenset tid, Jehova; og ditt ord står fast i himlene», Sy.
«i generasjon etter generasjon». El.: «i alle generasjoner». Hebr.: ledhọr wadhọr.
I dette 13. avsnittet begynner hvert vers med den 13. bokstaven i det hebr. alfabetet, mem, som svarer til «m».
«Ditt bud», LXXVg(iuxta LXX) og ett hebr. hs.; M: «Dine bud».
«dine utsagn», TLXXSyVg(iuxta LXX) og 5 hebr. hss.; M: «ditt utsagn», men verbet står i flt.
I dette 14. avsnittet begynner hvert vers med den 14. bokstaven i det hebr. alfabetet, nun, som svarer til «n».
«min fot», M; LXXSyVg​(iuxta LXX) og ett hebr. hs.: «mine føtter».
I dette 15. avsnittet begynner hvert vers med den 15. bokstaven i det hebr. alfabetet, sạmekh, som svarer til «s».
I dette 16. avsnittet begynner hvert vers med den 16. bokstaven i det hebr. alfabetet, ‛ạjin, som står for en særegen strupelyd. Den transkriberes som ( ‛ ) (spiritus asper).
El.: «Jeg har håndhevet rettslige avgjørelser og øvd rettferdighet.»
I dette 17. avsnittet begynner hvert vers med den 17. bokstaven i det hebr. alfabetet, pe’, som svarer til «p».
«i samsvar med din rettslige avgjørelse». El.: «slik du pleier».
«menneskene». Hebr.: ’adhạm.
I dette 18. avsnittet begynner hvert vers med den 18. bokstaven i det hebr. alfabetet, tsadhẹ, som transkriberes «ts».
I dette 19. avsnittet begynner hvert vers med den 19. bokstaven i det hebr. alfabetet, qof, som transkriberes «q» og uttales som en sterk k-lyd.
«løsaktig oppførsel». Hebr.: zimmạh; lat. (Vg[iuxta LXX]): iniquitạte. Se fotn. til Ga 5:19, «løsaktig oppførsel».
Ifølge MT; LXXSyVg(iuxta LXX) og ved en liten rettelse av M: «De som forfølger meg, har nærmet seg løsaktig oppførsel».
El.: «I lang tid».
I dette 20. avsnittet begynner hvert vers med den 20. bokstaven i det hebr. alfabetet, resj, som svarer til «r».
El.: «Innbegrepet; Essensen».
I dette 21. avsnittet begynner hvert vers med den 21. bokstaven i det hebr. alfabetet, sin el. sjin, som svarer til «s» el. «sj».
I dette 22. avsnittet begynner hvert vers med den 22. og siste bokstaven i det hebr. alfabetet, taw, som svarer til «t».
Med unntak av v. 90 og 122 inneholder alle versene i denne alfabetiske salmen ett el. flere av de følgende ti uttrykkene: VEI(ER), 13 ganger; PÅMINNELSE(R), 23 ganger; BEFALINGER, 21 ganger; BUD, 22 ganger; DET [GUD] HAR SAGT, el. UTSAGN, 19 ganger; LOV, 25 ganger; RETTSLIG(E) AVGJØRELSE(R), RETT el. DOM, 23 ganger; RETTFERDIG(HET), 15 ganger; FORORDNINGER el. FORSKRIFTER, 22 ganger; ORD, 24 ganger. I de fleste av salmens 22 avsnitt, el. strofer, forekommer de åtte hovedordene som beskriver Guds lov el. blir nevnt som synonymer til den i Sl 19:7⁠–14, nemlig LOV, PÅMINNELSER, BEFALINGER, BUD, FRYKT, RETTSLIGE AVGJØRELSER, RETTFERDIG og DET [MIN MUNN] SIER.