Salme 103:1–22

Av David. 103  Velsign Jehova,* min sjel,+ ja alt i meg hans hellige navn.+   Velsign Jehova,* min sjel,og glem ikke alle hans gjerninger,+   han som tilgir all din misgjerning,+som helbreder alle dine sykdommer,+   som krever ditt liv tilbake fra gravens dyp,+som kroner deg med kjærlig godhet og barmhjertighet,+   som metter din levetid med det som godt er;+din ungdom fornyes stadig, liksom en ørns.+   Jehova* utfører rettferdighetsgjerninger*+og fullbyrder rettslige avgjørelser for alle som blir bedratt.+   Han gjorde sine veier kjent for Moses,+sine gjerninger for Israels sønner.+   Jehova* er barmhjertig og nådig,+sen til vrede og rik på kjærlig godhet.+   Han skal ikke for alltid fortsette å klandre,+og han skal ikke fortsette å være harmfull til uavgrenset tid.+ 10  Han har ikke gjort med oss etter våre synder,+og han har ikke ført over oss det vi fortjener etter våre misgjerninger.+ 11  For som himlene er høyere enn jorden,+er hans kjærlige godhet mektig over* dem som frykter ham.+ 12  Så langt som soloppgangen er fra solnedgangen,+så langt har han fjernet våre overtredelser fra oss.+ 13  Som en far viser barmhjertighet mot sine sønner,+har Jehova vist barmhjertighet mot dem som frykter ham.+ 14  For han vet hvordan vi er formet,+han kommer i hu at vi er støv.+ 15  Et dødelig menneske* — hans dager er som det grønne gressets dager;+som en blomst på marken, slik blomstrer han.+ 16  For bare en vind trenger å fare hen over den, så er den ikke mer;+og dens sted vil ikke lenger kjennes ved den.+ 17  Men Jehovas kjærlige godhet* varer fra uavgrenset tid endog til uavgrenset tid+overfor dem som frykter ham,+og hans rettferdighet varer til sønners sønner+ 18  overfor dem som holder hans pakt,+og overfor dem som kommer hans befalinger i hu, så de følger dem.+ 19  Jehova selv har grunnfestet sin trone i himlene,+og over alt har hans kongedømme hatt herredømme.+ 20  Velsign Jehova, dere hans engler,+ veldige i kraft, dere som fullbyrder hans ord,+idet dere lytter til hans ords røst.+ 21  Velsign Jehova, alle dere hans hærer,+dere hans tjenere, som gjør hans vilje.*+ 22  Velsign Jehova, alle dere hans verk,+på alle steder hvor han hersker.*+Velsign Jehova, min sjel.+

Fotnoter

Se tillegget, 1C, pkt. 8.
Se tillegget, 1C, pkt. 8.
Se tillegget, 1C, pkt. 8.
Bokst.: «rettferdigheter», M; LXX: «barmhjertighetsgjerninger».
Se tillegget, 1C, pkt. 8.
«mektig over». El.: «overmåte stor overfor».
«Et dødelig menneske». Hebr.: ’enọsj.
El.: «lojale kjærlighet».
«hans vilje». El.: «det som er til hans behag».
El.: «på alle hans (over)herredømmes (suverenitets) steder». Hebr.: bekhol-meqomọth memsjaltọ. Se fotn. til 1Kr 29:12, «hersker».