Romerne 8:1–39

8  Derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i forening med Kristus Jesus.+  For åndens+ lov,+ den ånd som gir liv+ i forening med Kristus Jesus, har frigjort+ deg fra syndens og dødens lov.+  For ettersom det var en manglende evne fra Lovens side,+ idet den var svak+ på grunn av kjødet, fordømte Gud synden i kjødet ved å sende sin egen Sønn+ i syndig kjøds likhet+ og vedrørende synden,+  for at Lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt+ i oss som ikke vandrer i samsvar med kjødet, men i samsvar med ånden.+  For de som er i samsvar med kjødet, retter sitt sinn mot det som hører kjødet til,+ men de som er i samsvar med ånden, mot det som hører ånden til.+  For å ha sinnet rettet mot kjødet betyr død,+ men å ha sinnet rettet mot ånden+ betyr liv og fred,  ettersom det å ha sinnet rettet mot kjødet betyr fiendskap+ mot Gud, for det er ikke underordnet+ Guds lov og kan i virkeligheten heller ikke være det.  De som er i harmoni med kjødet,+ kan altså ikke behage Gud.  Dere er imidlertid ikke i harmoni med kjødet, men med ånden,+ hvis Guds ånd virkelig bor i dere.+ Men hvis noen ikke har Kristi ånd,+ da hører han ikke ham til. 10  Men hvis Kristus er i forening med dere,+ er legemet riktignok dødt på grunn av synd, men ånden er liv+ på grunn av rettferdighet. 11  Hvis nå hans ånd som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, skal han som oppreiste Kristus Jesus fra de døde,+ også gjøre DERES dødelige legemer levende+ ved sin ånd, som bor i dere. 12  Derfor, brødre, er vi altså forpliktet, men ikke overfor kjødet til å leve i samsvar med kjødet;+ 13  for hvis dere lever i samsvar med kjødet, kommer dere visselig til å dø;+ men hvis dere ved ånden lar legemets gjerninger dø,*+ skal dere leve. 14  For alle som blir ledet av Guds ånd, de er Guds sønner.+ 15  Dere fikk jo ikke en trelldoms ånd, som på nytt vekker frykt,+ men dere fikk en ånd+ som hører adopsjon+ som sønner til,* og ved denne ånd roper vi: «Abba,*+ Far!» 16  Ånden+ selv vitner+ sammen med vår ånd+ at vi er Guds barn.+ 17  Når vi altså er barn, er vi også arvinger: ja Guds arvinger, men Kristi medarvinger,+ forutsatt at vi lider+ sammen med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham.+ 18  Følgelig mener jeg at lidelsene+ i den nåværende tidsperiode ikke er for noe å regne sammenlignet med den herlighet+ som skal bli åpenbart på oss. 19  Skapningen+ venter jo med spent forventning+ på Guds sønners+ åpenbarelse. 20  For skapningen ble lagt under nytteløsheten,*+ ikke av sin egen vilje, men ved ham som la den under den, på grunnlag av håp+ 21  om at* skapningen+ selv også skal bli frigjort+ fra trelldommen under forgjengeligheten* og få Guds barns herlige frihet. 22  For vi vet at hele skapningen fortsetter å sukke sammen og være i smerte sammen inntil nå. 23  Ikke bare det, men også vi selv, som har førstegrøden,+ nemlig ånden, ja, vi selv sukker+ i vårt indre, mens vi ivrig venter på adopsjon som sønner,*+ utfrielsen fra våre legemer ved en løsepenge. 24  For i dette håpet ble vi frelst;+ men et håp som ses, er ikke noe håp, for når en ser noe, håper en da på det? 25  Men når vi håper+ på det vi ikke ser,+ fortsetter vi å vente på det med utholdenhet.+ 26  På lignende måte kommer ånden+ også vår svakhet til hjelp;+ for hva vi bør be om i samsvar med det vi har behov for, vet vi ikke,+ men ånden+ selv går i forbønn for oss med uuttalte sukk.* 27  Men han som ransaker hjertene,+ vet hva åndens mening*+ er, for i overensstemmelse med Gud går den i forbønn for hellige.+ 28  Nå vet vi at Gud* lar alle sine gjerninger+ virke sammen til beste for dem som elsker Gud, dem som i samsvar med hans hensikt er de kalte;+ 29  for dem som han gav sin første anerkjennelse,*+ dem forutbestemte+ han også til å bli formet+ etter sin Sønns bilde,+ for at han skulle være den førstefødte+ blant mange brødre.+ 30  Og de som han forutbestemte,+ er dem han også kalte;+ og de som han kalte, er dem han også erklærte rettferdige.+ Endelig — de som han erklærte rettferdige, er dem han også herliggjorde.+ 31  Hva skal vi da si til dette? Når Gud er for oss, hvem vil da være* imot oss?+ 32  Han som ikke engang sparte sin egen Sønn,+ men overgav ham for oss alle,+ hvorfor skal han ikke også, sammen med ham, i sin godhet gi oss alt annet?+ 33  Hvem vil reise anklage mot Guds utvalgte?+ Gud er den som erklærer dem rettferdige.+ 34  Hvem er den som vil fordømme? Kristus Jesus* er den som døde, ja hva mer er, den som ble oppreist fra de døde,* den som er ved Guds høyre hånd,+ og som går i forbønn for oss.+ 35  Hvem vil skille oss fra KRISTI kjærlighet?*+ Vil trengsel eller nød eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?+ 36  Som det står skrevet: «For din skyld drepes vi dagen lang; vi er blitt regnet som slaktesauer.»+ 37  Tvert imot, i alt dette kommer vi til å stå fullstendig seierrike*+ ved ham som elsket oss. 38  For jeg er overbevist om at verken død eller liv+ eller engler+ eller regjeringer+ eller ting som nå er, eller ting som skal komme, eller makter*+ 39  eller høyde eller dybde eller noe annet som er skapt, vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus, vår Herre.+

Fotnoter

«lar . . . dø». El.: «dreper».
«en ånd som hører adopsjon som sønner til». Bokst.: «en sønninnsettelses ånd». Gr.: pneuma huiothesịas; lat.: Spịritum adoptiọnis filiọrum.
«Abba». Et aram. ord som betyr «faren» el. «(du) far!»
El.: «tomheten; fruktesløsheten».
«om at». El.: «ettersom».
El.: «fordervelsen».
«adopsjon som sønner», אABCVgSyh,p; mangler i P46D.
El.: «med sukk som ikke kan uttrykkes i ord».
El.: «sinn; tanke».
«Gud», P46AB; mangler i אCDVgSyp.
El.: «som han på forhånd kjente».
El.: «hvem er da; hvem kan da være».
«Jesus», אAC; mangler i BDSyp.
«fra de døde», AC; mangler i P46BDVgSyp.
«KRISTI kjærlighet», CDItVgSyh,p; א: «Guds kjærlighet»; B: «Guds kjærlighet som er i Kristus Jesus».
El.: «i alt dette vinner vi fullstendig seier».
El.: «krefter».