Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Romerne 5:1–21

5  La oss derfor, nå som vi er blitt erklært rettferdige som følge av tro,+ ha fred+ med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,  gjennom hvem vi også ved tro* har oppnådd adgang+ til denne ufortjente godhet som vi nå står i; og la oss juble på grunnlag av håp+ om Guds herlighet.  Og ikke bare det, men la oss juble mens vi er i trengsler,+ ettersom vi vet at trengsel bevirker utholdenhet,+  utholdenhet i sin tur en godkjent tilstand,+ den godkjente tilstand i sin tur håp,+  og håpet fører ikke til skuffelse;*+ for Guds kjærlighet+ er blitt utøst i våre hjerter+ ved den hellige ånd,+ som ble gitt oss.  For, i sannhet, mens vi ennå var svake,+ døde Kristus for ugudelige* til den fastsatte tid.+  For neppe vil noen dø for en rettferdig;+ skjønt for den som er god,+ våger kanskje noen endog å dø.+  Men Gud anbefaler sin egen kjærlighet+ til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.+  Derfor, ettersom vi nå er blitt erklært rettferdige ved hans blod,+ skal vi så mye mer bli frelst ved ham fra vreden.+ 10  For når vi, da vi var fiender,+ ble forlikt med Gud ved hans Sønns død,+ skal vi, nå som vi er blitt forlikt, så mye mer bli frelst ved hans liv.+ 11  Og ikke bare det, men vi jubler også i Gud ved vår Herre Jesus Kristus,* ham som vi nå har mottatt forlikelsen gjennom.+ 12  Derfor, liksom synden kom inn i verden ved ett menneske,+ og døden+ ved synden, og døden således spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet+ —. 13  For inntil Loven var det synd i verden, men synd blir ikke tilregnet noen når det ikke er noen lov.+ 14  Likevel hersket døden som konge fra Adam og fram til Moses,+ også over dem som ikke hadde syndet ved den slags overtredelse som ble begått av Adam,+ han som har en likhet med ham* som skulle komme.+ 15  Men det er ikke med gaven som det var med overtredelsen. For når mange døde ved ett menneskes overtredelse, så er Guds ufortjente godhet og hans frie gave sammen med den ufortjente godhet ved det ene menneske+ Jesus Kristus blitt så mye større overfor mange.+ 16  Og det er ikke med den frie gave+ som det var med den måten tingene virket på gjennom den ene som syndet.+ For dommen+ som fulgte etter én overtredelse, ble en fordømmelse,+ men gaven som fulgte etter mange overtredelser, ble en rettferdighetserklæring.*+ 17  For når døden ved den enes overtredelse+ hersket som konge+ ved denne ene, da skal så mye mer de som mottar overfloden av den ufortjente godhet+ og av rettferdighetens frie gave,*+ herske som konger+ i liv* ved den ene, Jesus Kristus.+ 18  Derfor, altså, liksom følgen av én overtredelse var fordømmelse for alle slags mennesker,+ så er også følgen av én rettferdiggjørende handling*+ at alle slags mennesker+ blir erklært rettferdige til liv.+ 19  For liksom mange ble stilt som syndere+ ved det ene menneskes ulydighet, så skal også mange+ bli stilt som rettferdige+ ved den enes lydighet.+ 20  Nå kom Loven+ inn ved siden av* for at overtredelsen skulle bli stor.+ Men hvor synden+ ble stor, ble den ufortjente godhet+ enda større. 21  Hvorfor? For at liksom synden hersket som konge sammen med døden,+ så skulle også den ufortjente godhet+ herske som konge ved rettferdighet med evig liv+ for øye ved Jesus Kristus, vår Herre.

Fotnoter

«ved tro». Mangler i BD.
El.: «skam».
El.: «uærbødige». Gr.: asebọn; lat.: ịmpiis, «ufromme».
«Kristus». Mangler i B.
El.: «som er et bilde (forbilde) på ham».
El.: «en rettferdiggjørende handling (gjerning)». Jf. v. 18.
«-s frie gave». Mangler i B.
«herske som konger i liv». El.: «ha liv og herske som konger».
El.: «én rettferdiggjørende gjerning»; el.: «én rettferdig handling (gjerning)». Gr.: henọs dikaiọmatos; lat.: unịus iustịtiam.
El.: «Nå smøg Loven seg inn».