Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Sakarja 9:1–17

9  Et utsagn:+ «Jehovas* ord er imot Hạdraks land, og i Damaskus+ slår det seg ned; for Jehova* holder øye med mennesker av jord+ og med alle Israels stammer.  Også Hạmat+ grenser til henne; Tỵrus+ og Sịdon,+ for hun er meget vis.+  Og Tỵrus gikk i gang med å bygge seg en festningsvoll og å hope opp sølv som støv og gull* som sølen i gatene.+  Se, Jehova* selv skal frata henne hennes eiendom, og i havet skal han visselig styrte hennes militære styrke;+ og i ilden skal hun selv bli fortært.+  Ạsjkalon skal se det og frykte; og når det gjelder Gạza, skal også hun kjenne voldsomme smerter; likeså Ẹkron,+ for det håp hun har sett hen til,+ skal bli til skamme. Og en konge skal sannelig forsvinne fra Gạza, og Ạsjkalon skal ikke være bebodd.+  Og en uekte+ sønn skal i virkeligheten slå seg ned i Ạsjdod,+ og jeg skal i sannhet utrydde filisterens stolthet.+  Og jeg vil fjerne hans blodige ting fra hans munn og hans avskyeligheter fra hans tenner,+ og han selv skal visselig også bli latt tilbake for vår Gud;* og han skal bli som en sjeik*+ i Juda,+ og Ẹkron som en jebusitt.+  Og jeg vil slå leir som en forpost for mitt hus,+ slik at ingen drar igjennom og ingen vender tilbake; og ingen arbeidsfogd skal mer dra gjennom dem,+ for nå har jeg sett det med egne øyne.+  Gled deg storlig, Sions datter.*+ Rop i triumf,+ Jerusalems datter.* Se, din konge+ kommer til deg.+ Han er rettferdig, ja frelst*+ — ydmyk*+ og ridende på et esel, ja på et fullvoksent dyr, en eselhoppes* sønn.+ 10  Og jeg skal i sannhet utrydde* stridsvognen av Ẹfraim og hesten av Jerusalem.+ Og stridsbuen+ skal utryddes. Og han skal virkelig tale fred til nasjonene;+ og hans herredømme skal være fra hav til hav og fra Elven* til jordens ender.*+ 11  Og du, kvinne,* ved din* pakts blod+ vil jeg sende dine fanger+ ut av den dype grop, hvor det ikke er vann. 12  Vend tilbake til borgen,*+ dere håpets fanger.*+ Jeg kunngjør også i dag: ’Jeg skal gi deg, kvinne,* en dobbelt del* til gjengjeld.+ 13  For jeg vil trå Juda som min bue.* På buen vil jeg legge Ẹfraim, og jeg vil vekke* dine sønner,+ Sion, mot dine sønner, Hellas,*+ og jeg vil gjøre deg* til en veldig manns* sverd.’+ 14  Og over dem skal Jehova selv vise seg,+ og hans pil skal visselig fare ut som lynet.+ Og i hornet* skal Den Suverene Herre Jehova selv blåse,+ og han skal visselig dra fram i stormene fra sør.*+ 15  Det er hærstyrkenes Jehova som skal forsvare dem, og de skal visselig fortære+ og undertvinge slyngesteinene. Og de skal sannelig drikke+ — larme — som om det var vin; og de skal i virkeligheten fylles som skålen, som alterets hjørner.+ 16  Og Jehova deres Gud* skal i sannhet frelse dem+ på den dagen som sitt folks hjord;+ for de skal være som steinene i et diadem som funkler over hans* jord.+ 17  For hvor stor er ikke hans godhet,+ og likeså hans skjønnhet!+ På grunn av korn vil de unge menn trives, og jomfruene på grunn av ny vin.»+

Fotnoter

Se tillegget, 1C, pkt. 4.
Se tillegget, 1C, pkt. 4.
«og gull». Hebr.: wecharụts.
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B og 1C, pkt. 4.
«for vår Gud». Hebr.: lE’lohẹnu; gr.: toi theoi hemọn; lat.: Dẹo nọstro.
Se fotn. til 1Mo 36:15.
El.: «du datter Sion». Se fotn. til 2Kg 19:21, «Sions datter».
El.: «du datter Jerusalem».
«ja frelst». El.: «og er blitt frelst»; el.: «og er seierrik». Hebr.: wenosjạ‛, passiv, som i 5Mo 33:29 og Sl 33:16; LXX: «og frelser (bringer frelse)»; lat.: et salvạtor, «og en frelser».
El.: «nødstilt». Hebr.: ‛anị; lat.: pauper.
Bokst.: «eselhoppers».
Ifølge MTVg; LXXSy: «han skal fullstendig utrydde».
Dvs. Eufrat.
Se fotn. til Jer 16:19.
«du, kvinne». Bokst.: «du». Hebr.: ’at, hunkj. ent.; dvs. Sion, el. Jerusalem.
«din», hunkj. ent. på hebr.; refererer til Sion, el. Jerusalem.
El.: «til det utilgjengelige stedet». Hebr.: levitstsarọn; det eneste stedet der ordet forekommer i M.
El.: «dere fanger som har håp».
«deg, kvinne». Bokst.: «til deg». Hebr.: lakh, hunkj. ent. Jf. fotn. til v. 11, «du, kvinne».
«en dobbelt del». Hebr.: misjnẹh. Jf. Jes 61:7.
«som min bue». Bokst.: «til meg». Hebr.: li; men det er buen som blir «trådd» (i forbindelse med at det blir satt streng på den).
El.: «egge».
«Hellas», Vg; LXX: «grekernes (barn)»; MSy: «Javan». Se 1Mo 10:2 og fotn. til Da 8:21.
«deg», hunkj. ent. på hebr.; refererer til «Sion».
«en veldig manns». Hebr.: gibbọr.
«i hornet». Hebr.: basjsjofạr.
«sør». Hebr.: temạn.
«deres Gud». Hebr.: ’Elohehẹm.
El.: «dets (deres)», hvis det viser tilbake til ’folket’.