Sakarja 13:1–9

13  På den dagen+ vil det være en brønn+ som er åpnet for Davids hus og for Jerusalems innbyggere, med tanke på synd+ og med tanke på det som er avskyelig.+  Og det skal skje på den dagen,» lyder hærstyrkenes Jehovas utsagn, «at jeg skal utslette avgudenes navn fra landet,+ og de vil ikke mer bli husket;* også profetene+ og urenhetens ånd* skal jeg fjerne fra landet.+  Og det skal skje at hvis en mann* fortsatt profeterer, så skal hans far og hans mor, de som var årsak til at han ble født, si til ham: ’Du skal ikke leve, for løgn er hva du har talt i Jehovas navn.’ Og hans far og hans mor, de som var årsak til at han ble født, skal gjennombore ham på grunn av hans profetering.+  Og det skal skje på den dagen at profetene skal skamme seg,+ enhver over sitt syn når han profeterer; og de skal ikke bære en embetsdrakt av hår+ i den hensikt å bedra.  Og han skal visselig si: ’Jeg er ikke noen profet. Jeg er en mann* som dyrker jorden, for et menneske* kjøpte meg fra min ungdom av.’  Og en skal si til ham: ’Hva er det for sår* du har på din kropp mellom dine hender?’ Og han vil måtte si: ’Det er de som jeg ble tilføyd* i huset til dem som har elsket meg inderlig.’»  «Sverd, våkn opp mot min hyrde,+ ja mot den sunne og sterke mann som er min medarbeider,»+ lyder hærstyrkenes Jehovas utsagn. «Slå hyrden,+ og la hjorden bli spredt;+ og jeg skal visselig la min hånd vende tilbake over dem som er ubetydelige.»*+  «Og det skal skje i hele landet,»* lyder Jehovas utsagn, «at to deler i det skal bli avskåret og utånde;+ og hva den tredje delen angår, skal den bli latt tilbake i det.+  Og jeg skal visselig føre den tredje delen gjennom ilden;+ og jeg skal virkelig lutre dem som en lutrer sølv,+ og prøve dem som en prøver gull.+ Den for sin del skal påkalle mitt navn, og jeg for min del vil svare den.+ Jeg vil si: ’Det er mitt folk’,+ og den på sin side skal si: ’Jehova er min Gud.’»+

Fotnoter

El.: «nevnt».
«urenhetens ånd». El.: «uttalelsen inspirert av urenhet»; el.: «den urene inspirerte uttalelse». Jf. fotn. til Åp 16:13, «urene inspirerte uttalelser».
«en mann». Hebr.: ’isj.
«en mann». Hebr.: ’isj.
El.: «et menneske av jord; et jordmenneske». Hebr.: ’adhạm; gr.: ạnthropos; Vg: «Adam [var (el.: er) mitt forbilde fra min ungdom av]».
El.: «slag».
El.: «som jeg ble slått (såret) med».
«dem som er ubetydelige». El.: «hyrdeguttene». Hebr.: hatstso‛arịm; LXXA: «hyrdene»; LXXא,BVg: «de små», hankj.; Sy: «de overordnede (store)».
El.: «på hele jorden». Hebr.: vekhol-ha’ạrets.