Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Salme 114:1–8

114 * Da Israel drog ut av Egypt,+Jakobs hus fra et folk som taler uforståelig,+   ble Juda hans hellige sted,+Israel hans storslagne rike.+   Havet så det og la på flukt;+Jordan begynte å vende tilbake.+   Fjellene sprang omkring som værer,+høydene som lam.*   Hva skjedde med deg, du hav, så du la på flukt,+du Jordan, så du begynte å vende tilbake,+   dere fjell, så dere begynte å springe omkring som værer,+dere høyder som lam?+   Vri deg i smerte, du jord, på grunn av Herren,*+på grunn av Jakobs Gud,*   som forvandler klippen til en sivgrodd dam,+en flinthard klippe til en vannkilde.+

Fotnoter

Som en del av de seks hallel-salmene ble Sl 113 og 114 (ifølge Hillel-skolen) sunget under påskemåltidet etter at det andre begeret med vin var blitt skjenket opp og høytidens betydning var blitt forklart. De øvrige hallel-salmene, Sl 115⁠–118, ble sunget over det fjerde begeret med vin. Etter all sannsynlighet fulgte Jesus og hans disipler denne framgangsmåten. Se Mt 26:30.
Bokst.: «sønner av sauer (av småfeet)».
«Herren». Hebr.: ’Adhọn.
«Gud». Hebr.: ’Elọah.